Amor 1| Amor 2| Amor 3| Amor 4| Amor 5| Amor 6| Amor 7| Amor 8| Amor 9| Amor 10| Amor 11| Amor 12| Amor 13| Amor 14| Amor 15
Redaksiyon| İremet Yayınları| KORMISKAN
| ıme|Veng u Vac| Piya| Piya Portal| Zaza Portal| Faruk iremet| Miraz| Radio Zaza|

>>> şo sere  (home)

Teyestey

Vervate
Editor/Faruk İremet

3

Kitabê Muqades
Stefan Denis

5

Ziwan
Safiya Pak

6

Qısey Zazaki
Usxan Cemal

7

Tarix nuşnaye ra-2
Dato Zeryan

9

Gılgamış
Hans Hagen

11

Vatış
Mewld Diyarbekıri

16

Mı sera sodır nbena
M.Arayiz

16

Ez Kama?
Alanbay

17

Qetil
Ozan Öncü

8

Mı ra nımnay
Faruk İremet

19

Derheqê Zaza'nde
Mewld Diyarbekıri

21

Meya mı viri
Hésena
Garcia Lorca

23

internet ra wendoxi

24

Awranci u Semir'iya
Kewra Heyder

25

Koyêma koyê Bingoliyo
Muska ra Íbrahim

27

Hıştık u Pıştık
Folklorê Süreg ra

31

Kêtabê Zazaki
Baba Qef

38


 

Vervate u Tüzügê ZazaPressi

Editor/Faruk İremet

Zekı amora jew ZazaPressi, amora didi zi, bı rengana ben vılıki koyan ma. Rengan şar ma, bı diyalekt Zazakiya beno reng ilmi u reng kolayenı. ZazaPress, bı zazayana esto u bı zazayana o do vırar x akero tijiya welat ma. Vala y (bayrak) Zazaistan destan ra destan bero aver.

Amora jewrı dı per pynynı dı tabloy zon Zazaki est bi. Wendoxan ma, ser ny u ser gramatikı kritik x rışti, ber x dar b. Watena wendoxan rasto. ewteya tablo comptr ra bi. dıdı ewteya gramatik b
i. O zi raşto. Tenya iy do mhim esto; Ez bı x ZazaPress tenya vecena u nuşi kı Z.Pi r yen, ze prensip ez ina n vırnena u edo n vırna zi. Kam vato gramatik mı, yan zi embazan bina raşto? Nuş amora jewr nuştoxi Drsim, Hni, Palo, Estanbol u Sewereg ra y u ny nuşi mı n vırna u x dı heq vıraneyenı n vinena.

Amora ma ya dıdı zi bı rengan nuştox Welati u Ewrupa-ya reseno wendoxan ma. Welat ra Mewld fıkran x y welat hzkerdoxey u mili, zon x y bı delala naweno ma. Baba Qef reklam
kıtabana, Dato zi fına pay bı poık nasyonalistan keno u welat ra resen peran ma. Stefan zi bı tewrata Namey Zaza naweno ma u vano: "-Vaten Zaza, ne Kırdi ne zi Tırki nayo bı Zazayana. Namey Zazayan mabn Ro u Dijle dı ver Kırdan u Tırkan estbi. Na name vinayış Yavuz Selim niyo." Muska ra brahim, Gımgım (Varto) ra reseno rıh şairey u bı zon do pak beno Koy Bingoli, ze vılıkana zerida hme wendoxan ma dı vay Koy Bingoli resneno ma. Dr M.Areyız, vaten Kewra Hyder bı nuş u arkerdış Usxan Cemal a kewno tarix. Alanbay vano Ez Kama? Na vate endı vatey Cigerxwin Kırdasa biyaro merdım viri, fına zi y ra duriyo. Zekı Alanbay vano; "Ez ne Tırk, ez ne Kırd, ez ne Farız. Ez zazaw ez Zazaw." na vate bes hmına keno. Safiya Pak ze kynekna Zaza bı şiir x ya peran ma dı cay x gina. Şıma do bı kfa şiir ay buwan.Bı na amora destur ZazaPressi ma resnen wendoxan x.

1- ZazaPress, pserokda zon u literatr zazayano. Waştena ZazaPress'i, ver vıni biyayşda zon zazaki r rıhdo newe bıdo u êy aver bero

2
- ZazaPress, literatr vatey zonı, cwayış sosyal u vinayış diyanet şar Zazayan koleno u sıfte ca dano nuş koloxan (araştırmacı).

