Amor 1| Amor 2| Amor 3| Amor 4| Amor 5| Amor 6| Amor 7| Amor 8| Amor 9| Amor 10| Amor 11| Amor 12| Amor 13| Amor 14| Amor 15
Redaksiyon| İremet Yayınları| KORMISKAN
| ıme|Veng u Vac| Piya| Piya Portal| Zaza Portal| Faruk iremet| Miraz| Radio Zaza|

Teyestey

 

Vevate
Editr/Faruk İremet

 3

Bihwa yan zi biberma
Faruk İremet

 4

Ju biyayenda Awrupa
Aarnayox: Faruk İremet

 5

Qeek Key
Baba Qef

 6

Ebubekir ma xo vira nkerd
Ferhat Pak

 7

'Kil xo to ra tirt'
Faruk İremet

 9

Ez Zana
Ibrahim Dogan

 12

Rewsenfikirand ma
Mewld Diyarbekir

 14

Fadik
Anonim

 16

Ma wair welat u itiqatme
Usxan Cemal

 17

Cereno welat xo ra
Ibrahim Dogan

 20

Kamey x vinikerdo
Faruk İremet

 22

Namey ma kerdo Krd
Koyo Berz

 23

Zazaki
H.Cansa

 25

Zuweng ra qeseinikeme
Usxan Cemal

 26

Yasna 29. 1-6
Gagan ar

 30

Bini velgre de
Asmno Bwayir

 32

Lo lo siwane
Rosan Hayig

 34

Astariya koye Zeggebiyi Glistani
Yksel .

 36

Elsemet, Gurbet
Egit Eskerij

 38

 

 

Zazay biy merezd pized şıma

Editor/Faruk İremet

Amora ZazaPressi ya jondesi (11) fına bı rengand x ya şar welat ma ana pser. Amorda sıfteynırayo kı na waştena ma bi. Yani Zazay ma ZazaPress dı yan zi juna pseroka Zazaki dı bir pser u paşti bıd p. Zazay ma bı zıwad x ya şar (milleta). ınay cı kamcin rengı beno wa bıbo ferq nkeno. ınay u rengi şen sur, siya, yaşıl (zergu), zerd yan zi sıpe b.
Mhimeya cı naya kı ma şar, şar do xser.

Zıwan pserokda Zazapressi Zazakiyo. Edebiyat, politika, şiir, dr, phuwatey, leqmatik (pedevetey, bulmacay) u ıstanıki bı zıwand ma y şiriniya tey yen nuşnayenı u o bı inana yeno xemılnayenı. Bol embaz
Zazay paşti dan ma u Zazapressi r wahr vıjn. Bı xeyrd embazana ewro ma x payan sero vınderd. Amor ju ra hta amor 4-5 ma bulıki (saqand xser) şiy. Ewro ma werışt lıngand x ser u ma y raya x ramen. ZazaPress ewro biyo qrm. ZazaPress ewro wahr misyoniyo. No misyono kı ma gıroto x doşi, qand demokrasiyo, qand hqd şard Zazayan o. Zazay ma end avr şır u end ZazaPress vılla bo, hendı ırqiyan, şowenistan u inkarciyan xint u har keno. Merdım inkarci, ırqi u şowenisti endı har b u bir ma ser, na ju mısnenakı u aseno kı ma est, ma xseroy u ma y serey bolınan meşqul ken, tewnen, inan pırn ra vejen u xint ken. Ma tım dı hewnd inan dı r u hewnan inan remnen. Qand coy bı named ma ya rakewn, bı named ma ya werzen. Wıni aseno b ma nşen bıcw u heyat bıker. Ma hem merdıman r biy ilac zeri u hem zi zerida inan dı biy klomerxr. Ma, ma seker? Ma şen teniya nay inan r vac: "Homa şifay xyri bıdo şıma".

Dı na amorda ma ya jondesi dı zi heme reng wela
t ma amey pser u xemılnayenı. Perand amorda ma dı Ali Himmet Da x ra bhs keno. Muska ra brahim Doan fek şiiri akerdo u bı zeri ra qireno. Mewld Diyarbekıri fına şemşr gıroto x dest u peran sera geyreno, Koyo Berz zey named x biyo koyo berz u bı şiird x ya kamey Zazayan ano zıwan, Roşan Hayıg biyo reng tarix u kltr ma. Na amorda ma dı end namey newey est, ze Ferhat Pak u Egit Eskarıj. Ferhat Pak serdem Zazayan Ebubekiri ano x viri u wazeno peran ma dı biyaro vird şard ma. Egit zi bı named x ya kewno perand ZazaPressi ser u nuştan r beno reng da new Zerweş fına biyo melhem dırbetan u x sıwano perand ZazaPressi. Gagan peran Avestay resneno ZazaPressi.

N rengi, n qelemi, n qısey hme nuştoxand Zazaciyan. Na raştey
biyo merez pized şowenistan.

 

 

Bıhwa yan zi bıberma

Faruk İremet

Mesela mı do derg nbo. iy kı ez wazena vaca ez do ey kılm tepşa. Nuştey dergi merdımi dıznen. O kı nustand dergan ra dızno jew zi ez a. Labır se kena nşena nuştan x kılm tepşa. Qand kı n i weş zana, fına zi edo nuştey xo bı osteyinda (usta) edebiya bıda meqesi ver u kılmkera.

E, mesela ıstanıkda mı macaraya end seatand qehwexaniya. Qehreman meselada mı jew Kırd(as) u jew zi Zazayo (yani ez a)
. Rojan ra roja jewşemya (kıre o). Bı xeyrd rocda şem (sıft) mı dızyayena grweynayenda xo ya hftey x sera eştı bi u mı hewn do weş zi gırotbı. A rocı keye ra vıcıyaya şiya arşıd sukı. Mebet mı qand kı cay do weşdı roşa, xezetey a rocı bıwana u dı o mabn dı zi qehwey bışıma. Van ya "hsab kes arşi u keyi p ntepşeno". Mı xezetey x xezeteci ra gırot u vıcıyaya qat qahwexaniy dıdını. Qedeh awı u fincan qehwe x r gırot u ez şiya masay do veng dı ronışta. Mı per xezeted x akerdi u dest bı wendenıda cı kerd. Dı o mabndı mı hım xezet x wend, hım dı fırti day qaxwed x ro u hım zi cıxarey x yo kı mı tıtund Alduşi ra (Gergera) pışt bı ey ra zi end kfi ant x zeri. Ez tam resa biya kfd alemd a rojı mı hend ferq kerd jewo nezdi masada mı beno. Mı serey x xetan sera werzana (hewana) u ez wınyaya. Wınyaya, labır mı bahdo x pize dı va; "nalet (lanet) bo, qand ıi ez wınyaya (weynaya)" Qand kı, merdımo kı bı seranayo laqa mı cı dı ınbı amey vera mased mı. Şıma bızan wext x dı ma embaz (heval) p bi. Selamı d mı, mı selama cı gırotı u mı ra pers kerd va; "-Tı tenyay?" Mı va; "-E.". Şi x r fincan qehwe gırot u ame mı hetı ronışt. Ma hal u xatır p pers kerd. Ma Afganistan ra kewti emperyalizım u sosyalizım ra vıcıyay. Dıma mesele am kw meselada Zazayan (Zazaciyan). Hyat x dı sıfte mı emperyalizım dınya ya emperyalizım Zazaya bı xetciy bındestey fam kerd.
-"Heval" tı zan Zazay bı emperyalizıma piya grweyen u pbestey (birlik) vırazen. Bı na raya p
besteyina wazen Krdistani pare ker. Na taqtik, taqtik politiqay emperyalizımi qand ortadoğu yo. Yani pare kı u vıni kı. Şaş biya. Ez şaş nbiyay mı cıra persi zi pers nkerd. mı va:
-Senin mı fam nkerd? Ey va:
-Bew "heval", rayo mı jew Zazay
di, va kı "-Ma Zazay u Kırd niy."
Mı zi va qey kı "heval" zano ez Zazaya. Hlk n laceki hera bı. Hıma ım x gırot , fek x akerd u kewt qısey. Mı fahm kerd kı laceko nzano ez Zazaya, qand coy zi mı iy n va u paşti d, cı da qesekerdenı ka do s
e vajo se nvajo. Seni mı paşti d cı u ez cı r paşti vıjiyaya "heval" zey vılıkda kuya abiya u ıi cı zeri dı, ıi cı pize dı est bı vırciya. Qısey x ramıti u una va:
-O Zaza esto ya, kı Awrupa dı Genelkurmay Başkanlıxi ra destek gn inan ra jew z
i o yo. Hta bı yaremeteyda Genelkurmay Başkanlığiya o kıtab u pseroki veceno.
O embazo kı " dewrımci hevali" bhs cı kerd, mı o weş sınasnay. Fına zi mı fek x tepışt u iy n va. Mı pers kerd u va:
- N yaw? Wuni aseno xeber to n iyan ra esto
u tı n iyan weş zan.
-Wuniyo "heval" kolonyalizm Trkiye, ABD (PWA) u emperyalizım Awrupa hemey destek dan Zazayan.
-N yaw? Peki derneg n Zazayan tiya dı esto?
-Nzana. La derneg Kırd(as)a zaf o.
-Trkiye dı?
-N n Awrupa dı.
-Amariqa dı zi es
to?
-Esto "heval" hta Washington (Waşinton) dı.
-ngiltere dı zi esto?
-Wuca dı zi esto.
-Peki tı zan Awrupa dı n dernegi dewletand Awrupa ra perey gn?
-....
Wuni asey kı goş "hevali" mı sero nbi u ey fahm nkerd kı ez do pers x bera koti u bır
esna kamci ca? Ey x r qısey x ramıti. MT ra dekewt, kolonyalizım, emperyalizım bes cı nkerd, nofın nwerışt u nva "-Zazay bı istiqbarat srailiya grweyen" Sero zi sanki iy do newe keşıf kerdo, wıni dest bı teoriyand x kerd. O wext cın mı amey mı sere, muy sered mı bi zey zulida mariya u werışti pay. Qısa mı mı fekdı mı kerd vaca; "-Tı xint la". O wext hıma "Heval'i" istixbarat ra fek verada u nofın ravrd juna mesele ser u va:
-"Heval" tı şın Trkiye?
-N.
-Qand ıi?
-Mı skereya x n
kerda?
-Zhmet niyo "heval" 15 hzari marki tı dan mesela to ya skerey nmanena.
-Wuni!! Hımmm? La...
-La-ma ıniyo. 15 hzar mark x bıdı, skereya x bıkı u şo Trkiye b. Qand ıi tı x tiyanan dı mhkum ken? Ver ney ıhar seri mı 10 hzari mark
x da skereya x kerdı. N end seran miyan dı zi mı bol rd herina.
-Yani to perey day u to skereya x kerdı?
-Mı teniya eskerey nkerdı. B mı zaf hevali Awrupa ra amebi, ma piya skereya x kerdı.

