Bı ZazaPress hir ser u 15 amor
Editor/Faruk remet

3

ım feleki korib
Koyo Berz

4

erkez Aydaş'i ser bınuşna....
Baba Qef

9

Herı u Berı
Anonim (orşme Sreg ra)

10

Manga Borı
Roşan Hayıg

13

Viritel (sanal) rgtlenmeler
Faruk remet

16

Xwezi be, xozi be,
xoji ve, ğeji be

Asmno Bwayir

21

Hera u ju biyayenda Awrupa senin ame merhley ewro
Aarnayox: Mazr/Faruk remet

23

Zebaniy raya şıma pawen
Koyo Berz

26

stanbul dı sinagog yahudiyan dı hbi bonbey teqay
ZazaPress - Zaza Ulusal Hareketi

28

stanbul dı, fına bonbey teqay
ZazaPress

28

Dışişler Bakanı Sayın Abdullah Gl: "Gel Trkiyeye, Zazaca kursunu ve Televizyonunu a!"
ZazaPress

29

Warta amnanı
Hıdır Eren

31

Resaya to
Faruk remet

32

Fehmkerden, Pawıten
Over Gudayik

33

AYRE'y Ma Dımliyan
Zerweş Serhad

34

Dere eqeru
Usxan Cemal

35

Şewq n gırote, Şopı
Faruk remet

36

Guniya mı
Faruk remet

37

Tı mı r ze roja
brahim Doğan

38

Bı ZazaPress hir ser u 15 amor

Editor/Faruk remet

ım hme dostan u welat hzkerdoxan roşnayey bo. ZazaPress hta nıka pancs amor rengin, xeber zengin u bı reng ıhar qncık welati ra nustox u welat hzkerdoxan ma ard pser.

ı wext amora ma ya sıfte vıcya, ez tenya u inad biya. Mı va; "-Wa se beno o bo. ZazaPress ze pseroka Zazayan u hmey cı bı zıwan Zazakiya bıvıciyo. Adır u hqaret kı bir, gerek mı raya mına raşt u erciyayey ra dur nvısno".

ı wext şiya amora ma ya sıfteyını mı neşırxane ra ard, o şan ez n şaya rakewe. Hewın bi ze dışmen mı n kewt mı ım. Ezi biya inad hewni u werışt pay lambay acıvinay u ZazaPress gırot x dest u pesn zıwan Zazaki day. Eger ju mı bıdiyay vat belki mı sere werdo. Kı wext ame mı r u embazan mı r y i zi vati. Sere werdey pancs amor bı zıwan Zazakiya veti. No kar serewerdeyan bi? Ka kar serdem u zaneyan koti dı ro?

Mı amora sıfteyın ZazaPress bı embaz ma Torny Zerro ya piya neşırxane ra gırot. Bıra Zerro hıma cele cele vizt (20) hbi rışt stanbul. Yani rışt bıra erkez Aydaşi r. N zana hftey bi, yan zi dı hfte bi erkez telefon ke u va "-Emanet ame. Mı embazan r vela ke. Mı kami ra fıkr cı pers ke, her kes vano bı zıwan ma ya zi pserok u kıtabi vıcn. Ma ny pseroki dek ım hme inkarciyan." Mı zi va; "-Bıra diqet ker u gerek ınyo şıma pseroki kesi ımi ker. Waşten u hedef ma zıwan ma r serbestey o." Mı erkezi qet n di. Mı do y emser elun dı bıdiyay. O do bı amyay vyvey ma. Nbi...erkez niyame. erkez şehit kewt. Qand ıi şehit kewt? Sebeb cı ıi bi? Tenya ıy zana o zi polisi ver ra remayo. Polis cı ixtar kerdo. Cı r vato "-Vındı" u erkez n vınderdo. No dı meng no ma ZazaPressi n vet. Grweyox u embaz ma y redaksiyon Torny Zerro yani lac mda erkezi ma r resım u infermasyon bırıştay. nfermasyon ma r n resa u n ame. erkez bıra bi vizt u new sere u wahr hir qei bi.

Emser ma tenya bıra erkezi vıni nkerd. Na payızı ma maya nuştoxa Zazayan Safiya Pak zi vıni kerd. Safiya Pak ze cınya nuştox u zıwanzany (lingivist) Zazayan sıfteyın a. Serey cı weş bo u cay rhmetli şn bo.

ş hiryın zi embaz ma y redeksiyoni Mıh lişani bi. Piy bıra Mıh lişan şi hqda x ser. Ma bı namey redeksiyon cır sereweşey wazen. Cay rhmetli şn bo...ım feleki korib

Koyo Berz

Amor 14 ra dom keno..

Yan kewn vad heyati ver, kewn rayda rojand verniynan u talazokı ver vaydeyn. Tay qand wendenda xo ya berzı, a niversiti, tay qand kar u bar xo dest vıstenı u pa idare kerdenı xo erzen pland vay ver. Qand heyat do we_ bıram, kar do we_ u meaşıberz xo r peyda ker ver xo dan cayand dur, xerib u nsınasnayan. Qand heyat do newe, heyat do weş terk p ken u pra abırn. Qand newe ra dest peykerdenda heyati terk suk u ward xo, tax u mahlada xo, dost u embazand xo, merdım u sınasnayand xo ken. Boro vera Adına (Adana) şıno u uza dı xo r kar vineno, dest bı kar keno u gırweyno. Dedo şıno Anqere dı qeyd xo wendexaney berz Hquqi dı vırazeno u wıja dı dest bı wendenda xo ya berza Hquqi keno. Suro şıno Sıtanbol dı dest bı wendenda xo ya berza Wendexaned niversitey Mali keno, uza dı ca beno u waneno. Rojo zi şıno Erzurım dı wendexaney berz Mısnayoxey (Mahlimey) dı qeyd xo vırazeno u wıja dı dest bı wendenda xo ya mısnayoxey keno. Bı no hala, bı no hesaba Boro Adına dı, Dedo Anqere dı, Suro Sıtanbol dı u Rojo zi suka Erzrımi dı ca beno u uza dı maneno.

Şiyayenı u qerar gırotenda xo sera bahd ıhar seran, jew menga (aşmiya) Tebaxi dı suka xo Swregı dı, dı rezi miyan dı yen pser, p hetı. Wınn kı ı bewnir, daran ciy meywan xo gıroto, gırd u şn biy. Na juwerı ver zaf kfweş ben u kfan ver ken bıper. şn u şnayey kewna ninan zeri u rojan xo y vernan an xo ıman ver. E, ma vaj, a ju daran cı xo gıroto, gırd u şn biy. A dıdını bahd ıhar seran fına sıfteyna amey p hetı u p weş u war diyo. Sıhat hemını cadıro. Qand coy heme pa kfweş ben u na juwerı r şıkr ken. Zey bırayana jew bı jew p vırarı keno, lewi nano pya u zey marana pşn pra. P boy ken, boya p ancen, hal u xatır p pers ken kı Boroy xo r kar diyo o yo kar keno, bin zi wendena xo ya berzı domnen u xo r wanen. Heyat do neweyo amyaye qand hemını dest pey kerdo u zaf i verni u rayda inan sero inan paweno. nan peydı roj zaf weş bıreng u rengıni, roj xılgılmeyın u şnıni, roj roşnayi u kfıniy inan pawen. Heyat inano amyayeyo zor u zahmet, derdın u kfın, qahrın u hwateyıni newe dest pey kerdo. Keno heme i, heme zahmetan, heme zoran xover şano u zey perd daran wışkiya xover bero. P hetı amyayena inan gan u rıhd inan dı ganweşey, şnayey, kfweşey u şahey peyda kena. Labır b n iyan jewbi iyan zi bı xo ya ana. Dest peykerdena p hetı amyayenı dı ters, xof, weswesey zeri u pized hemını dı beno. Weswese, meraq u fıkıryayen hemını tepşena. Qand coy kes nwazeno u nwetano akerde akerde, eşkere eşkere fıkır xo vajo yan zi fıkır bini cıra pers kero. Kes nwetano akerde akerde zeri u pizey xo bini r akero u heme iyan xo cır vajo. Xeyl iyan xo pr van, labır kes ver nkeno vera fıkır, idoloji, siyasey u iyand herwınasinan. Kes nwetano eşkere eşkere iy xo y nımıti, şop u xeyalan xo y rayda new, pa şiyayena rayda xo ya siyaseti vajo. Kes ne wetano n iyan embazand xo r vajo u ne zi wetano inan inan ra pers kero. E, e nwetan heme iy zerida xo pr akerde akerde vaj. Heme iy inan zey p, zey veri mendo, b emeley, fıkır, hwi u zewbi iyand siyaseti. Labır y zi n iyan, n iyan nzan senino, zey pyo yan zey p niyo. Qand kı kesi nwetardo kesi ra pers kero u bızano. Kes kesi r ne bbawero, keso kesi ra emel nkeno, ka ıiyo u ı fıkırdıro. ıhar heme embazi zi na juwerı fahm ken kı, neqeb do gırs, neqeb do gırote nabnd ninan dı, ninan miyan dı esto. Qand coy zeriya cı n ir, na meselar zaf tewena u veşena. Kes nwetano kesi ra iy pers kero, qand coy zi zaf ecız ben u pa tewen. Qand ıi emele ya inan p niyamey. Ray u semed ıi bı. Qand ıi emeleya cı p niyamey kı xo pr eşkere bıker u fıkır xo akerde akerde pr vaj? No ters u xof, na sınıxey u xover wınyayey, na bvengey u bheseya nwetardenda fıkıri ıi bi? Newe, newe ma do bir iyan ser, ka ıi bi u qand ıi ters u xof kewt bı inan zeri u pize.

