BICÜWO 1 GÜLAN 2001


1 may
ıs; 1886’da "8 saatlik işgünü" talebiyle Chicago’da (Şikago) başlayan işçi mitingine polis ve mafianın işbirliğiyle yapılan saldırılarda 6 işçi hayatını onurlu bir mücadele için yitirir. Hükmet yöneticileri ve Amerikan burjuvazi bununla yetinmez ve işçi önderlerine yönelik sistematik bir saldırı başlartır. Yüzlerce işçi önderi ve sendikacı gözaltına alınır ve bu esnada 3 işçi önderi "kanuni sınırlar" dahilinde idam edilir. Amaç yükselmekte olan işçi sınıfının sesini ve taleplerini bastırmaktır.

1886’da i
şçi sınıfının demokratik taleplerine yönelik yapılan saldırıyı ve katliamı protesto etmek amacıyla 1889’da II.Entenasyonal’in Paris’te düzenlenen toplantısında, heryılın 1 Mayıs’ını işçi sınıfının uluslararası birlik dayanışma ve mücadele günü olarak belirler. O günden günümüze bu gelenek sürmekte.

Tabii ki 1 Mayis gelene
ği ülkeden ülkeye göre değişmekte. Bunun sebebi, elbetteki ülkeden ülkeye değişen demokrasi ve insan haklarına gösterilen anlayıştır. Eski Doğu bloku ülkelerinde bayram amaçlı kutlanan 1 Mayıs Işçi Bayramı, Türkiye’de faşizme ve gericiliğe karşı eylem birliğinde, devrim amaçlı bir anlam kazanmıştır. Diğer taraftan, sümürge ülkelerde ise, ulusal bir başkaldırıyı sembole eder. Toplumsal çelişkiler ve gündem 1 Mayıs’ta Zazalarında kendi adı ve kimliğiyle ortaya çıkışının müjdeleyicisidir. Bu bizim, tüm dünya uluslarına Zazalar ve Zazaistan Coğrafyası adına sesleneceğimiz gündür. Chicago işçi yürüyüşünden 115 yıl sonra şimdi biz Zazalar haklı ve demokratik taleblerimizle bugünü tüm dünya halklar ile bilikte paylaşıp kutluyoruz.

Y
ıllardır Türkiye işçi sınıfının gösterdiği haklı mücadelesini ve demokrasi istemlerini destekliyoruz ve mücadelenizde sizinleyiz diyoruz.

1977 katl
ıamları bir daha olmasın diyoruz. Her toplum kendisini ve kimliğini kendi adıyla adlandırsın diyoruz. Demokratik hak ve özgürlürlük mücadelesi herkes için geçerli olsun diyoruz. Insana verilen değer kanunlarla korunsun diyoruz.

Ya
şasın 1 mayıs uluslararası işçi bayramı
Ya
şasın halkların kardeşliği
Ya
şasın Zaza halkının kendi kimliğine sahip çıkışı
Ya
şasın özgürlük ve demokrasi

Kahrolsun hertürlü anti demokratik sald
ırı
Kahrolsun bask
ı ve zulüm
Kahrolsun halklar
ın inkari ve şövenizim


ZUH-Zaza Ulusal Hareketi
Isveç, Türkiye ve Almanya kordinatörlü
ğü