Serey mı doş bı, aqıl mı şı, zeri u pizey mı bı tmiyan u mı kerd bıvırca. Cıxaray mı, mı destı hewna şıbı u qhwey mı bıbı honık. Sered mı dı pers bcewab u ez b x zi zey hyaletiya wınyaya rid "hevald xy nurıni ra".
Heval mı qısey x una ramıti u va:
-Bew to r jew xatıray x y skerey
vaca. Tiya ra ma jew temsilcid hreket ma y Awrupaya piya şibi. N felan şexısiya piya ma perey day awuşan, awışan ma r raqi ard u ma bı inana piya xo r şımıt.

Felan teğmen, felan awuş, felan asteğmen, felan keynek, felan bar u felan felan nqe
dya. Labır mezg mı sere dı nmend u qediyay. Hetan kı cın mı nleqay u mı nleqnaya, ver werıştenı mı cıra persa bahdoynı pers kedı. -Ban u rdi to koti dı gırot?
-Dewa x dı, dewan embıryanan dı u dewand binan dı mı zaf rd u bani herinay u merdım
ma heme şi tey ca bi.
-Senin bı wahrn dew u banan dew u ban x roti şıma?.
-Dewıjan hemını bar kerd bı sukand gırdan. Xora veri zi n dew u bani heme vengi bi.
-ır qıran kewt bi dewan, nweşey est bi?
-N, n, zaf n dewıjan wext serhildanı
dı n dewand x ra ko kerd bı. "heval". Felakat kı Kırd tey cwayo dınya dı cana dı emsal cı ıniyo "heval". Kes n cwa...

Derd "heval" zeriy mı tewna u qand coy zi laqay Zazayan bı "emperyalistan, kolonyalistan, yahudiyan, MT u Genelkurmay Ba
şkanlıği" "heval'i" dı seni sere leqnayen vıraziyaya mı fahm kerd. Qand coy ez werışta xoser mı masa sera cıxaray x gırot verda x tunıkı, xezetey x gırot verda anted x, krsiy x y sero ronıştenı kt bınd masi kerd u cı ra xatır x waşt u ez kewta ray şiya. Ema mı vatena xoya bahdoynı zi kemi nkerdı u va:
-"Heval" ez zi Zazaya. O embazo kı ti y van, ez bı eya u ma piya grweyn. Homa ra qand to posena (mid kena) kı, no belay Zazayan, no namey Zazayan hewnan to nremno, nxerpıno u tı
weş weş zey Heşana rakew.

Ewro mı kltr x y siyasi, kltr do newe qezenc kerd u newe ra mı emperyalizım, kolomyalizım, Afganistan fam kerd. Bı no famd x ya mı x resna diyarkewtoxand (merdifanand) Metroy!...

 

 

Hera u ju biyayenda Awrupa
senin ame merhley ewro

Aarnayox: Mazr/Faruk İremet

Amor 8 ra...

1992
18 awdar
Finlandiya wazeno bıbo zay JBA (EU).
25 awdar
Norwe wazeno bıbo zay JBA.
2 glan
Portekiz dı suka Porto dı JBA yen pser u EEC (European Economic Commission) imza beno.
2 hziran
Şar Danimarka qand pser ameyenda Maastricht şıno referandum u şar Danimarka vano n.
20 hziran
Şar rlanda qand pser ameyenda Maastricht şıno referandum u şar referandum dı pser ameyenda Maastricht vano ya.
20 Elun
Şar Fransa qand p
ser ameyenda Maastricht şıno referandum u şar referandum dı pser ameyenda Maastricht vano ya.
11-12 Kanun
Meclis Awrupa (European Council) suka skoya Edinburgh dı yen pser.
1993
1 ıle
Bazar miyan Awrupa qand hme zay welatan Awrupa abno.
18 g
lan
Fına dıdını Danimarka şıno referandum qand pser ameyenda Maastricht. No fın şar Danimarka qand pser ameyenda Maastricht vano ya.
1 payız peyn (november)
Qanun Maastricht kewno dewre.
1994
1 nısan
Macaristan wazeno bıbo zay JBA (EU).


O do bır
amo...

 

 

Ebubekir ma xo vira nkerd

Ferhat Pak

Verd 11 ser 18.07.1991 d, Ebubekir Pamuku ma miyanra barkerd şı. Labr sevday ey ma zerid zey dara inayri teze u kıho (kewe) mendo. Zerida Ebubekir'id eşq şard ZAZA u eşq welat't Zazayan bi. k tarixt ma sero def u dolabi ronay, kar u girweyayişt Ebubekir'ra tersay. ık kard Ebubekir'id raşteya millet'ta ma bi, iyokı Ebubekir ardbı ıma ver: Şewq day, roşn day.

Ma şen b posayış vaj: Ebubekir raya ma Zazaya kerd zelal e
w xort, roşınber Zazaya cesaret xoya na rayda raştra şin. Suruka (bayraq) serbesteya Zazaya hezaran desta vaydeyeno, qand (serva) şard xo, piyabestena xo gam bı gam ben ravy. k mara niy nşen millet'ta mar rayberey bıker. Ma wazen dostand xora persker, şima qand zıwan u millet'ta mar sekerdo? B nengi u iftiraya iyinazi şıma nkerdo. Labr may temaş ken zıwand Kırdasiya hırg meng kıtabi neşr ben, qezetey vijyen. Kes nşeno ma bıxapeyno, ewro'ra tepiya mad qand zıwand xo bıxeftiy, endkı ma destra ame madvernd. Kam zıwand mar wayirey kerdo, meselay Zazayan (Dimli, Dersim) ardo zıwan, xayiney u MT'eya itham biy. Labr merdım kı ciykı zey Abdullah Cevdeti mr xo dewletir xızmeta ravenayo inar van: "Welatperwer" (Bewni kıtab Krt Milliyetiliği ve Abdullah Cevdet). Kam iiyo, kamir xızmet keno, efkar umumi ney weş zano.

Gerek b aqıleyzi ju sınor cı bıbo. Labr qurnazin miyand, fın fın b aqıley zi beno. Sebeb ci oyokı merdımo kı ci het raştey ıniya, amacand
xor qurnazeya bıreso. ı fayde iyokı van tede raştey u mısqali zere ilmi tava iniyo. Qand coy zi qurnazey u xintina ina kewno ttewr. k qand millet'ta ma fedekary kerdo, qet mado ina xo vira n ker. Şehid ma Elişer, Şeyh Said, Seyid Rızay, Ehmed Xasi, Dr.Şiwan, Necmettin Bykkaya, Yılmaz Gney, Ebubekir Pamuku ew bina vero hrmeta vındem u am xo viri, wa cay ina Cennet bo. Waxta kı Ebubekir (Weli Xoca, Kendal) ma miyara abırya merdımkı kar u gırwey cı fitne u botana ameyo peser, imar bol weş bı, labr o kef ina pize mend. Sined Millet'ta mara bol Ebubekiri vijyay. Ewro roşnber ma qand zıwand ma bvınderden u fedekareya gırweyen. Zek şairi Alman Bertolt Brecht vano: "Ek ma nş koyand berzana ravr, ma nşen br erd kıhoya (kewi) serzi. Rayakı Ebubekir mar akerd a ray roj bı roj bena zelal bena wayir mıllet u welat't ma. N rojand ma wazen tayn iya sero vınder k Ebubekiri ser qısey ewti vat, merdımi kami bi ew kamiri xızmet kerdı? merdımi qısand xod samimi n bi. Waxtakı pserokand ina artikel u şiiri nuşti, vatışt inara "Welatperwer" bı. Bewn pserokt ARMANC ilon 1986, cotmeh -86, qasım -86, amor 46-57. Şıma amor 46 şiiri Ebubekiri "Azad yoldaşın anısına" silahaha ss kerdo ju per sade şiird eyre abırnao. Van "Ban zurker veşayo kes emel nkerdo". Roje sergovend Malmisanıj telefon mır va; "Ebubekiro Zazakiya AYRE vejeno, ezo tersena tiyad (sve) kes ey n sılasneno haqd cıd iy vajo". Waxta odo mar zor bo. Bahdo ma ii bıvin "XUMXUMA KERAMETA CI DIMA". Tı n vaj iyokı ey zerira ravreno ey vano. Raşteya cı imhal kı Ebubekir dest eşt davadı Zazaya milli ew va; "Ma Ezirganra heta Semsur ju millet". Waxta hewn şıma hermiya u şıma b vijdiyana b adet u toreya ameyi cı ser. Ebubekir Kurdey bıkerde, şımado eyre nvat xayin yanzi ajan. Zıwan b esteyo, kamci babet vaje tadyeno. Ellayi sinen vaj fikri şımao u fikri Kemalistan ı ferq esto? Şıma pero zi sınorciye, b sınor iye zi dışmış nben, va şımar kefaret bo. Qıseyda verina esta van: "Dewakı asena rayber lzm nkeno". Gerek ma roşnber u welat sinayox Zaza (Dimli, Dersim) heta rayda belli ker, miyabeynd xod munaqaseyo b faydera duri vınder ew vernid şwenistan zey rzil piya grdiy. Hırgkes wa n iya mezgd xo zere kero. Reyayinda millet'da ma, sıfte odo quwet'd ciya bıbo. B quwet'da xo nşeno serbesteya xo bigiro. Eşkere may van: "Zıwand mar serbestey" b ney iy zi, ma het muteber niyo. Dest xo ma sera banc ew ma sero sersi meker. Millet'ta bındest pro bıray pey, k milleta miyand fitne u fesatey ken Şwenisti ew maşey ciy. Gniya şara sero Politika vıraşten kar bındestan niyo. Hazarana Zaza, Kurd, Ermeni, Laz u bini amey kışten ew surgn kerden. Ne kari pero destand kolonyalistana ame vıraşten. Gerek ma bındesti Politikayo ercannvırazi, paşti bid p ew omişey u bırayina xo zey rzil piya gired. E bıray mayeki heqte mad rınd dışmiş nben, ma fına dest ina tepşem u vam: "Br qand ma aqıl-selima dişmiş bı". Waxta şımado bıvin mesela Zazaya heq u raştey vırazyo.

Ebubekiro ma virid, cay cı gul u cennet miyand bo.