Dı o dem dı hereket verkewtenda miyand Tırkiye dest pey kerd bı. Hereket epi zaf bibi bı qwet u bıhez. Zil xo y bıqweti vera bınd erdi day bi u riey xo kerdi bi vılla. Roşnberan, zane u wendoxan, welat heskerdoxan u welat pawıtoxan dı no dawa dı, dı no doz dı cay xo gırot bı, qand reynayenda şar u welat xo. Qand dawa da serkewtenı u serbestey gırweynayenda ptı db xover u dı refand serkewtenı dı cay xo gırot bı. Kılm qısi hergı jewi ray nbi xover u bı a rayo şiy. Qand şar u welat xo inan heyat xo kerd bı hibe u lazım biyay gan xo day dawada xo. Sond serkewtenda şar u welat xo wend bı u serey xo dabı a ray. Rayda dur u dergı, rayda tehlikeyını, rayda men kerd u neqebını inan verdı estı bi u van a ray qatbıkerd u po bışiyay. nan vero, hemberd inan dı qwet do zaf gırs estbı, ey vero u hember eydı lazım bı xo bıpawıt. Lazım bı hember meselan, dawan aya biyay, qwet xo zew kerd u xover bıday. Qwet hemberd inan Faşisti, şvenisti, ırki, kemalisti, goni rıjnayox u şımıtoxi, peyra mendey, kardest u xo rotoxi, robot u teslimbiyayoxi bi. Ninan tov, zil xo y jahri, fıkır xo y xırab u nweşi, niyet xo yo xırab u limıno boy dekewte vera erd dabı u jahr varnay şard bsuc u bgnay ser. Qand coy zi veng nmendi bi u inan zi cay xo gırot bı dı na dawa dı, hember kesand wınasinan. Faşistan, şvenistan, ırkı u peyra mendan waşt kı, jahr xo vırad şard bsuc u bgnayan ser u inan dı sistemand xo y limınan bındı bıhelısn, bıfetısn u inan wertera hewad. Waşt kı heme xırabeyan inan r bıker u inan mıhtac leteyd nani ker. Waşt kı inan bı zora niyetand xo y xıraban r qrban ker u biyar sistemand xoser. Waşt kı şaran binan inkar ker, asimile ker u wertera hewad. Vat b ma kesna ıniyo. Ya şıma do marab yan zi bımır. Niyet cı niyet nbı. Hember n nweşiyan welatheskerdoxan, wende, zane u verkewtoxan rayda raştı dı, şard xo hetı cay xo gırot bı. Qand n semedan kesi nwetard fıkır u vatenan xo, waşten u kerdenan xo akerde akerde pr vaj, yan zi embazand xo cıra pers ker. Labır tı nvan n ıhar heme embaz u embazbendi zi kewti bi rayda dawada xo u hemını zi dı rayda fıkırd epi dı, rayda fıkırd roşn u roşnayi dı, dı hereketand epan dı cay xo gırot bı u qand şar u welat xo gırweyay. Qand serbesteyda şard xo u welat do xoser lec kerd. Waşt kı şar u welat xo destand limınan bın ra vej, serbest u xoser ker. Qand n iyan gırweynayena xo ramıt. şew u roj cır vınderdış ın bı zey molcılana luway u gırweyay. Qand şar u welat xo pay dbi heme nimetand dınyay ro u xo eştbı adırd lec u xoverdayenı miyan. E, e, xebera kesi kesi ra ın bi, ka kam ıiyo kam ıi niyo. Qand coy nwetard pra pers ker, yan zi xo vaj. Qand coy kes nezdi nmeselan Nbiy, n i ser qısey nkerd, fıkır u vinayen xo pr nvat. Ez emel kena heq inan zi est bı, tay iyan bınımn u eşkere nker. Qand kı heme cadı mit Tırkan u kardest inan esti bi u cır vınderdış ın bı gırweyay. E, heme ca pır bı, kardest, rotox u miti ra. Aya biyayenı u hay xo biyayenı, wezifey inano sıfteyn bı. Van wıni zi biyay. Kesi nwetard b zanayenı fıkır xo bıra yan zi prd xo r, dost u embazd xo r akero u vajo. Wext biy keyey dı jew bıra ep u jew raşt bı. Wext do wıni amebı, bıra bırayr bıbı dışmen. Tabi no i zi sisteman xıraban, zor u zordesteya serdestan, Tırkan u herwınayan kerd. Qand n meselan xeyl wınn p ıman ra u bal xo ancen pser. Dı a wınyayenı u bal antenı dı, miyand ımand pdı wanen, ka kam ıiyo kam ıi niyo. Qand kı ımand hemını ra roşn u roşnayi rıjyna, pakey, raştey u drustey xo lunena, zanayenı u heskerdenı varena, welat heskerdeney u ravey şiyayenı berqna. Bı no hesaba heme i xo nişan dano senino, senin niyo. Qand coy vşi ters inan nmaneno u qdm ciy emel nkerdenı şıkno. Ney sera weswese werzeno cesaret kewno cı zeri. Cesaret gırotenı sera Boro dest bı qıse kerdenda xo keno u wına vano: -Embazno, bırayno ez emel kena ma hemey tersen u nwetan fıkır u vinayenan xo pr akerde akerde vaj. doloji, fıkır u vinayen ma ıi ben wa bıb. Ma veri pr soz dabı kı, ma do heme iy xo pr akerde akerde vaj u inan ser mışewre bıker. Ver heme i ma şar u şar do bındest. Ma dı refand şard bındesti ra vıjiyay. Welat ma ameyo işqal kerdenı u dest neyayo mal, mlk, kltr, edet, tore u zıwand ma ser. Dewletan ser destan dest nayo heme id ma ser u welat ma gıroto xo destan bın. Welat ma gıroto bandrolda xo bın u kerdo mal xo. Heme iy ma y şarey ameyo men kerdenı. Qand asimile kerdenda ma, qand xo dest dayenda şard ma, kar ardenda inan ı ray est dışmen u kardest inan cerıbnen u kar an. Yan kılm cı welat ma, war bawkaland ma kewto destand neyaran bın. şıma zan ma xo miyan dı qerar gırot bı kı, ma her wext zey bırayana hal p pers ker u heta peynida heyat xo pr wahr bıvıjiy, paşti bıd p u yarmeteya p bıker. Beno kı fıkır u idolojiy pra ca bı ca nabnd ma dı peyda b. Van nb semed pra tersayenda ma, pra abırnayenda ma u pra duri vıstenı. Van fıkır u idoloji ma cra niyabırn u nker dışmen p. Eger idoloji, fıkır, siyaset u vinayen ca bı ca nabnd ma dı bıb zi, van ma bış inan xo miyan dı mışewre bıker u dı xeyl meselan dı pya bıker. Van siyaset, fıkır, idoloji u vinayen ca bı ca nb semed dışmen biyayenda ma u ma pr dışmen nker. Qand n semedi ez şena fıkır u vinayenan xo şıma r akerde akerde vaja. Ez nıka roşnber u welatheskerdox şar u welat xo ya, qand serkewtenda şard xo u destan bın ra vetenda welat xo gırweyna. Bahd qıse kerdenda Boroy, Dedo, Suro u Rojo zi fıkır u vinayenan xo van u ken eşkere kı, ıhar heme embazi zi qand dawada welat u şard xo gırweyn. Qand destan bın ra wetenda şar u welat xo xo eşto dawada xo miyan u dı na ray dı kar u gırweynayena xo ray ben.

ıhar heme embazi zi na juwerı r zaf kfweş ben kı, heme jew fıkırdı r u qand şar u welat xo gırweyn. ıhar heme werzen pay, pşn pra u p vırarı ken. Dı na kfweşey u şnayey sera tam des roji p hetı, sukda xo dı manen. Merdım şeno vajo nimey roji yen p hetı u p dı mışewrey şar u welat xo ken. Meseland şar u welat xo ser p dı kewn niqaş u cı r geyren ray u arey. Bahd n mışewran, pr soz u qerar dan kı, qand serkewtenda şar u welat xo şew u roj bıgırwey. ıi cı dest ra yeno xopey niyerz u bıker. Heta lazım bo gan u rıh xo na dawa sern u xo hibey na dawa ker. Qand dawada şar u welat xo xo qrban wein u feda ker. Heme piya, bı zeri ra ganweşey bın dı dest bı heyat do newe, politikayda bıheq u pakı ken. Zeri weşey miyan dı van heyat u gırweynayena xo ya siyasi bıram. Bahd des-pancs rojan pra abırn u şın cad xo, suk kı tey manen sukan. ıhar heme embazi zi qand azadi u serkewtenda şar u welat xo , qand şar u welatd xo ser gırweyn u dawa welat xo ramen. Roj yan zi seat veng nmanen, şew u roj cır vınderdış ınbeno, tım gırweyn. Dı hal do aktif dı siyaset u politikaya welat xo dı cay xo gn u qand ayakerdenda şard xo şew u roj nrakewn, kar u gırwey xo y siyasi ray ben. Qand ayakerdenı u sere hewadayenda şard xo ıi cı dest ra yeno xopey niyerzen ken. Jew bı jew keyan şard xo geyren, ay yan zi qahweyd inan şımen u inan r bahs bındestey u belengazeyda şar u welat xo ken u inan ra paşti u yarmetey wazen.

Demo kı ken pra abıriy Boro Vano: -Xeberda mına xeyri şıma r esta. Dedo vano: -ı xebera? Boro vano: -Menga kı ma verdıra, ezo vistuıhar a mengı dı jewjıyna. Eger şıma bış bir veyved mı ez do pa zaf kfweş ba. şıma nşa zi nşa. Van şıma nay bızan demo kı şıma nir zi ez şıma ra nqahrna. N van: Ma bış ma do bir, ma nş zi ma do to r ya xebera bımbarek kerdenı bırış yan zi merdımand xo ra jewi bırış. Bı no hesaba pra helaley wazen u abırn. Dem veyved Boroy, teniya Suro yeno. bini zi xelata cı u herunda xo dı jew merdım xo rışen veyved Boroy.Edo şıma r na amor dı şehit kewtenda erkez Aydaş'i ser bınuşna....