3- ZazaPress, wazeno lehey zazaki biyaro nezdi p u zazakiy do standart vırazo. Vernida hizipitey bendo u hizipçitey qebul nê keno.

4
- ZazaPress, problem cınyan wazeno bı şekldo demokratik warey biyaro u wazeno cınyay zazayan zi biro merhleda demokrasiy cınyay Awrupa u qand ny i grweyeno. Vernida tepa mendışi dı vındeno u grweyeno. Sıfte ca dano nuştox cınyay u cınyayani r yaremetey dano u paşti vıcno.

5- ZazaPress, bı hmına dı u her qedemey zazayan dı elaqa roneno u grwey x dı gıraney dano sere werzayenda şar ma u wazeno şar ma ardo pser. ZazaPess hme şiddet burjuwazi ver şaran paweno u hemver ny şiddeti xruban demokratikana piyad hreket keno.

6- ZazaPress meseley zazayan mili, kltri u şarey ser geweyeno. Qand mekteban sistemdo dil u demokratik paweno. Bı zazaki mektebi, radyo, televizyoni u xezetey rocayey bıreso sar ma u bıvıciy. Qandk ny waşteni biri ca qruman mili vıraştışi r yaremetey dano u ny iyana mhim vineno. Kltr Zazayan mısnayışi r verey dano.

7- ZazaPress qand ju biyayenda sar zazayan mili grwe-yeno. O kı wazen na ju biyayişı bışıkn ina verdı vındeno u wazeno zazayan ju orşme kameyıd biyaro phet. ZazaPress pserokda zazay Elevi u Sniyano. Ny qıymeti ze kltr dini sar ma vineno.
8- ZazaPress, qand bırayey, vıraştışı ilmi, ray newe u qand gami verni eştışı neşır keno. Waştena ZazaPress: sendiqay bı aby, grweyox u dewıji akademiy x aker u platdorman demokritikan dı vıryayışıda newe biro vırazyayenı. Z.P zon şar binan r, laqa ronayen bı şaran binan u bı xruban inana pyardışi r qiymet dano. Hme şiddeti kolonyalizmı ver dı bı şaran bındestan a piya verida kolonyalistan cephe akeno u na xet x inkar n keno. Dınyay dı roşnayey wazeno

9
- Zıwan ZazaPressi zazakiyo. Cayk zazay cwn u vşiy wucanan dı zıwando sıfte zazakiyo.

10- ZazaPres prensipê demokratik qanun neşıra gırdaye yo. U ny qanunan zi zaf zaruri vineno.

11- ZazaPress proplem wext ma y newe, enerji u problem orşme (tabiati) nezdira kontrol keno. Meseley hgiyenid wazeno şaran roşn kero. Dınya dı sistem ekonomiy do dil wazeno u paweno.


Not: ZazaPress, hta nıka kamcin pserok, xezete u kıtabi vıcyay/vıcn hmıni r wayr vıcno u paşti dano. Mabn zazayan dı, qand kamy zazayıni, hme pser amyayenı b şert u b destur qebul keno u paşti dano.

>>> peydı şo (to back)

 

 

Kıtab Mqedes dı namey Zazaya!

Stefan Denis


Kitabı Mukaddes Ahit keyen u newe('Tewrat' u 'ncil') dı namey Zaza'y. Tarx verin 1. Ayet a. 2:33,34 dı. Per.401. Ona yen nuştış: Pi Zaza'y Yonatan bı, Yonatan zı pi Yada bı, Pi Yada'y zı Onam bı, Onam zı pi Yerahmeel bı, Pi Yerahmeel'y zı Hetsron bı, Hetsron zı pi Perets bı, Pi Perets'y zı Er bı, Er zı pi Yahuda bı, Pi Yahuda'y zı srail ya zı Yakup bı, V.M (ver miladi) 1858-1711=147 serr mır ke, Yakup zı pi shak bı, V.M 1918-1738=180 ser mır ke, Pi shak'y zı Hezret ibr
ahim bı. V.M 2018-1843=175 ser mır ke, Hezreti brahim' zı pi Tarah bı. Pi Terah zı Serucun bı, Serucun zı pi Reu bı, Pi Reu'y zı Peleg bı, Peleg zı pi Eber bı, Pi Eber'y zı Şela 'bı, Şela zı pi Kainan bı, Pi Kainan zı Arfakşad bı Arfakşad'y zı pi Sam bı, Pi Sam zı Hezreti Nuh bı, Hezreti Nuh zı pi Lamek bı, Pi Lamek'y zı Metuşelah bı, Metuşelah zı pi Hanok bı, Pi Hano'y zı Yared bı, Yared zı pi Mahalaleel bı, Pi Mahalaleel'y zı Kainan bı, Kainan zı pi Enoş bı, Pi Enoş'y zı Şıt bı, Şit zı Hezreti Adem piyi bı, Adem'i zı Huma'y vıraşt. LUKA 3:34-38

iBRAHiM ra hta ADEM 19 kalik viyert. (1 KR. 1:1-4,24-26) ZAZA ra hta BRAHM pexemberi 11 kalik viyert.