 

 

"Kıl xo to ra tırt"

Roportaj: Faruk İremet

Ez kar ra vıcyaya u şiya postaxane dı mı postay x gırot u şiya kye. Postada mı dı tay i welat ra, tay zi welat Awrupa ra bi. Zerfan ra jew cı tayın gıran bi. Wuni asay kı mıyan dı kıtabı estı bi. Ez seni wınyaya serd zerfi mı namey Asmni sero nuşnaye di. O wext mı zana kı, Asmni fına ZazaPressi r i rışto. Mı sıfte zerf Asmni akerd u zekı mı texmin kerd bı wıni vıciya. Miyan dı kıtabı estı bi. Yani kıtaba Ali Himmet Dağ'i. Bı named "mısaib mı mase".
ı ax kıtab do newe kewno mı dest, hele hele a kıtabı kıtaba şiiriya se, kf mı zaf beno weş. Qand kı ez bı x zi şeher nuşnayenı ra zaf heskena. Mı kıtaba Ali Himmet ron ma
sad mıtbaxi ser u şamiya mına kı şan ra mendıbi mı a kerdı germ u werdı. Labır mı a şamıya x cele ecele werdı u mı kıtaba Himmet'i gırotı x dest u ez ravrda salonı u qoltıxi sero mı pal da u ım eşt kıtabı. Şiiro kı mı sıfte wend kapaxd peyni dı bı: 'kıl xo to ra tırt / am gın adır zerre mı ra / "tı dızd tıramıa" vat, zemani / ry mı erexiya puk tiji'. "Mı hımm" va u per per kıtab tfda. Perd 67 an dı mı şeherna di. Mı fına va "hımmm" u xeyrd a şiirı mı nefes x tepışt u cemedoxi (buzdolabi) ra şuşey şarab Bulgari "Leo" akerd u a kıtabı bı nefesna wendı u qedin.
Ali Himmet cerrah u şiir cı bı zıwan Zazakiya ze leşter dırbet u kl zerida merdımi cad cı ra cıkeno u pak keno. Rewnabı kı, şiir'i mı r tam şarabd kıhani ndabı. Ali Him
met'i tam şarabd nımıted seran da mı. Şiiro kı dı perd 67 an dı bı, namey "qaytkerdena ıman to":
qaytkerdena ıman to ruta

z vilıka ver usari, eke vare heliye
belekiye khana deşta qelbi
ma heps zımıstani ra xelesinime ra
qaytkerdena ıman to
ruta
mı kena meğdur eşq to

Newe ez wazena heq qısey kerdenı bıda şaird ma y Zazay Ali Himmet'i. Qand kı o x bı zıwand x y leşteriya şıma r x taqdim kero.
Faruk Yakup: Ma bı xr bıra Himmet, tı şene qand wendoxand ZazaPressi x ma r bıd sın
asnayenı?
Ali Himmet Dağ: Xr be sılamet Bıra Faruk! Ez 10 gulana 1962i, Gımgım (Varto) dewa Uskura Pila de amo dina. Ez hetani 15ine dewe de mendo. Ae ra tepia amo Kırıkkale. Mı Kırıkkale de lisa wende. Lisa ra tepia Estamol de şıyo mekteba pile: Marmara
niversitesi Basın ve Halkla lişkiler. Serra 1991i de amo Hollanda. Ez nıka meslega "Sosyal Pedegocize" ser het ra xebetıno (gurino) het ra ki waneno. Ez zeweciyaiyo. j ki lac mı esto.

F.Y: Bıra Himmet, shr (sihir) sersida şiirand to ıiya? Bir (quyi) n ilhami, n zewq u n zıwand Zazakiy alıman to r koti ra yeno?
A.H.D: Ez wazeno ke cab na perse oncia ebe nam j kılama xo bı di. "Zerria mı zon ma de j kılama". Eke zerria mordemı be xo kılame bo, hela hela zon mae de, zamet werte ra darino we (hewa diyeno). Zerri (kılame) z j hucrawa. Bena letık (parık), xo kena vıla; ebe na qeyde bena zde. Bir o ım kılaman mı heskerdena. Na heskerdena ke zerri kena weiye. Heskerdene bıng her iya.
F.Y: Bıra Himmet, bı vinayışd mı, şair Zazayan zıwand x dı u hisan x zıwan ardenı dı zaf zifiy. To kamcin şairi wendi u kamcin şairan to sero vşi tesir kerd?
A.H.D: Ez heni zaneno ke tek tek şaira ra serkewte kılam Tırki ekseri mı de tesir kerdo. Ma gere xo vira mekerime ke mı verde ravr Tırki de kılamı nıvısnay. Ez kılaman Tırki ki, şairan Tırka ki rınd nas keno. Tırki de en zaf kılam Edip Canseveri o Murathan Mungani weşa mı şon. Ancax tesiro gırs, kılaman mı sera, şanıkan ma ra no. Ez hona ke doman biyo, nweş şanıkan ma biyo. mı j kılama xo de (hona tana memıre) no heqiqet ard be zon. mı ım de "Sake" hosta mına bnamıya. Ae ebe şanıka zerr mın domani de adır kılama kerd we.
F.Y: Deza Himmet, rıhd şairan dı tay zi eşq mziki esto. Resm peyd kıtabda to dı, to destı gitar esto. Elaqey to u mziki senino? Tı dri ken ya nken, eger dri ken se bestey n drand to tiy, ya n?
A.H.D: Mzik (veng - ritm) şiire de, kelıma de, rz kelıma de wedardiyo. şair uyo ke thal (kabuk) kelıma şikino bışıkno. Ebe na qeyde zerr (z) kelima bıvejiyo meydan. Ez gitar dano pıro (cıneno). mı hetan nıka zaf aliya gitari diya. Mzik wert mın o kılaman mı de, wert qelb mın o qafika mı de purd de quwetıno. Ez besta nvırazeno.
F.Y: Bıra Himmet, ze kı bıra Asmni zi dı verqısed cı dı nuşna yo ;"-Jyo ke qewm u dewan Vartoy (Gımgımı) het Uskura zaneno, nae be rehetiye beli keno; tı van hona vıjr uca ra veciyo." Bı raştey n his kı bıra Asmn'i ard zıwan, mı zi his kerdi. No end seriyo tı amey Awrupa?
A.H.D: Ez na des o j (jondes) serrio Hollanda dero. Fıkr o qelb mı Uskura ra qe neveciya.
F.Y: Bıra, tı wendoxand ZazaPressi r, gencand ma r u şard ma Zazayan r ı vaten u mesaj to est, u tı wazen ıi bıresn şard ma?
A.H.D: Her zon xo sera j eşqo. Zon ma Zazaki ki eşq de xoriyo, eşq de khano. Zon ma r wayir bıvejiy. Gncan ma r vatena mı nawa: "Waştı o waştiyan xo ra zon xo de kı vac: Ez to ra hes keno!"
F.Y: Bıra Himmet, qand roportaji zaf berxdar bı u teşekr kena.
A.H.D: Ez teşekur keno. Wekal silamo!

z fitil ıla vşeno verba roji
z şuş lemboe şikino
eke bi vereşan
hao nıka ra biyo khal
por xo z awa sıji biyo sip. (
A.H.D)

 

Ez Zana

brahim Doğan

Ez zana en pyniyede
Roc ez sve ra şıra
Zer hu istason tırn de
Şent mı kli mı dest
Emr insani niyar o
Tayına r kf o, zewq o
Tayına r ze mı beno derd
Kam ı zano ı esto verniyamade.

Zere mı de rna sewda welat mı
Şente kınane mı şiir o kıtab mı
Teyare deteze biya tiji roca mı
Ez zana en peyniyede
Roc mutlaq ez na suk
ra şına
Nadsib bıbo mı r hard bavo khlae mı

 

Qeek key

Baba Qef


Ndan x ra ınay hrirın
hergı roj
qeek key

nan x zeri ser
a roja tijın
adır kewno a zerida hrirın
a zeri ra ılk adıri pereno
adır zeri dı nımıte

sınasnaye vırar ken
qeek key
inkarciy van;
"-Qetl zazaciyan hlalo".
serevde mekı
lome mekı
zerida mına b gna
to serı adır suran
hleynena
ageyrena bena koza eşqi
destand qeeki kayan dı

Rewşenfıkrand ma

Mewld Diyarbekıri

nsankd
o bısered xwo ten zf mıhimo. Rabıta miyand rewşenfıkrand ma yayke rabıta miyand milletda mawa zizew milletand dostan yayke milletk dosti niyo hta rabıta miyand mawo neyarideyke bıb ogo zf erciyayib. Xısusn rabıta miyand milletda ziz Zaza u ırk ari ogo gelek başb. Doed made Armeni, rebi, Aşuri, Keldani, dewleta rani, Rus, Grci u tay qewmkd bini est. Kırmanc u Soran, maw ez eyro tniyamdey feqet ımbaziya maw ine dı rıstımande xapnayişi sero amiya vıraştışi. Eyro ma awnen 'alımkd Rusi name c Minorski epey xebetyawo qab roşnkerdışd tarixd Zazan yayke ayne raya wuli qeyıdkerdış zıwand Zazaki terefd Rusan ra biyo. (Esker Zazayg dil grot Rusan bı Zazaki day xeberdayişiw zıwand cin qeyd kerdo hmike bı se seran ver rocda eyroy.) Kelima kılm kıne awa degır ma Zazay dı hewnd zımıstanidey zeg tay heywanati est zımıztani kn hewn. Hetag germ wesarike nşkeno ine germıbker tevz cine nşıkno. Germ amnaniyog peynida gulaniw hziranide yeo o germ hema bızor hywanan keno heşyar. ma dı peynida temuziw sered tebaxideyke nben heşyar. Heşyar mayke ayri ayriy dıbınd vırisikda sazmumankd millide niy hergu jo bı sered xwo. Hergu serera vengk vecno.
Kard x r ınik la kard şarir en herand heşerian. P
il Homawo. Merdım ancax Homay r ser keno nızm. Hebg Xalekd mın esto sere duys aşmi kar c owo dı kıştda emd Şekırande şuwanti keno. Enarey insankdo bığireto. Mı 6-7 ser o hdib zeg ez paramiya k mı o dit. Mı di vındert vındert awna niyamd ımand mı raw bewna mı ra vat; "-Berx mı xafıl kafıro". Uniyo xafıl kafıro. Ma Zazay eyro bengzer i ben zeg merdımk caykde ogo bılxl pewc la geyreno adır ınyo, adır vineno enarey fıraq ınyo degır tede şami pewc. Fıraq vineno enarey aw ınya, aw ano enarey sol ınya, solı vineno enarey sehane ınya degır tede şami bor. Sehane vineno ayne awneno degır koıke ınika. Hale mayke biyo bı o newa. Eger merdım bışki tdır bıweri, eger merdım jobini fambıker, eger merdımide goşg veng qelbiw wucdande merdımi rısnen jobini bıb. Eger dı merdımide ımg bı hesretd bıkeserd, bı derd d millete awnenw ewnaki vinen degır made ımi u goşi bıb mago muwefequ mızafer bıb. O ogo neyar şeytani ıman beqikerw bı hald ma zernweş bıb. X ra mhim owog neyari merdımira bıqaqı jiw dosti şayb. Eyro degır ma jobinira haydar bın ogo neyar geber bıb. La eger ma hergu jo bıserd x bın ogo a gaw neyari keyfweş bena bı ma bı heme.

ttifaq u Jobiyayış Zazay

Millet fen şarbiyayış vıcudka, senin gava ım merdımi, ser merdımi yayke pize merdımi beno jiw zay cani tma. yk ver decen, cız ben. Milletka gereka ewnaki b. Dı qewmkde eger fıkr millete ınib a gaw a millete bıqast mertebiyanik yke nbena. Htanik milletk nşki qay azadi x feda bıker
a millete nşkena azade b. Azadi awa degır insan şehidu sehadeti fam bıkerw bi dı dereceda x feday millete, welati, tarixi, zoni (zıwani), kltri medeniyetd milletda x. Zazaykd Swreke gelo Zazan Drsimra endı nezdiyo? ne ende naskeno? nedır endı ımbazini kerda? A en ira van; "Ver bı milletbiyayişi şiyayış." Ma x yan Zazan endeha nasken?
Eka ez hbek rewşenfıkr Zazan xiyal kena dı Ewrupa dewo hbek pserokda (kovarokda) zıwand Zazaki veceno. Ma vacn epey seran dı niyamd taritide b
iyo. N wayır cır bıbiyo. Nke wey. Bad seran gawag milleta Zaza biya heşyarew ğiretkşd x ra xeberdar biyaw cı ra hskerdow o manewi destek kerdo. Tırko şeytan hmen bı desisada wg ver joy o ğiretkş naskerdo. rtibat Tırkd o xırsızi u ehld ğiretd ma vırazenw. rtibat Tırki hmen ehl ğiretd ma ayre ken her x.