Baba Qef

Wext wext merdım xeberi xaseki u weşi paweno. Qand kı xeberi weşi u rındi raya merdımi keno roşnayey u mid dano kesi. La waştena merdım u raştey p ntepşen.

Mı amnanı iy mısaya, kı; xeberi weşi wext wext şen bıb xeberi xırabi. Xeberi xırabi kı merdım nşeno zerida x dı cır ca bıdo, cı ser iy bınuşno. His kı nıka zerida mı dı biyo bar kıştenda ju grweyox ZazaPress, ZUH u enbaz ma ser bo. Yani enbazo qedır qıymet u şehid welat ma. Şıma do vac no merdım kam o?

No enbaz ma, bı raya enbaz ma y redaksiyoni Torny Zerro (yani lac xald T.Z), bıbi zay ma. erkez Aydaş welat dı ZazaPress u neşiryat Zazaki vela kerd, wend u resnay wendoxan ma y welathezkerdox Zazayan.

Hir elun dı biya şahid kıştenda erkezi. erkez stanbul dı şehit kewt. Mı hetı, lac xald cı Zerroy hetı kewt rd u ma nresay ser. Ne ez, ne zi Zerro. Qand kı ma hme piya polisi verra remay u kewt tuzax polisi.

Xeber cı ma end set dıma gırot. Zuri nbi erkez bı gleyan polisa şehit kewt bı. Xort 29 sere, genc u cıwan wuni rew x resna rd. erkez nzana celey to ıi bi bıra. Tı ıhar (4) qeek x senin wuni tenya u sokır verday? Zekı lac xald to Torny Zerro va: "-Rıh erkez Zaza bı. ı wext merdım vat Zaza yan zi Zazaki ım erkez ra hrsi amey. Hıma cay dı, cı goş veng mzik Zazaki ameye fındı vınderd u goşdareya mziki kerd. Cayno ze stanbulı dı, ju merdım ray dı Zazaki qal bıkerd, hıma ina vındernay u ma kerd u hme Zazayan r vat 'deza'."

erkezı ma Hnı (Diyarbakır/Hnı (Hani) dı defın ke. Cay x dı weş rakewı bıra. Bayrax kı tı dest x dı hlnay ma to o bayraxiya peyna u defın ke. Leckar Zazayan zi her bı roc beno hzaran a. ıhar qe to u enbazan to a bayrax to hewan asmn u hld. Her wext xeberi rındi nin. Mı şıma r ewro şehit kewtenda erkez Aydaş'i ser nuşna u ver kı nuştey mı tımam bo mı qelem x şıkna.

erkez Aydaş nmerd o do her tım bı ma ya bo. Cay x dı rıhat rakewı enbaz. Lec to u qeek to zi emanet ma y. Raya kı tı cı ver şehit kewt, a ray, raya Zazaistan o.
Herı u Berı

Anonim

(orşme Sreg ra)

Beno nbeno dı embazi ben. Namey jewi Heri yo namey jewi zi Beri yo. Roj n dı embazi ray ra yen. N Nresen kyd xu. Tebera manen. Wujadı vane kı:
- Embaz de mı wutyadı esto , m kı ma emşo şır meyman y b, şewra şıre kyd xu.
Heri u Beri ya yen kyd embaz xu. Wext nani yo n werzen nan vırazen. N Heri u Beri ya zi ray da duri ra amey, biy weyşani, biy bol weyşani, N van:
- N kewt nani y qey şami virazen, qey n do ıye bıd ma, ma ecebo do ma weyşan ker hewna. Na wıher kyd ninan, werzen xu r nan powjen, xelaw zi vırazen u xu r od d xu dı roşen xu r nan xu xelawa xu hemm iy xu wenn, nina r zi nano veng, tayn nano wuşk andane cı. Xelaw niyan nina r. Nina r tayn nani ane van:
- Heri u Beri, wullı kusur ma mviny, şami ya ma ınya. Nan ma tenya esto. A xu r ne nani bur! Heri vano:
- Wabo ma kısmet ma ıyo se ma do y bur, wuni niyo Beri? dı had ma roş nan xu bur.
N nan xu wenn laber Ne ray ra ameye n edizyaye q nano wuşk werno. Nina nano wuşk ardo nayo nina vera. N q ay k zi nina r ne vırazen. N wenn laber n weyşani y, hewn inan nino. Qand kı nina ardi pıreynay, nina xelawi vıraşta, boya nina ameya nina. N zan kı nina ıy vıraşto. Ne zan kı iy esto laber ndan. Şew beno herkes rakewno. Herkes rakewt tepya no Heri vano;
-Beri
O bin vano;
-Ha Heri.
-La ez kena şıra mitbax da ina. Ez bewna hele nina ıi viraşt bi. Qand kı boya iy amey. Yani nina iy vıraşt. Laber nina nda ma. Hele bewyniya ıiyo.

No şıno kewno mıtbax u *merkeba hewadano. Weyneno kı merkeba bın dı şami esta, helaw esta. dıha şami cemı no nşeno şami biyaro vano mekı ez tayn na helav ra bura tayn zi enbazd x Herir r bera. Beri hema ecele ecele helav veno veno u tayn zi gino x dest vano; "-Ez ny zi Herir r bera."
No helava x ano, no wexto kı mitax ra yeno weyneno kı cınk rakewta şewa aşmi dayo cınekero, cınk vıran rakewta u heme cay cınker akerdeyo u aşmi dayo pıro u gan cıyo sıpe aseno. No mrdek wuca dı hema werzeno vano; "-Ez qe na helava x enbazd x Heri r nbera. Wıllı ez o nay wutya na cınkero da".
A helava x no werzeno peyra dano qena cınkero. Dano pıro u bı remeno şıno kewno cad x miyan u wrxan x anceno x ser.
No vano;
-Embaz, Heri hele werzı mı sekerd. La ez şiya wuca bın merkeba pır iyo. Nina şamiya x nd ma. Mı zi şamiya serd nwerd mı x r tayn helav werd u tayn zi to r ard u ray ra hal mesela wuna...kerd. Wıllı cınk rakewt bi mı zi py ra da cınker ro. do nıka werz ma bıkş.
-La wuniyo se mekewı wrxanı bın. had ma bırem şır. yokse do ma bıkş wutiya dı.
Hema n tari dı wrxani bın ra werzen remen şın. X reynen.
Na cınk zi hewn ra werzena u vana;
-Ax ax ax... Mrdek hele werzı werzı...Top gun mı ro. Mrdek hele werzı top gun mı ro.
Mrdek vano;
-Cınki na band kyiy miyan dı top ıi gyrena?
na zi vana;
-La hele werzı wıllı top guna mı ro.
Mrdek dest x na kışt a kışt arneno u dest cı gneno helavro.
No vano;
-Ma cıneki to, gi verdayo x. Ma no topa ıi ya tı x pis kerda.
Dest mrdeki beno pa, mrdek dest x roşaneno. Şewa, tariya dest mrdeki "erq" guneno dsi (duwar) ro. ı wext dest cı guneno dsi ro se, no bhemd gıştan x keno x vek u vano;
-Hy vax dest mı. Ingışt mı şıkyay.
Keno x fek u weyneno kı, ıngışt cı şiriniy. No wuca dı vano kı;
-Cınki, cınki tı ı babet cınka. No giy to ı henday şirino.. Tı bı x endı şirina?

N werzen ılay vinen acı, wynen orşmey x ra. Uuu.. .N wynen kı na helava. Cınk werzena x şıwena. Na kışt a kışt u wynen merkeba bın dı helaw ınya. Helawa cı qedyaya. Mrdek wuca dı vano;
-Hey wax cınki, bewni to helaw pewt, to nda mymanan d mı, enbazan d mı, inan zi o kı werdo, o kı x r wuna kerdo. Ez şıra nina bıkşa nina bıkşa. N hem yen kyd mı, hem zi mı r wuna ken.
N werzen şın kı bewniy ode d mymana ra kı, ooo... mymani remay şiy. Mymana x reynayo.

