Leve 1:a Maj 2001

1 Maj; 1886, arbetarnas strejk och protestmarsch i Chicago för 8 timmar arbetsdag slutade blodigt. Polisens och maffians tillslag tog 6 arbetares liv. Dessa liv har inte spillts i onödan, de lever i kampen och i rättvisans namn. Makthavarna och den Amerikanska borgerliga klassen nöjer inte sig med detta utan fortsätter en systematisk klappjakt efter arbetarna och fackföreningsmedlemmarna. Många av dem grips av säkerhetspolisen. Tre av de aktiva arbetare som har varit organisatörer för protesten hängs med "lagens tillåtelse". Detta är för att tysta, skrämma och trycka ner arbetarrörelsens kamp och enighet.

Denna antidemokratiska attack mot arbetarklassens demokratiska kamp fördömdes i Paris 1889 på toppmötet av 2:a Internationalen. 1:a Maj skulle bli en dag till minnet av arbetarnas kamp i Chicago. 1:a Maj är en manifestation för internationell solidaritet mellan arbetarklassen och mot all form av förtryck. Från den här dagen har arbetare traditionellt samlats i en gemensam manifestation för fortsatt demokrati.

Självklart har 1:Maj samma grunder i alla länder, men denna dag återspeglar nationens inre hälsa Folket går ut på gatorna för att visa missnöje mot makthavarna, antingen det gäller kolonisatörer, diktatorer, korruption eller annan form av systemiskt förtryck. I det forna östblocket firades denna dag som en festlig nationaldag.

I Turkiet firas 1:a Maj för att stå mot den turkiska fascismen och mot fundamentalismen. Detta är troligen den enda dagen på året som förenar de demokratiska rörelserna. Ett folk som Zazaer som lever i Turkiet kommer troligen för första gången att ta sin plats i demonstrationståget för att hävda rätten till sin identitet som Zaza. Denna dag är vårt rop till alla nationer- erkänn oss Zazaer! 115 år efter protestmarschen i Chicago tar vi zazaer med vår demokratiska önskan plats bland alla nationaliteter och firar denna dagen.

Under många år har den turkiska arbetarklassen kämpat hårt och vi stödjer denna kamp för demokratins utveckling i Turkiet. Under 1:a Maj demonstrationen år 1977 skedde det som senare blev känt som "Folkmordet". Polisen mejade ned många av demonstranterna med sina gevär. Aldrig mer vill vi uppleva sådana skamdagar. Vi vill att alla folkgrupper ska kunna identifiera sig med sitt ursprungliga namn. Den demokratiska friheten och lagarna ska gälla för alla. Mänskliga rättigheter ska även förstärkas med nationella lagar.

Leve internationella arbetardagen.
Leve folkens brödraskap.
Leve Zazaernas kamp för sin egen identitet.
Leve frihet och demokrati.

Krossa alla sorters antidemokratiska attacker.
Krossa förtryck och orättvisor.
Krossa förnekandet av minoriteter och chauvinism.


ZUH-Zaza Ulusal Hareketi

Rörelsen för Zazaernas förenande
.