Pirika mı vat; "-Laco, Tırk her b meb sıpar, pır b sera nrav (derbas meb)!" ınki xeyr c mar ıniko. Mar o xıro, mar o xırsızo. Ena rey ğiretkşd mar proy
beyran kena. A, tora vaci sendiqa, nime solciti, nime sosyo-toplum, kltr u seroyke van ğurbet, sıla hsreti bı eno neway ğiretkş mawog bı hzar zhmeti rısawo cayku ikk Tırko o xırsız ogo cayi u i bı wdand pilan bıxerpn. De gava ewnayine tatil, reba ho ho ho de ı nkano meydan. Eka dı diyard kındalkra gavag merdım siygdag dı cad x de dı rddaj merdım a si axe ra vecw leyli ker heri ik şıkeno a si dı ser acrdo bıd vındardışi. Eyro eger Tırki, Kırdi ık dan to gelo ır dan to? Eger vızri beyra tor grotibi gelo ır eyro proy beyran tor akerdey?

Rewşenbir Zazang Ewrupa dır gerek irtibat niyamd Zazand Ewrupa saxlem ker u hsan Tırki-Kırdi red bıker. Yan Ewrupara ni etya. Ewca bıxebeti qay rabıtadı niyamd Zazan
bıvırazi. ulaman (Alacakaya) d, Xarpetira Zazayk d ma bıb ka dı beşda Elektrik Mhendisi. ra diploma grota. feqet qabo ehl ğiretib Tırki ewna neyar cıbi. Belki 10 rey amey fsadiya c dı mı de kerda. Enarey en serand peyniyande wextog mı pserokda N...... de nust. Rock mı o di. Va nza end deyn mı esto. Hal cı zf pisıb. Enayray mı va; "-Ma jobini bıvine". Neyse 15 roci tede (tepa) şı mı wna o pers mı nkeno. Tlefon cı kyd cı mı ımbaz ra grot u ez şiya bar. degır kd niyo. Ow dı Zazay Drsimi dı hetkd manen. Boyk mend oyke ame dı hbek Opeledewo. Cp tlefoni mı awna degır biyo bangir mır rışrawo. Bhs ihalan u mehaland burjuwand Tırkan kerd. Mı awna o ımbazo kar nmendo hsan Tırki o kerdo heru mendo.

Ey Zazay, Ey Zazay,
Ey Zazay ez qrban şıma jar bor la hsan Tırki nwer. Ez qrban şıma bena, şıma bı Tırki ni xapnayişi. Tırk hrb meb sıpar, pırk serader baş meb

 

Ma wair welat u itiqatme

Usxan Cemal


Korta surede bine ra a
kalo sıpe de xo t bine pak
Jiara pakınera pa mırodi gireden nika a Jiara maki vsna
Bon Bud'de nista ro evliya ma wa
Qelxerude bon Eli de dergusa bervena
Khemer bımbarek sera muya Oli-Mıhemedi vejia
Gol etu de qırva sarebırno, awa xo zalala
Ana Fatma`de kupi diy
zere kherr u zenga
ım Muzir bavai de ilei fitera cı, zereweiya
Kowo sur de, warun xoloj de bon rızn hurenda xo paga
harde mamekiye (Drsım) az uze xo Zaza`
ma kerdme Tırk, Khurmanc, arav.....
hardo dewres zono mara vano Zaza wo
Piran de Pir Heseno,
Avasura cuamerd, hr Sey Rıza wo.
Dara heni de herdis sıpe Şeyh Siad`o
hometa mare ki bero serbestiye u azadiye

Xevere ame zaza'ur Xızır u ilyas am tare
nasıve xo niaz u qırvano,
Gaxan ke ame horte zaza'u de fetelin
Khalo gaxan u hermeta xo Xeza v
er dnike de ronitia
Xızır u ilyas wair asmenu hard (erd)
usar ke ame yen hure pot dan zumini
Kmer Duzgın de mısayıv'o
Qelxeru de kwra'o, Gole Xızirde bıra'o
Hort mılet Zaza'i de bewair u besare (ndersiz) o
des u dı qurs wert mıno Muzır de
Mia Anafatma vıl Harıg ra gıredine
vayde nat-dota yena-sona dara mına azgeliye
iqrar'o, kewra'o, misayiv'o
soder tij est vile xo dardo we riye xo arnora bımbareki
hem tiko niadano hemı dua vano
soder, proz, sonde tij biye vind asme vejiya riy xo na
ver lozinera vrd ra na moro ia wo
qal kena kamij miletra zaza wo
ma pro waire itiqat, welat, mılet xo me.
Hazar serr ra raver (aver) Deylamra
Go kerdo am xer am Air, Pi Kalik ma Dımıli Zaza'i.
Gıl kho'un berzu xo r kerdo ware
Az-uz xo, C
ed xo nas bıkeme
Sey Momıd ve Mordemu ra ver Ostombol de kerd zer
Vt Cemal Sultan Mecit'i, Sultan Mecit, tos sarav u Axu ra
Dov Sey Momıd u Mordemu va bısim.
Tose Axu u sarava sımıt, Sey Momid u Mordemura nmerd.
Henke terso Sultan Mecıt, dı
sey mejda da Kalık ma Momıdi
nam xo mendo hort Homete de
"Axuien" vato Tırk, Sey Momıd u mordemu ra.
Dewres Cemali Dımıly,Zaza , Xozat te nisn ro Werva'y
Nistan Hacı-Bektas Weli o beıke de
Serru ra ave ame Dersim de Ca bi'y
Dewres' Bekta Weli
'y Sultan Xıdır, iwar Dersim, Zara de,
Seyit verd ra dorme darn paku, jarr'
Ta Name Sultan ra pars ken are
Ta ki Dewres'ane ıralix' Ewliya Xıdır'i Dewa Zıvei de
N cm giredan n vengda Haq dan
Ronistena xo, raustena xo, Haq u Cuamerdi'y
Ke
mer o sıpe Jara (bon) Bud, Dara pakıne Khalo Sıpe
Vank, xoloz, Gol etu, mezela Dewres,
Khmer Bımbareki, Ana ısme, Ca itikat u teveruqun ma'.
Kalik mı Dewres Gewız (Gewr)
Ver Sultan Murat de Baxinde xo esto lozıne
podar Sultan tey berdo hort
kıle
Haut roz ra tepiya vejiy
Sultan, podar ra perso (perskerdo), to ı i di?
"Mı Gl u Sosıni, merge Kewei, Bax u Bostani
Sr j qonax ra Dewres Gewuz j gurgeine bi
Perra ra verva Asmeni, vırarı fite ra Duzgıni"
Kalik ma Dewrei, Sultan ra pery g
uret
Worte ra xeyl sr vrd ra kalik ma Gewuzi
Bojiy xo biy hira to vana j Aıra
Kalık ma Gewuz fetelino dew u dewe
Dua'i vano, teverık dano, seveta Haq Comerdiye
Bava Mansur Deylam ra amo
Srre new sey u boncaso Moxondi ye de Ware vırasto,
Pulmu
riye de, Taxt de nisto ro.
Gersiniye ra kot raye Doman Saverdi
Siy Marbut u Zara evaji Elevun Kogiri r Pir u Bava'
J Kalike ma Khuresi Heqve erzen ra xo doi
Dua wu wan, wanen, Camaat ken Zazaki
Ced ma gosde, Bıra' mı, axrete de Mısayıv

 

 

Fadık

Anonim


Zewac ıko nzonena
domanandı kaykena
hona zewac nzonena
domanandı kaykena
kamkı cıra i vacı
nisenaro bermena

Oy Fadık Fadık
ewro biya veyvık
waştiy x dsra niyo
gnaka na kynek

sur u siyaya xemılya
bındı beli nbena
maya x ama teber
ewro ayır bermena

Werdi werdi bermena
wez waci zeriya x ina
gna na Fadık l mı
roc ma ra pers bena.

 

Zu Weng Ra Qeseinikeme

Usxan Cemal

tir ke tarıx de zaneme, Tırki maven asya ra amei anatolie. Qaza muş'i Malagerd ra koti anadoliye.Malazgerd, eve phosdaru-n Khurmancu rumu ra guretı. Dıme ra game u game şindor xo kerd hira. Rojşiwar de hata austurya, het safaqı de hata arabistan, hete veroj de hata mısır. het zimey de Hermenistan guret ra bıne bandıra xo. Ha hometi u mıletu sero kolonialena xo (ban-dira xo) nero.

Sesera 19'ine de endi saltante tirkun osmanli amre xo kerdı tamam, hetdar tırkun cencu imparatorenia nwese dest vurna. ımparatorena nsese biye "cumhuriyet"o newe. Hukumdarena anadoliye
padisau ra guretiya da pasau."Cumhuriyet" tırku gon u gonlaşere miletune anadoliye sero saniya p. Osmanliu, zer şındorun xode kamiye u kultur, itiqat pero mıletu (itıqat u kamiya zazau ra qeri) naskerden (yahudi, Hermenu, Khurmanci, Lazi) . "Cumhuriyet tırku ke hona nsaniti vi p, cenc tırku hukmate osmanli de, mecliste gıranena xo biye.wastene u kerena xo kerdi bi qanun dewlete. na qanunu eve yasa ki kerdi bi qayım (na wastene u kerdene ıxa ke "demokratik"bıoso ki, na cenc tırku welat "Turna"o gırs diaxkerden (wastebe) . Dest vurnaena dewlete ra ave serra 1915-1918 de tırku, cenge dina ave de fersat di, Hermeni qırrkerdi. Az u uze Hermenu kokra bırna. Vatena Hermenun avrupau ra gore "1,5 isonu ame kistene".Tırk ki van "300 hazar isoni eve emre haqi mrd.