*Merkeba: Ze sell nani ya. Laber Merkeba vşi gırda.Manga Borı

Roşan Hayıg

Cak beno nbeno, zew pi, zu may u zu zi keynay cı bena. Xeyl wext nravreno ceniya n merdeki mırena, no merdek viya keyna cı zi skrı manena. No merdek merdenda ceniyerda xo sera fına zewziyno u na cenikda newra zi cı r dı keyney ben (weledyen, Ella dano). Na dmariya na keynekı qet nay ra hes nkena u tım cır geyrena mahney kı, hıma xeleteyda werdi bıvino na pırodo u cır tahda bıkero. Welhasıl na dmariya na keynekerı nay r bol zılım u tahda kena. Wexto kı na dmariya nay nay u keynand xo ya rışena gemı kar u bar, na nay r letey nan, keynand xo r nan u tewrd katıxd cıya dana. Wexto kı ninan r kar zi dana, kar na keynekerı dıqat keynand xo dana. Labır wexto kı yeno werdenı, xoradayenı u geyrayenı ser, keynand xo kena dıqat nay. Na keyneka nearı nşena kı hes xo bıkeru u tım a dmarida xo ra derbıki wena. Na keyneka skrı zi tım dana pıro u şına gema taldeyd xo r mırdiya xo bermena u derdan xo rıjnena. Mangeyda ninana borı bena, wexto kı na keynekı bermena na manga zi şına orşmed aydı erena. Roz n, dıdı n, hefte u mengana na wına ramena. Herga kı na keynekı bermena na manga borı yena nay kıştı u nay r vana; "Derd to ıiyo, ır tı ya mır nvana". Keynekı sere ra heta bın tahda kerdena dmarida xo zu bı zu rz kena u cı r vana. Manga borı vana mebermı, ewro ra tepeya ez do paşti bıda to u to r yardım bıkera. Dmariya keynekı peşmiya kı daya cı, manga a peşmi cawena, keynekı zi kena gındıki u rsena. Bı no hesaba na keynaka skrı tım ver wayand xo kar u bar xo qedinena. Wexto kı na keynekı ver binan kar xo qedinena, adır kewno a gand dmariyerı, ıkı nşena cır mahne bıvino, cır xederey bıkero u pırodo. Na mesela sera na dmariya nay dana pıro şına zew pirkekı hetı u mesela cır vanaa u wına ramena; "Ez o keynand xo r dana zew kle, ayr dana hir-ıhar kuley, aya fına zi verd keynand mı peşmiya xo rsena u xo qedinena". Pirkekı vana ; "Tı qet meraq mekı u qaxu megi, ez ney to r rew kena hed". Na dmariya nay dana pıro şına key xo. Na pirkekı zi şına duri rana keynekı ımkena, pawena ka aya seni kena. Na vinena kı mangaya yena cır cawena aya gındıki kena u rsena. Pirkekı, tabi xo na keynekı nmısnena. Wexto kı vinena hıma dana pıro u şına na dmarida nay hetı u cır vana: "To ferq nkerdo, no dir roziyo şıt mangada borı nkemeyayo?Na vana:E, vıllı kemeyayo" Pirkekı vana: "No dir roziyo manga bora nerana, coyra şıt cı kemeyayo, ıkı aya peşmi cawena, keyneka zi gındıki kena u rsena, qand coy ver keynand to qedinena". Uza dı dmari ir vezena u vana: "Ez o hend alef dana manga borı, aya zi mına dışmeninı kena ew na şına merded xo r vana tı do na manga borı bıbırn". O zi vano: "Ez manga borı nbırnena, qand kı rısk ma ya ay sero". Na seni kena, seni nkena no manga borı nbırneno. Na xo kena nweş u kewna ca. No vano mırena zi bımırı ez manga borı nbırnena. Na tırni kena, laki kena seni kena no nbırneno. Na gna nan terqnayey nana qabırxand xo ser u ew xo akışt nakışt dindana, no nan qır qır nay bındı qıreno, ew na vana bew tı mangerı nbırn ez do bımıra keyney mı do skr bıman. No weyneno tey are u ray nvineno. No vano: "Temam, tı memırı ez manga borı bırnena". Uzadı na keynekı aşnawena u şına axr dı manga borı hetekı u bermena, manga borı vana: "To xeyro, tı ya ı bermena". Keynekı vana: " Poxda mı ra d to bıbırn, ez ı wellı xo serero kera u ı nberma". Manga borı vana: "Wa qe mı bıbırn, goşt mı to r şirıno inan r tallo, nşen mı bur, d goşt mı bıd to. Ekı tı zi goşt mı wena se, qe zew estey mı meek, wa estey mı nkemey, ew n estan mı berı mergda aporızi dı dek al u aler qapaxkı ew nera en b mı ser, hıma wa kes to nvino. N na manga borı bırnen u pewzen kı bur. N kamcin tika erzen xo vek (fek) kı goşt tallo. Wexta pi nay vano: "No goşt tallo ney eker sılo". Na dmari n goşti nekena, n goşti dana na keyneker. Keynekı n goşti wena, labır estan cı nekena, prın arkena pser ew bena mergda aporızi dı al aşanena, kena alı ew alerı qapax kena, nera ne yena ser. Na wexto kı şına n estand mangerda borı ser, na manga borı gan dekewno de, ew a hergı fına kı yena cı ser na keynekerır zew qat ına dana.
Roz na keynekı fına şına manga borı ser, weynena kı zew sıwariy ini sero wınderdo. Na ecele kena kı rew ravro kı sıwari cı nvino. Na wexto kı ecele kena lıng nay lınci dı manen, na zor dana xo u lıngan xo lıncira vezena, labır postal cı lınci dı manen. Na wıni werway kewna ray u şına. Labr no sıwari nay vineno. Na zi keyneynda zaf xasekı bena. No postalan nay lınci mıyan ra vezeno, gno u nay dımı şıno kı nay reso, nezdira nay bıvino u bısınasno. Hıma na keynekı xo ney ver kena vıni. No sıwari vinayenda na keynekı sera beno eşq nay. Pi n lazeki zi serkar dew beno. No lazek n postalan na keynekerı gno beno keye u tım weyneno n postalan ra, mıxl weno, pey qahrno, nan u awı ra bıryeno. Mahd cı qe iy nwazeno, b na keynekı. No pi ney weyneno no laz neyo tım şo beno gıdi u taqet ra kewno. Roz no dano pıro şıno n lazd xo hetı, cıra pers keno u vano: "Laz mı, to xeyro, tı y ı henday mıxlyen u iy nwen?. Lazek sere ra heta bın mesela vinayenda na keynekı u eşıq bıyayena xo cır vano u wına rameno: "Mı postal cı gıroti u ardi keye, labr ez nzana k y, a keynekı ı kesa u kamcin dewıraya. Ekı ez ay fına nvina, ez do qahrand cı u eşqd cı ver bımıra" Pi ney n postalan gno u şıno dew bı dewı geyreno, keynan heme dewı ardano u postalan keno pay, labır zuwerır postali nben. No yeno dewda na keynekı u heme keynan a dewı prın arkeno pser, n postalan keno pay labır fına zi keyneyr nben. Na dmariya na keynekı, a şeytaneyda xo ya hıma pasnada lıngda keynerda xo ra letey cıkena, na keynera xo gna u şına vera merdeki. Wexto kı na keynera xo bena keynay nay lengena. No merdek vano: "A keyna to ya ır lengena?. Na vana: "Qe pers mekı, ay postal xo kerd vıni, si şiy cı lıngıra, cora aya lengena. No merdek postalan gno u şıno keyneker hetı u postalan keno cı pay, n postali nay r ben. No vano: Iho, mı whra postalan di. Wexto kı na dmari pasnay keynerda xo cıkena, dik nay vineno, dik fahm keno kı naya pasnay keynerda xo cıkena kı postali cır bıb kı, laz serkard dewı keynerda naya bızewziyo. Zewbi zi no dik vineno kı nay a keyna skrı gırota u berda koti dı nımıta kı, a nvıziyo u niro kı nzan postal ay. Wexto kı no merdek n postalan keno na keynerı pay, no dik xo kweno n merdekiya u vano: "Xeberda mı to r esta, xeberda mı to r esta". Wexto kı na pasnada keynerda xo ra lete cıkena, no dik şıno leti gno keno perzanand xo mıyan u nımneno. No dik merdekir işaret keno, no merdek zi nano n diki dımı u cı dımı şıno. No dik n merdeki gno beno na keynekerda skrı hetı u vano: "Keynekı naya". Merdek emel nkeno, uzadı dik letey a pasnada a keynekı perzanand xo mıyan ra vezeno u mısneno merdeki, ew hal u medey na keynekerı, cıkerdena paşnada a keynerı, na keynerır tahda kerdena a dmarida cı zu bı zu neqıl keno u vano. Wexto kı nay na keyneka skrı berdı nımıtı u am pasna na keynerda xo cıkerdı, mı mesela fahm kerdı kı naya fına şeytaney fıkırna, cora mı o letey a paşnada ay gırot kerd perzanand xo mıyan kı a nvino u ey wertera vıni nkero. Na caduyna u nay dest ra heme i yeno. Mesela naya, tı emel ken zi bıkı, nken zi mekı. Bewni bıcerbını ekı no letey paşnada a keynerda ay niyo. wexto seni wazen wıni bıkı, wazen b serey bı pırodı u cıkı. No merdek n letey posted a pasnada a keynekı gno nano herunda cıya kı tam kip ciy u lıngda ay ra cıbıyayo. No ageyreno keynekerda skrı ser, postalan keno ay lıngan kı tak kip u qalıb cıyo. No ne keynekı gno beno keye lazd xo hetı. Laz ney zi wınno kı, na keynekı a keyneka. No kf keno u kfan ver keno bıpero. Ney sera n veyve ken u n wırnan pya zewzınen. N wırna resen mırazd xo, ma werz u şır keyand xo.Viritel (sanal) rgtlenmeler

Faruk remet

Hi kimsenin gzardı etmemesi ve unutmaması gereken birşey varsa, o da, hi kuşkusuz informasyon tekniği ağında yaşadıgımız gereğidir. Evimizde bilgisayarın olup olmaması bu kaideyi etkilemeyeceği gibi, aksine gnlk yaşantımızda bilgisayarlarla srekli iie yaşamamız kaınılmaz olmuştur. yle ise, nce "viritel organizasyon"un (sanal rgtlenme) ne anlama geldiğine bakalım.

Viritel; "sanal, gerekdışı, hayali" anlamına geliyor. Bu kelimenin Karşıtı olarak, "real" szcğn kulanabiliriz.

Organizasyon ise; birlik, dernek, dzenleme, planlama, işgcnn kollektif paylaşıldığı ve i paylaşımın gerekleştirildiği dayanışmayı ifade eder.

Bu aıklamaya gre, "viritel organizsasyon"un taşıdığı anlam, "gerekdışı rgtlenme"dir. Yani, "gzle grnmeyen rgtlenme". (Başka bir ifade ile, "olmayan rgtlenme" terimi de kullanilabilir). Ancak gerek yaşantıda, bu iki kelimenin yerinin olmadıgını biliyoruz. Yani gnmzde, viritel rgtlenmelerin viritel ortamlarda yaratıdığıdır. Viritel rgtlenmeler hakkında aıklamalarda bulunurken ne demek istiyoruz veya neyi dile getirmek istiyoruz? Bunu birka rnekle aıklamak yerinde olacaktır.