>>> peydı şo (to back)

 

 

Zıwan

Safiya Pak


Zıwan vşi mhim o
qand to, y, ay, şıma,
ma hemınanr.

Zıwan qand fıkıra,
qısana, zerir,
tımo lazımo.

B zıwan
tı, a, o, şıma,
ma ıniy.

Zıwan ma r lazımo,
zeyd awa.

Zıwan qekin ra dest p keno,
hetana merg.

O kilit heme iyo:
alimey,
şexsiyet,
insanetey.

Zıwan... zeyd lilikyayo.


Not: Şiir Safiya Pak "Zıwan" ma kıtab ciy "Xeribey ıd Kye dı" per 26 ra gırot. Kıtab nuştox sera 1997 dı neşır biya.

>>> peydı şo (to back)

 

 

Qısey Zazaki

Usxan Cemal


A ray ser fişta.
A roza na roza zmin ndiyo.
Axaeni ve daene, sefkaneni ve panaene bena..
Axay ra mal vejino, şani ra can vejino.
Adır ke gına kotiro uza vseno.
Adır ke gına kotro uza vsneno.
Adır ke nvo d nbejino.
Adır dey dariya we.
Adıre ison neq wedariyo.
adır xo dariyo we.
Ame ke sıt nest, most nebeno.
Amır (omr) to kılm bo.
Amr roz
a tenge kılmo.
Amre ha ke dekerna awe derode vındena.
amır to deg bo.
Amır xo jede şi senık mend.
Aqıl ve perre nroşino.
Aqılke sare de inebi,qafıka huske s kena.
Aqıl sere de niyi, sare dero.
Aqıl mıde nmend.
Ar namus dariyo we.
Ar namus xo ino.
A
raqe ariyo.
Astar mordem ke vışıya peyser nino.
Astar xo vışa.
Aste (ostık) zon (zan) ino.
Ast zoni ino.
Aston neyke bısıkn, cıra ci voreno.
Astık esto ci sero gireno.
Asıq kerdo Pasa vırende Piy xo darde kerdo.
Asıqe vato " ez mrd xora vren, gest xora nveren.".
Awa ke ame dey serde verg yavani serdo nro.
Awa ke mi diye verg yavani ndiye.
Awa ney tık sona.
Awa rıy xo verdiyade.
Awa şiay ama ımu serde nvineno.
Awa sona qum maneno.
Awa şaye ama ımn to serde.
Awres kora herediyo xever
a koy cıra ine biya.
Axrete de tir uav xo dana?
Axrete de dest mı ve gıran to dero.
Axrete de tora pers bo.
Axır rozeki tij erzena ma.
Bakıl rew beno kokım.
Bbextu r elqen nbena.
Bıka dey na karde esta.
Bıka xo ser vetelneno.
Bıka xora la
girede ke xo vira nker.
Bks bırak maa (mua)xora vano "Bao"
Beli niyo ke ı aqıli r xizmete keno.
Bnamus u bşerefo.
Beno vind, beno kmera bın gol.
Bereşıya xo satıya.
Berbeno, ımura heştir n, gon sona.
Bervis(berbis) perre nkeno.
Bezna xo hn rındeka, tı hen zonena la deriya.
Bi dırıka şay, nişt ve gıran mara.
Bi paka kerd serd.
Biyo serevde (Biya serevdiy).
Boa xo biye wes.
Bao xo biye wes, mıde sare onceno.
Boa xo ke biye wes, elqeni xo viri ra keno.
Boyke va vber nasbeno
Bom kerde top
baqıl verd ra.
Bomide rayera meso, tor bela ano.
Bonc (Phonc) beıki phoncemena zu(yew) niy.
Bono ke him xo urıg bi, rew rıjino.
Boşta (phoşta) xo qewuna, coka hen keno.
Budela nişto ro, osteri vato "ez bego".
Budelay cando baqıl werdo.
Bure bısıme dı
smen xo nasbıke.
Bın sabırıno, ser nsabırıno.
Bin zur u polu ino.
Bın deşti ra dano cı.
Bın kar gırani de hur xo amo or ( war).
Bın lıngun tode haqi est, ıko?
Bın na pırdi ra zaf awe vrd ra.
Bın qesu de nmanen.
Bın sar deyra vejino.
Bın
zon tode iy esto, ala tever ke, ıko?
Bın zımelura hurdi hurdi huyino.
Bırak ka cinike, zru bela cinika.
o do bıramo...