Tırku kokbirnaena Hermenu ke qedena dorte ame Zazau. "Cumhuriyet" tırku virende Qogiriye de (1920-21) , dıme ra sare ve-dardena Şeh Said (1925) verva na "cumhuriyeto" gonewerdi saredard we, Zazaun Sunni gonewerdu de basnkerdı. Şeh ve ce
ngaverdun zazaura eşt dare. Serra 1937- 38 de dore ame Zazaun Desımızu. Gonewerdi hurenaise maven aşiru kerd mane, qol est ra Desım serr. Desım de heni zulme gonin kerd ke, dina de na dust ra qe mereve nbi vi. Mılet dina alaqadare ceng dina dıdine bi. Keşi nwast ke na kokbirnaene (Soykırım) bıvino. Na kokbirnaene ki le Tırku r kare mende.

Serra 1955 (tertele 6-7 paizovireni) tırku nafa ki Helen ostomoli qırrkerdi (Qazetune tırku nust ke: Selanik te bono ke Mısto kor tede amo dina, Rumu bomba est
a cı) na mesela kerd provaqasyon, helen ostomoli qırrkerdi, dukan helenu,ermenu u milet ke mısılman niy tholankerdi, ei wesnai, zern u şemi tholankerdi. Xeyle helenisti amei kıstene, i ke xeleşayi i ki remai şi Helenistan (Yunanistan).

TERTEL HER
MENU

Hermeni ke rem şiy Hamelka (diaspora hermenu) hotai serre ra tepiya lobbi sanit p. Hukmate Hamel-kanu sero gıranena xo mısn ra ci. Dewleta hamelka tertel (Jenosid-Soykirim) meclise xode eve reyu qewulkerd. Dımas ra hukamt italya, fransa meclis
un xode az-uz bırnaena hermenu qewulkerde. Hamelka, avrupaizu hukmet tırki kerd naletme) . Meste, bro ki dewlete bini na az uz birnaena hermenu meclisun xode qewulken.
Zazau, az- uz bırrnaena tırku xovirakerda. Hermenu, Assuru, Helenu, Surryanu Awram
anu, pontusu girek kapadokyai az uz birnaena tırku xovirankerda. Xoviranşken.
Serseuka Halmanya Berlin de tertele Hermenu, aramer (avramani) , assuri u gireke asiya qıskeke, qıreke safaqe tırakya serro hire roji kombiyis bi.Servezira komita, hermete D
r.Tessa Hofmann'e ez sılaiye kerdune. mı ki milet Zazai ra kam ke di cıra va ke "Tertele Hermenu serro kombiyais este, sıma ki br" Roza vırene ez (Usxan Cemal), Dr.Zılfi Selcan, perrlode Pir'i ra Ali lger, Cemate Dersimi y Berlin ra mit, Xıdır uza vime. Roza vırene universta teknike y berlinde destkerd pıra. Hrm (Hermete) Dr.Tessa Hofmanne eve qeseikerdena veri kombiyais kerdi ra. Tertele Hermenu u miletun binu sero qalkerdı. Dıma ra dadas hermet u cuamerdi dest te cılei (momi) eve muzik vejai sahne. Zerra isoni damis nden. Sa ke isonu ben serra 1915-18' ı. Dıma tertele serro muzik u tiyatro kaykerdi. Roza dıdine: Sate 11.00 de raste Oliverdi de şiyaene (yryş) u kombiyais qeseikerdene (Miting) biye.Ez şine raste Oliveri. Mılet ke mı corde namei mordi pro eve cinik u cuamerdi, pil u qiji eve pankardtune xo amei vi raste de bive topı. Xeyl cenci ki heşto ke greve vsaniye de biy hata roza şiyaene. i ke amei raste, mılet zaf bi sa deşti kuyai zumin ra. Cenc amei vere qor şiyaene de ca xo gureti. Şiyaene de phonc, ses sei isoni amei ve pser. Mı isonu de niya da, zer isonu ra ta hermeti u cuamerde kokımi bi, bezn xo cıxa şiyo isonun mar.Ez zaf sasbine. Zu mordemo kokım tey vi. Mordem sewqa sare ra viye. Sewqa mordemi phonc kose biyeje sewqune isonun ma. Cuanıka kokıme ite este ra xo sere j hermetun zazau pulesna sare xo ro. Qor şiyaene koti ra ar, some. Pro isoni eve zon xo sloganu van.

Şiyaene ke iyo ke mir temase ame epcun tırku ra, epcun khurmancu ra, zazau ra, almanu
ra ks namei vi uza. Mıra qeri, Ali lger (perrlode Pir'i), Hermete Dr.Goldstein (mi xevere dai vi cı, eve xo cuhida-yahudiya) Heşt ra ave mı xeve- re dai vi Cemate Dersimi y Berlin, oncia ki kes namei vi. dine ki reng reng bayra-xe xo bi. Mı zu cenc ra perskerd; Ni kamiji mıleti ra? ı cenci bayrağ mısnai ra mi vake: ni Hermeni y, ni, Awramaniy, ni Suryaniy.... Slogane ke isoni van i cenci mir arnai ra almanki: Tertele xovira meke. Xıravini nmiren. Phoşdarena miletun dina berz vo. Tırki terorist. Gonewerdi nmıren. Şiyaene hata ver qonsolos tırku şi. Ver Qonsolose tırku de qeseikerdene kerde. sate ra tepiya şiyaene u kombiyais qediya. Desta sondi anciya universta teknikte sewe esta.

ke sewe de qeseiken: Dr.Gerayer Koutcherian (tu-b
erlin), Amil Georgis (frderation der Aramer- Suryoye in Deutschland) Prof.Dr.Martin Tameke (uni- Gttingen), Prof.Dr.Kostantinos Fotiadis (Aristoteles-uni-thessaloniki), Prof.Dr.Chistodoulos Yiallourides (pantenion uni-athen), Prof.Dr.Konstantinos Vakalopoulos (Aristateles - uni- thessaloniki), Michalis Charalambidis (intern. Liga fr Menschenrechteu u- die befreiung der vlker). Na qeseikerdoxu ra Dr.Gerayer Koutcherian (Tu- Berlin) ez zaf kerdıne hrsın.Zaf qarin. Dr.Gerayer Koutcherian va ke: Tertele Hermenun vırende (1893 u pe coyi 1915 -18) Desımızu maben Desım u Hermenistan de j u-bahn (raa bin hardi, ya ki raa dijdiye) vırasto, Dsımızu Hermeniy ke xelesnna u bahne ra berd Hermenistan xelesn. Zazaun Desimi zaf cenc u hermet ma qırbiyaene ra xeles-nai. Hama Desımızu cenc ma xor kerd kole, hermet ma, enek ma ki kerd qılerın (sexsuelle missbraucht). Na vatene zaf hakareto gırano. Koutcherian, delil ya ki ımık (kaynak) nda ke kami vato, koti wendo. rasta-zura belli niyo. vatena xo doskareni nkerde.

Herm. Dr.Tessa Hofmenn'e qeseikerdena xode qal tertele Desımi kerdi, vake: Tırku serra 1937-38'ine de Desımde 70 hazar zazae elevi qirkerdi(az uz qirkerdi, jenosid kerdi U.C.). Tırku virende nam suka Desımi vurna kerd "Tunceli", dıme r
a qanun Tunceli veti. Eve na qanunu jenosid kerdi. No j jenosido (soykırımo).

Zerra mı wasten ke maven ma zazau ra ki zyo tarıxzandox bıveciyen, uza verva miletun dina natertele Desımi ra, jenoside Desımi sero qeseibikerden. Na jenoside Desımi se
ro dulgere dina xeverdarkerden. Xerser serrena ke oncia milet binu ke jenoside tırku lonetikerdi, ma zazai ki eve doskarena xo jenoside Zazaune Desımi amera ımun dina ver.
Roza Hireine:

Kombiyais roza hireine belediya schneberg'i de wertm Willi
Brand'de bi. Perrlod Pir ra Ali lger'i ver ver wertmei de xonca perrlode u kıtavu kerdvi ra. Maqat qeseikerdoxude na hermetu u cuamerdi nişti vi ro: Doğan Akalın (roznamekar, qom haqa isonu seveknaene tırkia/ Almanya de). Ali Ertan (qom verva isonu qırrkerdene, soykırım karsıtları dernegi) Prof.Dr.Gunnar Heinsohn (Uni. Bremen) Uve Hiksch (mebus pds- Berlin) Elizabeth Khler (bndnis 90/ die Grnen- Bayern) Giyas (name xoyo rast Giyasettin'o) Sayan (Mebus pds-Berlin, eve xo Khurmanc Muş' i yo) . Yelda (qom haqa isonu seveknaene - Berlin Ali lger (Radation Perrlod Pir'i) Qeseikerdoxun Tırku pru na fıkırde bi ke: Mılet Tırk, medya tırku na tertele Hermenu qeseikerden r akerdoxi niye. Demokrasi ke nbi, fıkır ke maven nvejayi raste- xelete zelal nbena. Tırku ra i ke qesei-ken, fıkr xo van, i ki je dewleta xo (dewleta Tırku, U.C) qeseiken,nusnen. fıkre dewlete ane ra zoni ser. Giyasettin Sayan bin simer ra je awe şi, qe xoro sık nna. Halayi Hamidi pro aşirun Khurmancura saniti vi p. Tertele Hermenu de plan Tırku virast. Na plan hurendi ardene ki tırku ve aşirun Khurmancura piya qırrkerdi. Bon Hermenu, mal u milk Hermenu.gureti. macir ard kerdi mılk Hermenu (j Desimi, Palu, Qımqım, Xınıs, Maraş, Qers, Van, Bitlis Xarpert) Giyasettin nae rınd zaneno, coka xoro sık nnano.

Giyasettin Sayan qeseikerena xode va ke: Mı het Bremen de kokumun Khurmancu de qeseikerdı. ıne mıra va ke: Dewa ke ma nıka tede weşiyaena xo rameme (Het Maraş-Zeytun de) uza Hermenu dı sey Tırki qırkerd
. Giyasettin wesa xo ano na mane ke "U demde ke mereve biyo hurdemena hetu ki (Tırku- Hermenu,U.C) zumini ra isoni kıst; Coka no ciyo de normalo (Yani tertele Hermenu ciyo de normal biyo, U.C) Giyasettin je dewleta tırki, cilvetun (ırkı) tırku qeseikeno. Zu cenci, Giyasettin ra va ke: Cao ke sıma cira van "Krdistan"erde Hermenuno. U ca ra ma vam şiwar (batı) Hermenistani Sıma pe coyi amei harde ma mara guret kerd "Krdistan". Pi mı bıkıs ez xo vıra keno. Erde (hard) mı, mılk mı mıra gureto ez na xo vira nkenu. Giyasettin bi ra surr bi mahup va ke: Ez Almanya de weşiya xo ramen. Şindoru nasnkenu (yani, mır i U.C) . Nika qom Khurmancu ve qom Hermenu na piya guren. O cenc, anciya ustı ra va ke: Raşt niyo (yani to zur kena, U.C) , sıma Khurmanci ki hona j Tırku mar dısmeneni ken. Waxt seluku ra Alparslani ra (serra 1071) hata roza ewrene Tırku ve Khurmancura piya mılet anadoliye j Hermeni, Za- zai, Pontuşi, Asur u suryani, Grek ki, Lazi, Ezidi u mılet bini qırrkerd.Erde na mıletu gureto kerdo "Tırkia", Krdistan.