Viritel rgtlenme ile geici ağ grevi akla gelir. Yani resmi olmayan ve kanunen bağımsız bir ağ/bir net. Viritel rgtlenme, kelimenin tam anlamıyla, dusunce, fikir alış-verişi ve şirketler aısından alım-satım olduğu sre zarfinda var olan ağdır. Bu ağ sadece bir defalık da olabilmekte ve kısa bir sre iinde geerliliğini koruyabilmektedir. Dşnce ve mal geerliliğini bitirdiği an, ağ/net de geerliliğini yitirmektedir.

"A virtual organization iş a temporary network ofindependent institutions, businesses or specialized individuals, who work together in a spontaneousfashion by way of information and communication technology, in order to gain an extant competitiveedge." They integrate vertically, unify theircore-competencies and function as one organization (ororganizational unit)." (Viritel organizsasyon geici bir ağ/net olup, değişik serbest kurumlardan oluşur. Bu şirket, değişik spesialistlerle birlikte enformasyon ve kommunikasyon tekniğini kullanarak rekabetinin amaladığı hedefe ulaşmak ister. Bu birlikte alışan işgc, dikey bir şekilde amalarını alıştırarak gerekleştirirler. Bu, su anlama gelmektedir: Calışanlar, grubun gcn bir fonksiyonda toparlayıp rgtn amacına sunmaktadırlar.) [Jgers et al, 1998]

"A temporary network of independent companies linkedby IT to share skills, costs, and access to oneanother's markets" (Geici bir ağ grubu serbest şirketlerin birlikte IT aracılığıyla bilgi, ucret ve birbirlerinin pazarına ulaşımıni sağlamaktadır.) [Business Week]

"An organization distributed geograpHially and whosework is coordinated through electronic communications." (Coğrafik olarak dağınık durumda olan rgtler, elektro-komunikasyon (elektronik iletişim) aracılığıyla koordinasyonlarını sağlamaktadırlar). [Skyrme, 2001].

Kurum olarak viritel rgtler:

Travica'ya gre (1998), belli ağlar stne kurulmuş rgtlerle viritel rgtler arasında byk bir farkin olduğu bir gerektir. Travica bu rgtlenmeleri drt byk blumde toparlamakta veya ayrilıklarını drt kademede dile getirmektedir.

Ağ/ilişki rgtlenmeleri:

1- Tradisyonal olan şef rolleri değişmekte,
2- Grup halinde alışma merkezi bir rol oynamakta,
3- ş gc ve mal/fikir dağılımı değişime uğramakta,
4- Informasyon, komunikasyon (iletişim) ve iş prosesi malın bulundugu coğrafik dağılıma gre entegre olmaktadır.

Viritel rgtlenme:

Şef rolleri bu tip rgtlenmelerde de değişime uğramakta, sadece ikinci kademedeki şefler iin değil, şef roln stlenen tm rollerin değişime uğramasını yaratmaktadır.

Burada, ağ/ilişki rgtlenme ile viritel rgtlenmeyi birbirinden ayıran en nemli farklilıkları su şekilde aıklayabiliriz: Grup dinamiği ve işgc, viritel rgtlenmelerde ok nemli ve merkezidir. Bir de kişinin kendisini bilgisiyle ne ıkarmasının olanaklarının byk olduğudur.

Viritel rgtlenmelerde işgc, mal ve verilen destek viriteldir. Herşey teknik ağirlıklidır. Tekniği kullanmasını bilen ve viritel pazarda bilgisini tanınmadan pazarlayan bu pazarin sahibidir.

Burada sınırlar kalkmakta ve herşey byk bir coğrafik alandan payını almaktadır. Viritel rgtlenmelerde pazar olayı belirli blgelerle veya lkelerle sınırlı değildir. Zaten bu rgtlenme modlnu, ağ/ilişki rgtlenmelerinden ayıran zellik de budur.

Ağ/ilişki ağirlıkli rgtlenmeler, ok yavas ve uzun sre de insanların ilişkileri ve kontakları ile kurulan rgtlenmeler olup, kk yzyıllar ncesine dayanmaktadır. şgcnn ustalığı ve fikirler uzun bir zaman diliminde toparlanmakta ve bu şekilde global bir alana ıkmanın yolları aranmaktadır. Tabii bu ok uzun bir zaman alan alışma srecidir. Bu rgtlenme modlnde, ilişkiler yz-yze bir şekilde gerekleştirilmektedir.

Viritel rgtler, ok geniş bir coğrafik alana, ok hızlı bir şekilde yayılma-dağılma zelliğine sahiptirler. Bu, kendisiyle birlikte alışmanın zeminini oluşturup, temel şartlarını yaratırken hedefin ve amacın ortak yanlarını da ortaya ıkarir. Yani hedef ve ama bu rgtlenmelerde daha hızlı bir dağılım alanına sahiptir. Viritel rgtler, taban stne kurulu bir rgtlenme modelidir. Bu da bize abuk kararlar verme ve abuk zmler yaratma zorunlulugunu dayatır. Viritel rgtlenmelerde fiziki ilişkiler ve toplantı imkanları gc ve imkansizdır. Ama bugn tekniğin ilerlemesi ve yeni aracların uretılmesi bize bazi kolaylıklar sağlamaktadır. rneğin, web kameralarının retılmesi gibi. Tabii burada aklımıza su husus gelebilir: Klasik rgtlenmelerde klasik toplantılar gerekleştirilmektedir. Oysa viritel rgtlenmelerin toplantılarında bu kameralar kullanılmaktadır. Burada, web katılımcılarının aynı duyguyu paylaşip paylaşmadığı sorulabilir. rneğin, internet zerinden herhangi bir rgtn merkez komite "toplantısını" dsnlebilir.

Viritel rgtlenmeler, son yıllarda, zellikle de gnmzde, ok hızlı bir şekilde gelişme gsterdi. Komunikasyon (iletişim) sadece elektronik kabloların hatlarında srdrlmektedir. Viritel rgtler ise, diğer klasik rgtlenmelere gre tekniğe daha bağımlı bir durumdadır. Zaten viritel rgtlenmeyi klasik rgtlenmelerden ayıran en nemli nokta da budur.

Kulanım alanı:

Viritel rgtlenmeler uyum sağlamada ok basarılıdırlar. Dnyanın neresinde olursak olalım, Yakınlık-uzaklık demeden, aynı saniyelerde toplantılarımızı, fikir-alış verişini gerekleştirme hızına ve olanağina sahibiz. Pazarladıgımız mal, şirketler, rgtler veya sadece bir kişiye ynelik olmadığından, her kişinin isteklerine yanıt verilmeyebilir. Mal veya fikir, fiziki ilişki ağina, prensibine muhta olmamalı, bağımlı kalmamalıdır. rneğin,
eğer taksi şirketlerinin resepsiyonları blgesel olarak ok uzak olursa, mşterisine gerekli olan servisi sunamaz. Siverek'te olan bir taksi şirketinin resepsiyonunun, Istanbul'da olan bir taksi sofrune yolu izah etmesi gibi...

Gnmzde bir ok şirket veya fikir rgtlenmesi, kendisini ya da retimini tanıtmak iin viritel alanı kendilerine reklam alanı olarak semekte ve kullanmaktadır.

Viritel rgtlenmelerin yararları:

Hızlı ulaşım, ucuz ve coğrafik alanların mesafesini kışaltmakta ve informasyonun dağılımını hızlandırmaktadır. Bununla birlikte, toplumun ekonomik kalkinmasına yarar sağlamakta, iş olmayan bir blgeye iş imkanı gtrmektedir. (Siverek'te bilgisayar kullanan bir muhasebecinin, Urfa'daki bir fabrikanın muhasebe işlerini yrtmesi gibi. Yahut Avrupa'da ıkan bir Zaza dergisinin; Varto, Dersim, Bingl, Siverek, Cermik, Palu, Zara, Erzincan, vb. gibi yerleşim birimlerindeki veya metropollerdeki abonelerine/okuyucularına ulaşması gibi. Bu aynı zamanda kişiye seicilik hakkını da vermektedir. Yani ne zaman, nerede ve nasıl alışmalı/satın almalı/satmalı?

Viritel rgtlenmelerin zararları:

Viritel toplumsal gelişme, daha ok pozitif olarak ele alınmakta ve anlatılmaktadır. Bunun sebebi, herşeyin hızlı işlemesi, coğrafik engellerin olmaması, dağılım alanının geniş olması ve herşeyin ucuza mal olmasıdır. Eldeki bu verileri değerlendirirken, bir de madalyonun arka yzn ele almak gerekir. Herşeyin ok hızlı bir şekilde gelişimi ve dağılımı, aynı zamanda viritel kaynaklara sahip olan veya olmayan kişileri de dışarida kilitlemektedir. Yani katılımını engelleyebilme-ktedir. rneğin, hasta bir handikapin değişik nedenlerden dolayı katılımcı olamaması veya tekniğin gelişimine ayak uyduramayan kişilerin katılımcı olamaması gibi. Son yıllarda basın ve kamuoyunda viritel tekniğin, viritel tekniği kullananları mentalen ve de sıhhaten yıprattığıdır. Srekli sorulan soru su: "nsanoğlu viritel toplumun yaratmış olduğu presi kaldırabilir mi? Kaldırabilirse ne kadar kaldırabilir? Yasadışı rgtler ve şirketler, viritel alanda kendilerini rahat bir şekilde saklama zelliğine de sahiptirler."

Viritel rgtlerin, aynı zamanda gayri şahsi bir yapıları vardır. Gayri şahsi olması, iletişim ve komunikasyonun (iletişim) teknik aracıliğıyla yapılmasındandır. Yani ilişkiler fiziki olmadığından yarattığı ortam da şahsi olmamaktadır. nsanoğlu direkt ilişkiyle yaşayan sosyal varlık olduğundan, fiziki yakınlık aynı zamanda mentalen ve ruhen kişiyi rahatlatmaktadır.

Yenilenme ve bununla birlikte viritel rgtlenmeler; kişiyi, mşteriyi ve yeleri nasıl etkilemektedir?

Viritel rgtlenmelere bir ka rnek: Yahoo, MSN, CNET, ZNET, freewebz, hypermart, vs.. Bu şirket rgtlenmeleri
CT'yi (nformation Communication Tecnology = Informasyon Komunikasyon/iletişim Teknolojisi) ok geniş bir şekilde kullanmaktadırlar. Yani alıcı-satıcı olarak.

Şimdiye kadar yazmış olduklarımın ışığında, Zazaların viritel rgtlenmeleri nasıl kullanabilirliliğine geleyim. Internet zerinden birka yıldır yayın yapan Zaza Radyosu, viritel rgtlenmeyi genişletebilecek kurumlardan biridir. Nasıl mi? Değişik cografyalara yayılmış olan Zazaların ulaşamadıkları kasetlerin, CD'lerin veya sanatıların reklamını yaparak grevini yerine getirebilir. Bu hem bir reklamdır hem de Zaza okuyucu kitlesinin bir viritel rgtte toplanmasıdır. Bu rgtlenme aynı zamanda ticaridir.

Bunun yanında, diğer bir husus da Zaza yayınlarının, kurumlarının stlenmiş oldukları bir grev var, o da viritel "fikir" rgtlenmesini kullananları bir atı altında toparlamaktır. rneğin, "Zaza Forumu; tarih, etnoloji, kltr, siyaset" bu grevi stlenebilir. Ki Zaza Forumu bu grevini bir ka yıldır yerine getirmekte olan geici bir viritel rgtlenmedir. Bu rgtlenmeyi destekleyen de desteklemeyen de katılmakta ve fikirlerini okuyucuya ulaştırmaktadır. Zaza Forumu'nun grevi, Zazaların birbirlerini dinlemelerini ve ortak bir platform yaratmalarını sağlamaktır. Bu geici rgtlenmenin, ileride fiziki platformları yaratma imkanına sahip olacak bir rgtlenmenin temelini oluşturması mmkndr.Xwezi be, xozi be,
xoji ve, ğeji be


Asmno Bwayir

Zazakiy cori de qese esto, eke arna tırki, man xo beno ne mutlu

Xozi be kesi bo (xoji be i keşi bo): Ne mutlu ona.

Zazakiy ermug-Swrege de huendia ni qesey r boka gurenen.

Hata nıka ma (ez ki tey) na qesa nia nuştne:

Xwezi b/Xozib
Xojib/Xojiv
⁄ejib

Yan, ma heni zanıtne ke xozib xo sero j qeseo, - ki peybend wayirino (iyelik eki).
No qeyde ğeleto!

Sureo ke mı Kırd(as)ki d de ki nuştena ni ifadey diye, ez gınane pıro ke raşt xo z ma cri bıbo:

Xozi (xoji) be to bo ne mutlu
sana

Kırd(as)ki d nia nuşino:
Xwezi bı

Sebeb ita dero: Se ke sıma vnen, nuştena Kırdaski de diftong (zewcveng) xw- esto. Zazaki de no diftong ino. Veran ni diftongi Zazaki de w- beno. ıra ke, ma het etimolociye (zanışiya kok qeseu) ra zanime ke ta qes xasi Zazakiy ke ebe sıfte ken (wa, weş, wendene, waştene), Kırdaski de ebe xw-, Farski de ebe x- ver ken cı.

Kırdaski de qese xwezi xo sero j qeseo ke man xo Zazaki de kaşkia; werikna van. Het Varto-Xınıs-Tekmani de ki hurendia kaşkia de xezika yeno gurenaene, no qese xwezıka/xwezıla ki Kırdaskiyo. Beno ke het koki ra no qese
xweza (=tabiat, doğa) ra nejdiyo. Zazaki de ki qese weza esto.

No qese, heni aseno ke, Kırdaski ra kewto Zazaki u Zazaki ardo ro fonetik xo ser, vurno. Na sebet ra ki gereke Zazaki de nia bınuşiyo (fek be fek qeydna esto):

Xozi be to bo
Xoji be to bo
Xoji ve to bo
⁄oji be (bı) to bo


Lawık da het Vacuğe de Yılmaz elik vano:

Melem tıya tıya
Omeda newiya
⁄eji be ni herdi
Sero feteliya


Not dımeki:
Zazaki de ta qesey est ke het nuştoxan ma ra z j qesey zanino, halbıke dı qesey, na ri ra gereke cia bınuşiy (iy ke amey ra mı viri):

Hayr cı biyaene n, hay ro cı be (hay:heş; bilin, dikkat. haydar vındetene)

Vake ke n, va(t) ke ke (vat ke ke: ita ke dıdine zewnce-kerdeno)

Venga cı daemne n, venga cı/veng a cı daene (veng [e]ra c daene ra yeno)
7.9.2003Hera u ju biyayenda Awrupa senin ame merhley ewro

Aarnayox: Mazr/Faruk remet

1995
27 payiz vern
Letonya wazeno bıbo zay ju biyayenda Awrupa.
24 payiz peyn
Estonya wazeno bıbo zay ju biyayenda Awrupa.
27-28 payiz peyn
Konfrenas welatan dengız sıpe (akdeniz).
8 kanun
Litwanya wazeno bıbo zay ju biyayenda Awrupa.
14 kanun
Bulgaristan wazeno bıbo zay ju biyayenda Awrupa.
15-16 kanun
Parlementyoy Awrupa
Madrid dı yen pser.

1996
16 ıle
Sılowanya wazeno bıbo zay ju biyayenda Awrupa.
17 ıle
Cımhuriyet ek wazeno bıbo zay ju biyayenda Awrupa.
29 awdar
Turind dı pser ameyenda hkmet Awrupa.
21-22 hziran
Komitey hmey Awrupa Florens dı yen pser.
13-14 kanun
Komitey hmey Awrupa Dablin (
Dublin) dı yen pser.

1997
17 sebat
Jacques Santer Parlementoy Awrupa dı heq BSE (bovin spongiform encefalopati) qısey keno.
16-17 hziran
Parlementoy Awrupa Amsterdam dı yen pser.
16 temuz
Fıkr "Agenda 2000" an Awrupa parlementosi qand kı mnaqaşe bıbo.
2 payiz vern
Qer peynyin kı Awrupa Parlementosi p amey qebul beno.
20-21 payiz peyn
Lksemburg dı qand ver bkarey gıroten senin bo y ser qısey ben.
12-13 kanun
Komite merkezi Awrupa, Lksemburg dı yen pser.

1998
1 ıle
ngiltere beno serdem Ju biyanda Awrupa.
30 awdar
10 welati newe, y kı wazen bıb zay JBA qebul beno. Ny welatan ra 6 cı kı amey vndayenı ny welatiy: Qıbrıs, Estonya, Polonya, Sılowanya, Cımhuriyet ek u Macaristan.
31 awdar
Şengen (Schengen): taliya hıdud x dı qontrol kes u pasaport hewanano.
1-3 glan
15 baqan maliye y kı zay JBA'y yen pser u Parlementoy Awrupa dweti r wahrey keno. Na dweti dı qerer gin kı kamcin welati şen qand za biyayenı dom ker.
15-16 hziran
Komitey Merkeziy Awrupa Kardif (
Cardiff) dı yen pser.
1 temuz
Awusturya beno serdem Ju biyanda Awrupa.

1999
1 ıle
Almanya beno serdem Ju biyanda Awrupa. 11 welati JBA qand ju kerdenda perey x yen pser.
25 awdar
Ju biyayenda Awrupa
Berlin dı yen pser. Agenda 2000 u plan ekonomiy newe dı ju fıkır ben.
1 glan
Qerer kı
Amsterdam dı ameyo gıroten qebul beno.
3-4 hziran
Komitey merkeziy Awrupa Kln dı yeno pser.
8-13 hziran
Rydayenda pancn qand weeynayenda Parlemento-y Awrupa vırazna.
1 temuz
Finlandaya beno serdem Ju biyanda Awrupa.
15 elun
Parlementoy Awrupa, Romano Prodi weyneno ser-demeyda Awrupa.
10-11 kanun
Komitey Merkeziy Awrupa Helsinforş (Helsingfors) dı yen pser.

2000
1 ıle
Portekiz beno serdem Ju biyanda Awrupa.
1 temuz
Fransa beno serdem Ju biyanda Awrupa.