Ali lgeri zaf kılm qeseikerdı. Va ke: Ma (redaktion Pir'i) seveta genozij Hermenu, Assuriu, Seryaniu, Pontusu, Greku ra ef wazeme. (Atalarımızın soykırı-ma katılıp su işledikleri iin btn katliama uğramiş halklarda
n zr dilariz,U.C) .Kombiyais ke destkerd pıra hrm. Dr.Tessa Hofmann'e ison qeseikerdi das sılasnaene. Ali lgeri sero va ke: Kızılbaş-zaza aus Dersim. Na qes ali ki hni fam bi ke; Ali nam Zaza-Kızılbaşu ra ef wazeno.
Ez nıka Ali ra perskenu, Zaza-kı
zılbaşu, Desımızu koti Hermeni, Pontuşi, Greki, Awramani qırrkerd? Kızılbaş-Zazau Hermeniy Qerşi, Vani, Bitlişi, Ararati koti, keyi qırrkerd? Kızılbaş-Zazau Assur-Surryani Mardini, olameriki, Musuli Qırrkerd ke nam Zaza-Kızılbaşura cıra ef wazena?

Ali, qeseikerdena xora dıma zu belebuke ağme kerde, Belebuke Almanki u Tırkia. Belebuka Ali lgeri de nia nivisno (phi u khalikun xo, yaki y Desımızu, Zazauzewna, U. C) . 1. ke kot az-uz birnaen (yani Zaza-kızılbaş ke poşt da tırku, piya Hermeni qırrkerd) . 2. ke teyniyadaene mend (Tei niyado, verva na genozidi bveng mend) . 3. ke Phoşt da Hermenu verva tırku vejiy (verva dewleta Tırku mereve, ceng kerdo).

Ali na hire gamu ra qalkeno, na gamu sero nzonaoxo. Hermenu ra doskareni, belge
wazeno (Belebuke) . Ali, tertele Hermenu-de sekerdena/tirkerdena Zazau serro nzonaoxo. Hama henio asemğno ke sa ke na hire gamu sero doskar kerdo, belge u doskareni kerda, kar u bar xo na hire gamu de kerdo top. Tertele Hermenu, sekerdena Zazau sero qeso peenı virende vano. Hem Ali, hemı ki i bini bızon ke Hermeni nki mılet bin ke hete Tırkura genozid biy hata roza ewroene, qe kesu nvato ke "Kızılbaş-Zazau, Sunni/Şaffi-Zazau Hermeni qırrkerd". Verfek Hermenu qeseikerdena xode van : Zazaune Desımi eve hazaru Hermenu xelesn, berd Hermenistanı.Zazaun Desımi ve Hermenu ra verva Tırkune osmanli erzinga de j şra sanıta p ke ceng xeleşiyaene bıde. Tertel Hermenu de ma Zaza u Kızılbaşu "susuz"vineme (Dr Koutcherian).

Ez wazen na tertel H
ermenu sero ta isonu ra qalbıkerine.Het Desımi de maven Zazau de xeyle Hermeni est; Desımızu tertelera xelesn, rem am Desım kot bın perrun aşirun Zazau (Usivu/Smaylu, Karsanu, izolu/tayfa xiranciku) can xo xelesno.
1. Mesela lete aşira karsanu
Hermeniye cerera biy Zaza kızılbaşi. Na karsanu ra Mamekiye de cıra van Klbekir. Klbekir xo Desımızura hesavneno. Pro Desımıji zonen ke Klbekir ve xisimun xo ra Hermeniy

2. Maben aşira usıvu de Baqi Dewletli. Piy Baqı Dewletli saxseg de le
bonun ma de bon xo biy. Khalık mı (Xıdır Ağa Usıvu) vaten "Phiy Baqi Dewletli Desim de Phil Hermeni biyo". Pe coyi Baqi sağseg de mılk xo rot kalık mı şi harıg de newinde mılk guret. Baqı hem zaf dewlemend, hem ki zaf baqıl vi. Esker Tırk ke tarve kerde (12. 09 1980) milisun dewlete Baqi gerekerdo, vato: Baqi Dewletli de telsiz (btl) esto,dijdiya hermenun uriste (hayasa, hermenistan) de qeseikeno. esker u polişi Baqi ben cir heşiriye (işkence) an, hire asm ra tepiya vezen ver doskari (savcı) . Mekeme towa dos nkeno Baqi verdan ra. 3. Kewra ma Zendel begi. Mı xeyl kokumun dewa ma ra Zendel begi perskerdi. Ks nzaneno ke na Zendel begi keyi am sağşeg (name dewa mawo). Na zaf zelala ke Zeldel begi tertele ra (1893) rem ame kote bıne perrune aşira Usivu. Aşira Usıvu, Zeldel beqi tırku ra xelesnen, seveknen. Pi khalike mi Usxan ağa bonun ma de ca dana cı. Zeldel begi des u dıdin Mıhemedi (des u dı qurşi) dano Usxan ağai tei ben kwra (bıra weşiy, ya ki hata ağrete biraeni) . Zendel beğ dı lac xo ben. Nam laze phil "Agop"name laze qiji "Mino" (yaki minas) beno. Zer dewe de hermet Usıvu ke vengda Mino dan van "mıno, mı no". Zazaki de eke vengda cuamerdu da name ra hire herfun veri van, hire herfu ra tepiya "o"kuno ci. Mesela: Hesen heso Memed Memo, Weli Welo zewna. Coka hermeti ki minas ra van "mıno". na qese zazaki de yeno mano xıravın. Cuamerd dewe ben top son Usxan ağai cıra van "hal-mesela nia, nia, na name Mınasi bıvurno. Usxan ağa ki vengda Kewra Zendel begi dano cıra vano: hal- mesela nia, nia na namu bıvurnime. Kewra Zendel qewul keno namu vurnen. Name Minasi vurnene kene Memed, name Agopi ki vurnene kene Ali. Sare dewe na cencu ra vaten Alie Zendeli, Memede Zendeli.

Dka mı vaten: te
rtelede (1915-18) ke hermeni qırrkerdi zafi ison hermenu remai amei maven ma Usıvu. Hermenu doman xo pro pil ra qız sunet kerdi. A sere Desım de sunetci voren. U dolme de Desım dej mıloıku suneti tera bi. Hermenu vaten: Hora ke tırku ma dime, qırrkerdime; va domanun ma mezo-n, nsilasn. Doman ma bıxeleşiye. Eskeru doman ke newe sunet biy kerden sae, berden kısten. Ma ki domanune hermenu ra vaten: Domane ma, hora nıfıse (kağıta sari) ki inebiye.

Ez nae rınd zonen ke, maben zazau de xe
yl hermeni est. Na hermenu nam xo, itiqat xo, vurno biye zaza. Biye elevi. Zaza u hermenu vıleşiye ro zumini. Hata nıka mı nhesno, n ki caye ra nwendo ke Zazau Hermeni qırrkerd. Belka ca ve ca j Zaza ve zu Hermeni ra dewe de kerge sero, milk sero ya ki iyo de bini sero no hure, do pro. Hama Genozid iyo de bino, ma hurenaise dewe r ks nşikino ke vazo "genozid".

Hardo (Erd) ke ma Zazai sero weşiya xo rameme harde Hermenu biyo. Desım de name dewu, pulu, hegau, mazrau, kou, keme-ru, şyu nam H
ermenun j Xoloz, Vanasur gaxmut, Keysun, Kilse, Kerengo zew. Vajime, aşir Zazau keyi am na hard Hermenu serı, kes tam nzoneno. Ta kokımi van : Tertelo vıren-de (1895) tırku hermeni qırrkerde hard Hermenu ki do Za- zau. Do tirkun maciru j Xarperdi, kovancilar, arsancaq.... Ta bini ki van: Mereve Yavuz u Şah Smail de Zazai rem am maben Hermenu (nika harde Zazauno) xeleşiy......
Onciya ke racerine ra mesela ser. Aşira Usıvu ra ezbeta maben Smaylu de xeyl Hermeni este. Nıka usıvu nine xo se
ro more- n, pro ki biye Zaza, itiqate Desımi qewulkenrdo (biy elevi) . Hermeniy ke mamekiye (ta van na name mamekiye "mamikyan"ra gureto, mamikyan zu asıra Hermeni biya. Pil na aşire yani mamikyan waire harde suka "khalan"i biyo. Name i mordemi nove suke ra) de: Tenekeci Fikri, Terzi Usıv, Dondurmaci Hesen ıres, nalbend Mısto beğ, Terzi Memed (hozan Memed Gltekin) cıra van "ozan Gltekin". Text ra smail Yurdakuli (na hermeni pero ki mordeme zuminiy, zuminde zewejiy, xeyl sere cen xo Zazau nde. Zazau ra eneki nguret. Het pağe suru de, mabene aşira alu de, nazmiya (qızılklise) de, xeyl Hermeni biy, ya ki hona ki est. Herkes ke Hermenun dewa xo bımoro vineno ke Desım de, maven Zazau de xeyl Hermeni est.

Zazau tertele (1893. 1915-1
8) de Hermeni qırrnkerd. Na tertelede guna Zazau ina (sue ma ino) . a xo efkerdene ("atalarımızın suundan dolayı zr dilemek) dime? Rast hora ke dos bi cedun ma Hermeni qırrkerd, u dolme de ma ki nam cedun xora Hermenu ra ef wazeme.
Mılet din
a zonen Tırku ke lınge esta harde anadoluye eve Khurmancura Hermeni qırrkerd. Harde anadoliye sero (cumhuriyet tırku de ki) cand re ke tertele biyo mılet khurmancu phoşt da tırku. En pe de halaiy Hamidi de khurmancu ca gureto verva Hermenu tertele piya kerdo. Dewleta tırki u qom u partiy khurmancu Hermenu ra xo efkerden d. Ali lger hem name xo (Kızılbaş tırkmeno U.C.) ra hem ki name perrlode Pir'i ra xo da efkerdene. Dmake khalike Ali Hermeni qırrkerd. Khalike Ali hermeni tiri qırrkerd a ke zelal kero ez zaf benune sa.
Zra mı wasten ke Zazau ki na qombiyaise tertele miletu de ca xo bıgureten. Zazai ki het tırku ra genozid biy. Mılet ke het tırkura am genozid biyaene, pru am tlewe verva na zulım, verva barbarena tırki, verva dew
leta tırki van: "Eve zu veng qeseibıkeme".

Xer serı serena ke onciya nia qombiyais bi, Mılet ke genozid diyo emi tlewe, Zazai ki le na mıletu de ca xo cen.Ma ke verva genozide Hermenu, Assuriu/Suryanu nvejayi me genozide xo nzoneme. Seveta genozide Zazau milet bini phoşt ma ndan.