2002
1 ıle
Perey Ju Biyayenda Awrupa pazaran dı vela beno.
1 temuz
Perey hme welatan awrupa pazaran ra werzeno.Zebaniy raya şıma pawen

Koyo Berz

Roj tay Heci u Xocay nışen Teyarey, zekı Stanbol ra şır Adına.. N Heci xocayan miyan dı jew zi Bektaşiy beno. Azmin dı, teyara ninan xerpıyna, nşena biro war. Pist (aland) Adına ser a şına u yena.
Qaptan operloya anos keno u raywanan (rwiyan) r wına vano:
-Van şıma bızan! Teyaraya ma xerpiyaya, bar ma zaf gırano, qand coy ma y nşen bir war. Van şıma heme iy x y gıran u vşi, ante, torbe u bawıland xo ra berz war. Raywani, reynayenda gand xo ver, ı iy cı esto, hemını teyara ra erzen war.
Teyara fına nşena nızm bo, biro war u anışo.
Qaptan fına veng keno a raywanan u vano:
-Raywanno, van şıma ronıştekan (qoltıx kı teyara dı ser o roşen) xo x bın ra bıqılayn u hemını berz war.
Raywani ronıştekan bınd xo jew bı jew herunı ra qılaynen u erzen war.
Teyara pisti ser ra doşbena,doşbena labır, hewna zi gıraney ver nşena biro war.
Qaptan fına veng keno a raywanan u vano:
-Bırayno, Dezayno, lazım o şıma heme xo hend (dan) panc-dess deqiqan baxacand teyaraya tepş kı ma bın teyera cıker u a gıraneya bıni verd cr kı teyara ma bışo biro war u anışo. Wıni nbo teyara ma do bıkewo u ma heme do tey bımır. Heta bar ma rınd şenık nbo ma nşen bırehateya, bı gengazey a, bqeza u bella br war.
Raywani heme xo bı baxacand teyaraya darda ken, tepışen. Teyara fına zi nşena nızm bo u biro war.
Qaptan no fın anos keno u vano:
-Hend jew merdımi gıraneya bard ma esta. Van şıma ra jew merdım fedakarey bıkero, hewl bıdo xo u qand raywanand binan xo hibe u feda bıkero u hemını bıreyno.
Akerde u raşt cı noyo. Van şıma ra jew merdım xo teyara ra berzo war kı, bar ma ta bo (şenık bo) kı ma bış bir war.
No rewş dı bar teyarada ma takşo, qand coy ma nşen bir war.
Adır kewno n Heci-xocayan. Hergı jew xo ver iy vano. Wazen kı bı babetna xo hibe u fedakerdenı ver bıreyn, xo feda nker u war eştenı ver xo bıreyn.
Hergı jew zur keno, iy vano u xo pa xapeyneno.Wazen kı bı şıklna x vej pak u bıreyn.
Ma reyayış wıni gengazo, cayo kı Bektaşi vınderde bo?
Bektaşı wınno nbeno, ray cı ver o ben teng u grıyn. Heme y Heci u Xocayan wazen kı xo war eştenı ra bıreyn u
bari dind Bektaşi ser. Raşt cı noyo kı, hemını, akerde, akerde ım xo verdayo Bektaşiyo. Zekı Bektaşi herunda merdımi dı nhesıbın, ey mahluqna bıvin. Xo zaf gırd bıhesıbın ey zaf werdi, kafır an zi ke iy nhesıbın.
Bektaşi qe fırsend dano inan, xo pize dı vano:
-Şıma nıka vinen, ez se kena şıma?
Eger ez Bektaşi ba, ez nay şıma r nverdana. Xori xori fıkırno. Xo sere dı pılan xo vırazeno. Vıraşt tepey a fın ra veng xo keno berz u vano:
-Dostno, enbazno, cenetiyno ez zana şıma miyan dı ez vşiya, ez şıma miyan dı nerınd u bimana. Lazım o ez xo teyara ra berza war u şıma hemını bıreyna.
N Heci u Xocay, n qısed ney ser ra heme fın ra bıkf u heyecana destan xo baxacan ra vıradan, epıki dan pıro u van:
-Bektaşi y ma, Homa, Pxenber to ra razi bo, gnay to ef bıkero u to bırışo cenet.
Wexto kı n destan xo vıradan, epıki dan pıro u qısey ken, qısey cı cı fek dı manen. jew bı jew patpat zey mıroyana a teyara ra kewno war u ver a erd şıno. Bektaşi teniya teyaraya maneno. Wexto kı n epıki dan pıro u van Ella gnay to ef bıkero,no vano:
Xo ra gnay mı ef bi! Qand kı mı insan bini hilekarey, sextekarey, zur u tofanand şıma ver reynay. Şıma o aqıld xo y werdki ya kerd mı ray ser vej, mı bıxapeyn u berz war. Şıma qey nzanay kı, aqıl mı şeytan u na teyara gırdriyo u şıma hemını aqıld xo miyan dı kena vıni.

Bewni şıma heme zey xintana jew qısed mın a amey xapeynayenı u ver xo da cehnemd xo yo ebedi u şirıniya .

Hadr, hadr şır oxır şıma y xeyri bo! De şır sextekarno şır, kberd cehnımi ver dı Zebaniy ray a şıma pawen.

Rewnayo inan tedbi r xo gıroto, xo dayo bend şıma u y ıhar ımana ray a sıma pawen, ha ewro ha meştı bir. Şır, Ewro kf kf inan o!stanbul dı sinagog yahudiyan dı hbi bonbey teqay

ZazaPress - Zaza Ulusal Hareketi

Istanbul Pangalti u Beyoğlu dı roca 15 payız peyn (kasım)2003 dı, dı (2) cay cemt yahudiyan dı, dı bonbay kamyon degıryay teqay. y kı kamyona ramıt bı x zi merd. No eriş dı 23 merdımi hyatı x vıni ke u 300 hb zi bi dırbetıni.

Teqayena sıfteyını Beyt srail yani Şişli Pangaltı dı vırazya. Teqayena bonbey dıdın zi sinagog Neve Salom dı teqa.

y kı telefon telewziyon SKY News u televziyonan binan r telefon kerd van; "- Ny bonbayan ma teqna u ma zi hreket Al Qaida y". Jewna zi bı namey bda/c ya telefon Anadolu Ajansi gyrayo u vato; "-Ny bonbayan ma teqna." bda/c hreket fanatik Tırkan o. Polis tırka van "-y kı x teqnay ma ina tespit kerdı." u van; "-Ny merdımi dı kesiy u Bingolıji (ewlıgıj) y.

Waştenı ny merdıman sebeno wa uni bo, ewto. Semed ewtey naya kı hedef ny bonbayan şar siwili bi. Ma ze hreket u ze pserok ver iy wunasinan. y kı şar siwil, diyanet, fıkr cudey, şar minoritetan ser bı metod xofey u anti demokratik şıno, ma y şiy verdı r.

Bı no bonbayana wazen avr şiyayenda demokrasi ver bigir. Ny bonbey ravr şiyayenda demokrasi beno tepiya.

Ma ze hreket u ze pserok ykı bı no bonbayan a hyat x vıni kerd malbatan ina u şaran inan r Homay tala ra rhmet wazen. Serey şıma weş bo.

Tırkiya nuşte Zaza Forımi dı 15.11.2003 dı neşır bistanbul dı, fına bonbey teqay

ZazaPress

stanbul dı nezdiy set 11.00 fına bonbey teqay. Hftey ver stanbul dı Sinagog Yahudiyan ver dı bonbey teqa bi u o wext 23 kes merd u 300 zi dırbetıni bıbi.

Xeberi kı hta nıka reseno media van dı hbi bonbey kamyoneti teqay. No qamyonetan ra ju kberi banqay ngilizan HSBC verdı dıdını zi Qonsulat ngilizan ser ramıto. y kı hadise diy van; "-Senin elciy ngilizan kberi ra kewno zere kamyonet rameno ser Qonsulat. Elşiy ingilizan Robert Short u 13 merdım Qonsulat cadı hytat x vıni ken.

Ny bonbey bi sebeb 30 cani hyat x vıni ke u 590 merdım zi bi dırbetın. Dı (2) hfte miyan dı 50 merdımi merd u nezdiy 1000 zi biy dırbetın. Xeber ma y Zaza Formi 2003-11-20 dı ma nuşna u va; "-stanbul dı ewro panc bonbay teqay". Zekı ma cordı nuşna bonbey kı stanbul dı teqyay dı (2) hbiy.

Ny bonbey şar siwil miyan dı panik do gırd vıraşto u şar vano; "O yo sebeno? Ny bonbey ır teqen? Ma y wazen bıb zay Jubiyayenda Awrupa (Awrupa Topluluğu). y kı n wazen ma bıb zay Jubiyayenda Awrupa wazen teror vıraz u za biyayenda Trkiye bıd vınderdış." Na fıkır şeno raşt bo. La iy esto kı Wezir teber ngilter Jack Shaw, Trkiye r soz da u va; "-Trkiye gerek cele bıbo zay Jubiyayenda Awrupa" No fıkır tenya Jack Straw niyo. Wezir teber sve (Swd) Laila Freivalds u wezir hera biyayenda Awrupa Gnter Verheugen zi qand za biyayenda Trkiye r paşti dan.Dışişler Bakanı Sayın Abdullah Gl'n Zaza yazarı Koyo Berz'e sz; "Gel Trkiyeye, Zazaca kursunu ve Televizyonunu a!"

ZazaPress

ldrlen sve Dışişleri bakanı Anna Lindh Trkiyeye yaptığı gezide Trkiye Dışişleri bakanı ve Başbakan yardımcısı Abdullah Gl svee davet etmişti.

Abdullah Gl 2003-11-18 tarihinde svee geldiği gibi sveteki Trkiyeli halklarla bir toplantı yaptı. Bu toplantıya Asuri Federasyonu, Suryani dernekleri federasyonu, sve Aleviler birliği, Zaza Ulusal Hareketi v.b kurum ve kuruluslar da bu toplantıya istirak ettiler.

ZazaPress ve Zazaları temsilen de Koyo Berz bu toplantıda yer aldı. Konu, Trkiyede demokrasi ve insan haklarıydı. Her toplantıda oldugu gibi, bu toplantıda da dinleyicilerede sz hakkı tanındı.

ZazaPress redaksiyonundan Zaza yazarı Koyo Berzde sz hakkı aldı ve konuşmasına kendisini tanıtarak başladı;
-Ben Zaza yazarı, Zaza Anadili gretmeni, Zaza dil ve kltr araştırma ve tanıtma emektarlarından Koyo Berzim. Abdullah Gl, Koyo Berz adını telafuz edemeyince, ikinci bir kez Koyo Berzin ismini sordu. Zaza yazarı Koyo Berz toplantıda Abdullah Gle iki soru ynelti. Sorulardan biri;
-Trkiyedeki etnik grupların Ana dil eğitimi uygulaması ne şekil ve nasıl uygulanacak?
kinci soruysa;
-Biz Zazalar bir milletiz ve dilimizde başlı başına bir dildir. Zazalar ne Krt ve nede başka bir halktır. Biz doğacak olan nesilimizin başkaları tarafından beyinlerinin yıkanmasını istemiyoruz. Biz btn halklarla kardeşe yaşamak istiyoruz. Biz dilimizi, kltrmz istiyoruz dedi.
Abdullah Glde yanıtında;,
-Kardeşim gel Trkiyeye Zazaca Kursu ve TVnunu a.
Koyo Berz de;
-Ben Trkiyeye geleceğim.
Toplantı sonunda Abdullah Gl tekrar Koyo Berzi yanına ağırdı ve dedi;
-Aık aık konuştuğun iin seni tebrik ederim.
Abdullah Gln Koyo Berzle konuştugunu gren basın mensupları Koyo Berz ve Abdullah Gln evresini sarıp Koyo Berzden Zazalar hakkında bilgi istediler.

Bu ara Bazi gazetecilerin sorularıni yanıtlamak zere Abdullah Gl yana ekilince, gazeteciler arasından bir kaci Koyo Berze -Bizde Zazayiz. Zaza konusunu dile getirmen ok iyi oldu
Gazetecilerden biri Abdullah Gln konuşmaşının bittiğini grnce gelip Koyo Berzden bir ricada bulundu;
-Gel seninle bakanın resmini ekeyim?
Abdullah Gl ve Koyo Berz birlikte resim ektiler. O arada Abdullah Gl Koyo Berze dnp şunları dedi;
-Unutma! Gel Trkiyeye Zazaca kursu ve televizyon-unu a!

Zaza Forımi dı 2003-11-18 dı neşır biWarta amnanı

Hıdır Eren

To qı qayt kert?..
Varta amnan ra tepia
Ticia khe knna ya
Domani sı chımane xo pıspısnen
Pıro serken...

Varte ra tepia tici sı knna ya,
Sı sewl dana hommet.
ıqa germa, nerma, r huaisa.

Aqılasn chıman xo,
Qı mebırn ya cı ra.
Sek pıro!
Pıro serk!..
Tica nianen hem u vext nevenena.

Tica nianen roz mare i knna ya!
Key khe ma bı jan xa qesey kert.
Key khe ma bı jane xa lorna.
A roz, tici mare i nia knna ya!

Ez zon,
nam kon!..
Roz varte mare i varena!
Roz knno ya dıma.
Roz roz mare i heni knno ya!
Bı r huaisa, heni nerm...
Ma i finno roşt, keno germ!Resaya to

Faruk remet

Yena,
resana to
lew nana
y rdi,
y rdi kı can mı ra şirin
şirin o welat mı.

Kyneki lew suri
ım siayay
resaye
bı destand x y nermıkana
rdi xemılnay
rdi welati

Can to biyo dı can
ju bedendı
ju tı
ju zi rhm to dı

Yena,
resana to
lewnana pized to
wucadı tijiya bırıqna
ju Zaza
gan welat ra
rıh Zazayan ra.

Lewnana ımand to y siyayan
lewnana rd Zazayan
welat mı
bew ameya resaya to.Fehmkerden

Over Gudayik

Zer dayen.
o fahm kerden
Mirdna, mirdna
Ti zan fahmken?
yo ki mi zerra
ravreno.
Omudey ew b omudey;
Xesekey ew arey,
Ewroya ew meştya.
Jew jewerr,
Jewr bnr.
Dişmen dişmenr.
Viryayen ew pkewten.
Pkewten ew girewten.
Meştndo xasek
Serbestey ronayen.

Pawıten

Zimistan ame.
Teberd serdo, pko
Dar peloni xo rijnen.
Merdim anciyen ban
zere.
Tayn omudo
Wesar pawen.
Tayn b omuda.
Ok omudo ok b omudo,
Omud wirdini z
Pawiten seroyo,
Taryey peya şefaqo,
Şefaq dima roşnayyo.

25-11-1993AYRE'y Ma Dımliyan

Zerweş Serhad

AYRE kı esto, vındeno
AYRE`y ma geyreno
Veng Dımıliyan nuşeno
Welati sero mıreno.

Ez heqira heskena
Welati sero mırena
Vera Dımıliyan rıhdana
Zıwand xoya wanena.

AYRE yeno, roşan beno
Dımıliyanr serbestey wazeno
Veng xo hırg ca dano
Qand xelq ma vılabeno.

AYRE bıgeyr, vılabı
Heme cadı ayabı
Veng ma Dımıliyanbı
Dost pro mıletanbı.

AYRE bıgi wu bıwan
WendıŞ xo tım bızan
Xelq xo tım bısnasn
Welat xo berz sern

Ardwan erxo, geyreno
AYRE mara vıla beno
Nahmeto, cordra vareno
AYRE`yo xeli tahneno.

SERHAD vano tı serbı
Tım u tım tı ma verbı
Bıgeyr, mıletra vılabı
Zıwan ma Dımıliyanbı.Dere eqeru

Usxan Cemal

Onciya vsa şen ma ra
Anciya a roşta sur a
Say ke kowu ra puf kena
J dezaye gına ser ma
Asmen ra vısai hot astarey
Vısay rost ra verva tari
Xelesay ra şi hort gon u barut ra
Mirıke tari de wanena
Zerei Per bi, vsai onder kowu ra
Eke si dest est ra zalımu zulımi
Ma ra guret berd velik ma
Tıka der eqeruno Embazen
Muye horte ra qılasnn ra
ım tari kor bo
dısmenra o zılometa sond de
Hata soder vinetn, ver im, zere tenge
Na kowu n Qıl ra
Waya mı na seweta dewuzu nwedare
Nam pun Tırk ra kota ra rae
To vinena hort astaru de
To, ek' to, j cı beıka to ya raste
Xo vira meke, new velik ma.
Na ceng naze zazai ( Dımıliy ) ra niyo
Xort ma ,
n ma Raa Azadiya Tirki'a de
Kamiya xo xo vira kerda
Can xo teslim mılakete Qıl kerd
Her waht merd me raa sar ra
Ahhh kamiya ma, kamiya ma
Azadiya, xelesiya Milet ma Dımıli ( Zazai ).

4 . 2 . 1990Şewq n gırote

Faruk remet

Mevacı mı r
kı ez cı ra bıkewa duri
kı n vina daran miyan dı
bırıqnayenda golı
zekı ımi zewq ra bırıqn.

O kı nezdiy
mı tenya n veradan
miyan mıjan dı
vıni ba.

Jew daristanı
dıdı daran ra
ma y
nımıte bın vewri dı
serdey a zımıstani
fına zi
mabn ra aseno
şewq n gırote.

ıman to dı
vinena ez, şewq hyati
ina kı mı r
zey dı ky mı bo.


Şopı


Tı y
dırbet zeri da mı
zekı guni cı ra şıno
eza o bari bar kena
a şopı zerida x dı
miyan a zerida
serehewadayenı dı.Guniya mı

Faruk remet

Ma ı wext ravrdi phet ra
hıma nıka
tı, mı vılyna b kı tı dest na mına
bı ıman x ya
tı, mı r ma da.

Destan to zeyd nıka
por to raşt keno
mı tiya ra berd caye duri
bı his kerdenda vızri.

Miyane tnel siyayan
suro zeyd guniya mı
mı hme i da to
o kı tenya to bi.

Mı waşt
boy post leş to bılsa
waşta to bıvılenayana bıkera germ
akera kber zerida x
u vaca; "xyır amey bıkewı zere"

Tı mı wuni bı quwet a vırar kerd
germeya to resa hta mezgd mı
o wext tenya ma bi
tı hndı xaseka
rıca kena to ra meqehrı
dırbetan xu n akı meırnı.

Şan siyayın u serdın dı
post can to y hrirın
da mı r isrt u germey
mı warey keno.Tı mı r ze roja

brahim Doğan

Tı mı ımde ze tijiya roj vejina.
Şewa tariyede ze aşme şewledana.
Azmende ze astari bereqina.
Heskerdena to ze kerme
lenganiye zere mı wena ha wena

Kes nezano seba to ez seybiyo
Ruukra kewto ze gula be ağwe permeliyo.
Aqıl vıneto desto payemı şıkiyo,
Heskerdena to ze kerme
lenganiye zere mı wena ha wena.

Ez ke ax vano helme mı ze adıro.
Ez mıreno kese mı ino welati serde ceneza mı bero.
J resme to hona ze teverık berzene mıdero.
Heskerdena to ze kerme
lenganiye zere mı wena ha wena.

Ez ke ax vano zere mıde iye vısino
Cane mı lerzeno desto paye mı qeremino.
Ez sekeno to xo vera nekeno.
Heskerdena to ze kerme
lenganiye zere mı wena ha wena.

Aqılo fıkre mı şewo roj kuli tiya
Heskerdena to mıde ze neweşiya.
Berbişra roştiya ımane mı şiya.
Heskerdena to ze kerme
lenganiye zere mı wena ha wena.

Ez hondke berbo tamare hesira biye zuya.
Ere zalımi tı qey honde ğedar vejiya.
Ne eşqe gedarde genciya mı ze mumi heliya.
Heskerdena to ze kerme
lenganiye zere mı wena ha wena.

No eşqe to hero BRAHMre derdo qısaweto
Ez sebkiri mı deste niyo zerya mı kewta to.
XIZIRO ciran,
Mı bıresne harde bavo khale mı VARTO
Heskerdena to ze kerme
lenganiye zere mı wena ha wena.