Pro mılet anadoliye ke het tırku ra genozid biy pro piya tlewe de, verva dewleta tırki bıvejime ke reyna harde anadoliye sero genozid nebıvo.
Ma gereke genozide Zazau biarme ra ımun hometune dina ver. ke
genozid kerd goni ra ben weyiye.Mıleto zazai ki riye dina sero beno vind sono. Genozid ki le tırku de cır kare maneno.
Roza Qombiyaise pene de mi xeyl ison Hermenu, Assuri, Ponruşi, Rummi silasnai, tayine ra numr telefonu zumini de vurnai, nara t
epiya zumin de phoştdareni keme.

ZU VENG RA QESEKEME.

26, 27, 28 Nisane 2002, Berlin.

 

 

Cereno welate xora

brahim Doğan

Ez hero creno rındakiya welate xora.
Xuşa xuşa ağwa
XIZIR'iya Koye Bingoli ra.
Vayede honık amene dene zeryo pışkane mıra.
Venge kılama waştiıya mı
amene dene mezge mıra.

Usari, Amnani, Payizi, Zımıstanı
sewda ez guretene.
Sere Şeyide diyarde
diyare kela Şemade roji tiji eşte.
Mı vatene ya xızır yara mı key ena
ha ewro ha mşte.
Vere daro kemerde
k
enger gızeri so Gulsosuni reşte.

Mısera biyene mıjo duman
niştene ro fıkır biyene.
Ez qayte koti biyene
yare ımane mı verde vejiyene.
Mı waştiya xo zere zerqe rojde ze nur diyene.
Mıre dest hejnene verdene ra şiyene.

Duri de mıde huyene mısera biyenemıjo siye.
Mı nasnekerdene mı vatemeleke ıkebiye.
Belke roje n roj mıre bena mırad ze şelkaniye.
Mı koye Bingoli eştene pe xo verba cı şiyn.

Ez cern waran Elmurade,
Kumnexşade Goşkar Babade
Qudumra kewtene derman
nemendene zaniyane mıde.
Gegane b
ina
mı niyamene adır vşn cigerane mıde.
Ere zalimi
tı nezana BRAHM tora se heskerd.

 

 

Kamey x vınikerdo

Faruk İremet

Tı biy zey Mecnuniya
mezg to to ra teber
felsefed inkarey ra fek verdı
to r mendo
Lej Zazayan
x nzaneye
kameya x vıni kerde
aqılbend xocay b welat.

Şar kı serhewadan
xocay inan aqılbendi bol ben
dersı destpkena
xocay koley ben zınciri
tı zi zeyd xocayana
qırıka x dı
zıncir b kame bar ken
inanray
bı yni zıwana ma notay bıwan
Ez Zazaya

tı n.

Ez Zazaya Zaza

u
hme wahr to, ney wuni bızan
kameya x ya vıni biyaye mı dı n
zeriy x dı bıgeyrı

 

Namey ma vırnayo kerdo Krdi

Koyo Berz

Ax day ax, ez axi kena axi axi
Qand welat xo y zaf şirıni
Roj bı roj ofi ancena u bermena
Hesreteya welat xo ancena
Welat ma zalıman ma ra gıroto
B welat seni sebır bıkera
Day zani axiya mı bol gırana
Axiya bwelat mendeneyda mına

L day bızanı ya ez do bımıra
Yan zi welat xo şari r nverda
Sond mı esto son
d vernano
Hendıkı weşba ez do xover bıda
Van bızan cıra fek nvıradana
Qand welat xo ez do lej bıkera
Hendıkı mı dı gan bıbo u ez bışa
Ey dışmenir mal u werd nkena
Ez şarand binan ra ca nmana
Qand welat xo sere hewada
Xover bıda u hemver vınder
a
Şehid ba ez war u herda xo ya
Gaziba ez qewm u şard xo ya

L day inan goniya ma rıjnaya
War ra ma kerd teber rışt cana
Ma kerd zeri helak u nimmerdımi
Tepışt heps xo ma ya kerd pırri
Erd u azmin ma sero kerdo teng
Veng ma bırnayo ma kerd d
eng
Welat ma dı ma kerd inkar u vıni
Namey ma vırnayo ma kerd Krdi

L day welat ma tım talan ken
Roj bı roj ma kışen yan tepşen
Taynan ma welat ra sırgun ken
Zordest u zalımi ma r tahda ken
Taynan ma xo r seqet verdan
Nan u werd ma ra bı
zora gn
Ma vırt u vıran, veyşan werdan

L day tı b mı r lome mekı
Şıt xo y şirıni mı r helal kı
Ezo ewro dana xo r pıro şına
B tı xover bıdı u dayax xo dı
Sebeno mı dımı b mebermı
Vajı laj mı şıt mı helal bo şori
Labır welat xo ra mekewı d
uri
Demna fına peydı agerı bri

Vajı laj mı br xosero vınder
Roj no rojo meters xover bıd
Veng mevınder tım bıgırwey
Gan xo n welat xo sern
Qand welat xo şır şehid b
Vajı laj mı şır lej welati bıker
Zılm zalıman boka şıma bıbırn
Roj
ravey welat ma bıreyn

Wa sond şıma sond namusi bo
Gan şıma welati r wa qrban bo
Vajı werz xoser hem piya jewb
Jewb u heme piya sere hewad
Welat ma yo lıngan ver şıno
Boka şıma verni bıgir u nverd
Erd u azmini ttewr bıcanqın
Welat xo dı
şmenir meverd
Gan xo y şirıni welat xo sern
Qand welat xo tım bıgırwey...

 

 

Zazaki

H.Cansa


ZAZAK
Tı helm zeremı
Tı kıla zerre mı
Tı roşnia ıman mı
Tı fira zonian mı

ZAZAK
Welat de koo mıne berza
Kıla ser sare mına
Lılika ıman mına
Tı hedgar pi u khalık mına

ZAZAK
Tı mezg sare mına
Bela zerre mına
Asmen ra roze mına
Sewe de Asma ser mına

ZAZAK
Tı rankia
Tı Partkia
Tı Sasankia
Kndo xori ra zunan berzura wa

ZAZAK
ıxa wesa, rındeka
Tuke hesnenane yenenane ra xo

Tuke qesey kenane vrenane xora
Na dina b to, cori ina.

ZAZAK
Juyo ke to nezano hf dı
Juyo ke to qesey nekeno
Her node ıko ına dı
Zuyo ke to nemusna, hero pilo

 

 

Nusi veoiri anaibya ahane
Yasna29.1-6


Gagan ar

1

xshmaiby gush urv gerezhd,
kahmi m thwarzhdm k-m tashat,
-m ashem hazasc rem
hishy dereshc tevishc,
nit mi vst xshmat any
ath mi sst voh vstry.

2

ad tash gush peresat ashem
kath ti gavi ratush
hyat hm dt xshayat
had vstr gaody thwaxsh,
km hi usht ahurem
y dregvdebsh ashemem vdyit.

3

ahmi ash nit sarej
advash gavi pait-mravat
avashm nit vduy
y shavait drg ereshvngh,
htm hv aojisht
yahmi zavg jim keredush.

4

mazd sahvr mairisht
y-z vverezi pair-citht
davishc mashyishc
yc vareshait aip-citht,
hv vcir ahur
ath-n anghat yath hv vasat.
5
at v ustnish ahv
zastish frnemn ahuri
m urv gushc azy
hyat mazdm dvaid ferasby
nit erezhejyi frajyitish
nit fshuyet dregvas pair.
6
at vaocat ahur mazd
vdv vafsh vynay,
nit av ah vist
nad ratush ashtct hac,
at z thw fshuyatac
vstryic thwresht tatash.

 

 

Lo lo şıwane

Roşan Hayıg

Kaykerdena na kay dı end merdımi ben wa bıb kay bena. Merdım kı qand kaykerdenda na kay yen pser, inan ra zew beno Şıwane, zew beno wahr mali, bini zi ben mal, arwey. Qand kaykerdenı n p peydı rz ben. En verni dı wahr mali, ey dımı kı biy mal u en peynidı zi şıwane vındeno. N pro peyra peren p u p dımı rz ben. Zew peyra pereno wahrd mali, bini zi peyra zew bı zew bı rzna pereno ey u şıwane zi pereno en peynıyni. Bı no hesaba zey rzıla n heme pe p
eydı rz ben. En verniyn, yan wahr kewno ray n zi peyra, bı cı tepıştena cı dımı şın. Labır van ıi beno wa bıbo, zew zewi nvırado.

Dı a erxbiyayenı, doşbiyayenı, rayşiyayenı u geyrayenı dı wahr veng keno a şıwani, veyndano u vano:
-Lo lo şıwa
ne! Şıwane zi vano: -Ey wahr mali, vajı (vacı). Wahr mali vano:
-axo kı ma fılan cadı mast werd, bahd werdenı to koıka mı se kerdı? Şıwane vano:
-Mı to r d zu qeylanı. Wahr mali vano:
-To qeylanı se kerdı? Şıwane vano:
-Mı to r d pastx. Wah
r mali vano:-To pastx mı se kerd? Şıwane vano:-Ma da helawı. Wahr mali vano:-To helawa mı se kerdı? Şıwane vano:
-Mı d ıncili u bı no hesaba ıi yeno şıwani fek vano, wahr mali zi pers i keno. En soyındı şıwane fına ageyreno qeylanı ser u vano
:
"Mı to r d qeylanı". Wahr mali fına pers keno u vano:
-To qeylana mı se kerdı? Na persı sera şıwani r dıha iy nmaneno vajo, mı d fılan i. Qand kı kay weş bo germı bo sere dan na ray ro. Tabi bol i esto vajo u p peydı rz kero. Labır fına
ageyreno qeylanı ser kı kay şnı bo u lej nabnd ey u wahrd mali destpey kero. Wexto kı fına bahdoynı wahr mali vano:
"To qeylana mı se kerdı? Şıwane vano:
-Mı qeylana to kerdı pır fısa knci (yan zi fısa şeytani) u kerdı to zınci". Wexto kı şıwane
wına vano, na vatenı serra wahr mali hrs beno, ıwey xo xodestı şaneno, lerzaneno u bı ıwed xo ya gan weno peyni, şıwani ser kı bı ıwed xo ya şıwaniro do. Wexto kı no ıwey xo xodestı lerzaneno, şıwane zi xo keno hadre kı ey ver xo bıpawo. Wexto kı no gan weno şıwani ser, şıwane zi cı ver remeno kı no cı nreso u bı ıwed dest xo ya cıro ndo. Labır wexto kı no wahr mali vernira ageyreno peyni ser u nano şıwani dımı, van zew zewi nvırado u a tepıştena inan bı o hala bıramo u domkero. Wexto kı wahr mali şıwani fetılneno, kes kesi peyra nvıradano, pt tepşeno u zi wahrd mali dımı bı eye remen, bı eya erx ben u o het kotiya şıno n şopa ey ramen. Şıwane zi dest xo verd xora nvıradano u o zi bı o hesaba cı ver remeno. Wahr mali şıwani fetılneno kı cı reso u ey koteki kero, şıwane zi cıver remeno kı o xo cı nresno u derbi pıro ndo. Waher mali nakışt-akışt, na doşi ser-a doşi ser kewno şıwani dımı u ey fetılneno, şıwane zi naşt-daşt ıvi dano xo u cıver remeno. Şıwane wexto kı cıver remeno, tım xo ewt keno u zu zu fını zi xo nano kı cıver inan pey kı wahr mali fırsend nvino u derbı cı nresno. Zu zu fını wahr mali derbı erzeno cı, labır o xo ewt keno u a derba ey gnena mald cıro. Zu zu fını zi ano fırsend u derba xo resneno cı. Wırna heti zi van bol apık hereket bıker. Wahr mali apık hereket bıkero kı xo cı resno, şıwane zi apık bo kı bışo xo cıver bıreyno. N wırnay kı rold Şıwani u wahrd mali dı kay ken van bol şit u ımakerdeyb kı, kay germ u weş ker u p bıfetıln u inan peyni u vernida xo bı xo ya bıedızn u hlera bıfin. Wexto kı wahr mali apık hereket keno yan zi şıwani xam keno u kıştra beno şıwani ser u xo resneno cı, bı ıwed xo ya end derbi psero peyra dano klemekand şıwaniro. Hend end solıxan na kay bı no hesaba, bı p fetılnayena, doşkerdena, erxkerdena ramena. Wahr mali tım şıwani fetılneno, şıwane zi tım cıver remeno. Bı no hesaba kes end deqiqey bıwazo hend na kay kaykeno. Sinor cı kes bı xo ronano u kes bı xo peyni dano cı.

govenda na kayda lo lo şıwani zi esta. Ferq nay u lolo şıwani noyo kı nay dı mal rol kaykeno. Kay bı no hesaba kay bena. Na kay dı zi fına zew beno şıwane, zew wahr mali u bini zi heme ben mal u zey a kayda vernı peyra p tepşen u p pe
ydı rz ben. En verni dı wahr mali, ey peydı mal u en peyni dı zi şıwane pereno en peynıyni u kay destpey kena. Wahr mali şaneno ver, bini zi nan ey dımı. No erx beno, doş beno u geyreno. Dı aerxbiyayenı u geyrayenı dı fınra hrs beno, ıwey xo xo destı lerzaneno, burenou qireno şıwani ser u gan weno cı ser. Wexto kı nı fınra bureno u qireno kı biy mal heme fınra bırzna ewt ben u og dan. Tabi van na ewt biyayenı u og dayenı bı usul u rzna, zey govenda bıbo. Kes dest kesi nvırado u heme piya ewtb, og bıd u werz zekı kes kay kaykeno u govendı anceno, zey ey. Wexto kı n şewt ben u og dan, dı o nabndı u o sıredı wahr mali gan weno şıwani ser kı bı ıwed xo ya derbi eyro do. Wexto kı no xo resneno şıwani u dano şıwaniro bena haho hahoya şıwani u şıwane cıver remeno kı xo kotekan ver bıreyno. Wexto kı şıwane remeno şıno merdımand ogdayan miyan kı xo jewi peydı, yan zi inan miyan dı bınımno u xo kotekand wahri ver bıreyno. Şıwane xo bı inana mahfeze keno. Wexto kı şıwane kewno inan miyan u xo nımneno, wahr mali zi orşmey mali şıno u yeno kı ey mali miyan ra teberdo u pıro do. Wexto kı şıwane kewno inan miyan ge werzen pay, ge ewt ben u og dan u zekı govendı banc wıni og dan u werzen. Labır van na ogdayenı u werıştena ninan bıduzen u usulna bo. Qand coy zi ewro bol merdımi na kay nzan u ameya viri kerdenı. ımkı rewnayo keso na kay kaynkeno u bol merdımi zi nzan seni yena kaykerdenı. Qand coy ameya virakerdenı u biya vıni.

 

 

To astariya koye Zeğgebiyı Glistanı

Yksel .

Koye Zağgedı tica sanı biyı Glistanı
Venci emı Muzuri drra hori amene
To nanı ho potune,
havaliykı taaho nbeti pitine, taaykı merdımi raybi
Tici hona neşiyaybi, sıma serı nanıhodıbi Glistanı
Telsiza to yakarday biyı Glistanı; Gosto serı telsiza todıbi
ımi to tica sanne sekerdıne, delğı taykı adıre koye Zağgedı feteline
Venci olwazan to telsiza todı veciya
sıma hem durumu ho hemikı perşiho kerdi
Olwaz to vatikı; ma na nıngı hatı tılagıdı guruba ha
lboriyı pinim
Sımaykı caahora veciye sere hatı iksori glistanı
Olwaz torı vatikı ma eskerı tarnovay drra di.
Dsa pırde Zağgedı koti bır, to telsiza hodı olwazan hore vatkı;
ma itara mevecim eskere pusi bercim olwazi kabul nkerdi Glistanı.
Torı vati
kı guruba todı tayi olwazi egitimsize Glistanı
Napay to olwazan hodı keyış kerd.
To vatkı olwazan egitimsizi rusno hatı iksori
Despera olwazan tora bırıyi Glistanı torı vatikı ıtun kena heni bıkı
Guruba todı hirıs teni biyı Glistanı, vertıra desteni
olwazi Nybi
to drbinda hodı tıri bayırne sekerd destani olwazanikı rusnay iksori
Tfangı sıma pakerdey bi kerşıni sıma sımare besbi Glistanı.
Sıma gıran gıran herunda hodı veciyayi jbina dr eskeri piti
Ticı endi şibi let mğrubi bı, asmi ınibiyı,

hora astari belli kerdene
Ze vay amene sımare venci emi Muzuri Glistan
milkane bırikı nvandıne
Hyn sımare mıradısbi, tari ımane sımara tersene
Fecir endi sokmiş kerdıne, koye Sultan Babaye ticı pitine
Pırnıkane sımare bvad omene Glistan
Sıma hadı akmış kerdbi eskeri tersıramı,
serdıramı adır kesnaybi sıma eskeri diyine, eskeri sıma nediye
To nafay olwazan hodı perşi guriti,
taema canı hora veciyim eskenre tenına nejdibin.
Sıma kasanı bırdı,
verti kemarndı ho haskerdi nejdiyı eskerdı siperi h
o vıraşti
Bei sıma tufanganı ho mişttene,
ıme sımaykı seri eskeri pitine sıma jbnana işaretı ho gurut
kerşinan hoykı ze varisi rısnay eskerre Glistanı
Eskeri toye merdi, taye jibene, tayeke remene
atışma sıma hata versan srmş kerd
Hiri teni olwa
ze to merdbi, dı teiykı bibi dırbetın Glistanı
Sıma nejdiyı eskerra, hem ekane eskeri,
hemikı dırbetani olwaze ho gurti leho
Mandala telsiza to yakaraybibi Glistanı,
guruba halboriyı tora bilgi gurtune, to olwazan hore vatınekı,
nejdiyi viştenı ma e
skeri işt teniykı kerdi dırbetın
Hiri teni olwazan ma merdi, dıteniykı bi dırbetın
Guruba halboriyı sıma hem kutlamış kerd,
hemik olwaz kı merdbi zlmşbi
To be olwazan hurunda hodı veciyay, hemikı dr dr atışmış biyene
Hate Dersimra venci helikopt
erı amene Glistanı
To herbi olwazan hore vatınekı vertı bırdı ramerdiye
Helikopterı endi sımara asene Glistanı
Sıma vertı bırdı taldiyı muğarandı ho pitine
Helikopterı azmenna sımare hem bombi,
hemiki ağır makinana kerşini rısnene.
Yankiyı bombum jilan
e koye Zağgedi
sımare hem tıri amene hemiki cesaretde
To bibi dırbetın Glistanı, olwazan hore nevatıne
ızayısı milkuh, venci kemarun, kıla bıri pero toru berbene
Hysa koye Zağge pırnıkane tore
bua iegane iksori ardene Glistanı
Hem vılı todı, hem
ikı hermı todı pari bombi estbi Glistanı
Goni tora zaf şiyine, dırbeta to decene olwazan hore belli nekerdine
To ancay deci ho ver olwazan hore moral dene,
hemikı hurdi hurdi huyune
olwazi dırbeta to piştine goni toykı nebiriyine
To merdana ho zanene
Glistanı,
olwaziykı benzi riyi tora belli kerdıne
tariyi koye Zağgeyıkı torı berbene seva to deyra şibi Glistanı,
Roşti asmı azmendı ho belli kerdıne
To olwazan hora cığara vaştı,
olwaziykı tore cığara na pıray, kerdi destane to
Cığara ho hem sımıtı
ne,
hemikı olwazikı atışmadı merdbi ğeladi inandı keyışkerdıne
Asmi endi veciyaybi, akmışi riyi to kerdbi,
royu to ımanı tora gurtı, horıkerdı olwazı
ımı to yakarday mandi
olwazi hem ımı to kapankerdi hemikı torı berbay
Toka to surık poru tora gurt
i, enatokı mendila todı gıreday Glistanı
Olwazi cınaze to puranı velgidı kapankerdi hata sodirikı le todı mandi
Ticıkı eştı to kerday hera koye Zeğge, gla savılıykı mezala todu nayro
Sedato koanı Dersim dı biyı va Glistanı
ımı to hyranı koye Zağgere
biyı varıs
Gona to kemeranı muzurane biyı heni
Vası mezala to malı koyre biyı eri Glistanı
Royu to bulusu husardı kot tone bumbarekun
Azmeni, astariyi ky, asma ekeri, hysa bırun
pero bi tanıkı dava tore hatıro ro tica sodıri,
hatıro to devrima gu
lanı Glistanı.

 

 

Ğurbet

Egit Eskarıj

urbet! urbet!
nom ğribiy ğurbet
Tı nom feqiriy ğurbet
Tı nom bındestiy ğurbet
Tı nom biyeksiy ğurbet
Tı nom ysiriy ğurbet

Ğurbet!
Nigu tı tıyi e tı ra hes kena
stiqbali mı tıdo,
e tı ra hes kena

g e tı ri mecbura
Mevaj q e tı mecnuna

Zerkot ımon siyona
label ımi tı n

Zerkot qoma derga
labelqom tı n


Zerkot rındi u weşi wa
label zerkot tı niyaElsemet

Egit Eskarıj

Vıraştuğ ğıyaloni mı ri...

xeber omi ma ri xebera siya
voni Elsemet stanbolıd kışya

stanbol biwu ju mar siya
dınya rueşt ma ri ke siya

mı ri xeber kni raştı
ıg şımawıt mı aqıl eştı

xeberız la ı xebera
aqıl perra mı sarı ra

destoni tı ver e pil biya
la ın drd tı ver e pir biya

de vaj ına xeber ı hınd gırona
şık zoni mı e c xuy dı menda

oy bawo bawo wıcyaxkuaro bawo
baw şiwu stanbol u pser niomo

destoni tı ver e biya pil
ın drdi tı ver e biya pir

ru ez ytim e biyekeso
ru hali mı zaf biyekeso

mirato stanbol la tı ı nivşni
tı onc
komir kuıl kedoron vırazni


Glan/99
rmug/Bistin