>>> peydı şo (to back)

 

 

Tarix nuşnaye ra-2

Dato Zeryan

Edebiyat nuşte ze lilık tarixi yo. Heger merdım bıwazo, şeno tarix hzar seran veco ıman ver. Edebiyat vatey zi endı ze x bımaneno se vına zi, ı wext fek ra fek doş beno se yeno vırnayış u iy bini zi est kı zaf mhimo. O zi noyo; iy kı amey nuştış inkar n ben. Ma vac kı nuştox werışto tarix kıhan bı newedera
nuşayo u hme iy nuştox ver vırnayo. O do sebo? O do felaket bo.

Tiyad wazena şımar nımuney bıda. Kıtab juyın Trkiye dı vıcyayo. Namey cı:

1- "D.D.K.O danemesi, (Komal Yayınları 1972)". Kıtaberı dıdın zi:

2-"Sen faşist savcı iyi dinle! DNY
ADA KRT VARDIR. D.D.K.O'nun SAVUNMASI, (Bahoz Yayınları, trycklund offset AB, Uppsala 1973).

D.D.K.O danemesi kı het Bahoz a neşır biyo bı ewteya pıro. Bewn; konflikt juwer naya; Namey kıtaberı ameya vırnayış. Konflikt dıdın zi het gıramera amey
o vırnayış. Gıramerdo trkiydo xırab kar ameyo u hirın zi matba dı neşır nbiyo, kaxıd ercan, kapaxdo bqalite u bı dextiloya nuşawo. Şımado vac; "-Na meseley ma niya, tiy qand ıi nımuner kıtab kırdasan ra dan ma. Hme qand ny iyo; o kı kıtaber veto, zonzanox kırdasano u Swed dı Uppsala niversitesid mualımeya zon kırdaski keno. No "zonzanox" dışmeneya zazaya keno. Na "zonzanox" Zazayan ser qısey keno,. No "zonzanox" zon zazaki n zano u no "zonzanox" mesul Bahoz biyo.

D.D.K.O danemes
i tarixno. Mhkemey tırkan dı tenya kırdasi n, Zazay zi mhkeme biy u n mhkemey ımsur tırkan dı zazay zi D.D.K.O pawıti u day x ver, sine akerde vıcyay şar Zazayan, Kırdasan u Tırkan miyan. Wuni aseno kı Bahoz (Krdistan Devrimci Militanlar Birliği) R.Z, ny iy vira kerdo.

Bahoz, yan zi o kı Bahozi r whrey kerdo idanemey mhkemey hme vırnayo. Nıka tiyad dest bı nımuneyan bıkera. Nımuney juyın "nsz" vervate dı ro: "...Biz elimize geen DDKO'nun eşitli savunmaları arasında bir seme
yaparak, daha derli-toplu ve de kapsamlı olan bu sav-unmayı yayınlamayı ugun bulduk.." Nıka mı fam n ke "elimize geen savunmalarını" gerek ınyo bıkewo dest şıma. Zaten ny "savunma" x pawutış DDKO idanemesi, Komal dı estbi. D.D.K.O danemesi per.199 dı ny amey nuştışı:
"..f-Krtenin drt byk lehesi vardır: 1) Kurmanci, 2) Lor 3) Soran 4) GORAN'dir. Ayrıca, yukarıda aıklanan drt byk leheden başka Krt leheleri arasında beşinci bir lehe olarak Diml (zazaca)'yi saymak zorunluluğu vardır.
Krtenin bu lehesi Trkiye'de Erzincan, Tunceli, Bingl, ve Elazığ illerin-de konuşulmakta olan hakim lehedir. te yandan Varto (Muş), Dicle, Hani, Egil, (Diyarbakır), Zara (Sivas), Siverek (Urfa), Hınıs (Erzurum) gibi bazı ile-lerde bu lehe yaygındır. Diml (Zazaca)'nin Krtenin konuşulmakta olan eski bir lehesi olduğunu kanıtla-yan, bilinen kaynaklar şunlardır: A- Xenophon; Kyro Anabasis liber IV. (bak: The Marce To Krdistan) Harvard Universty Press, 1962 London. B- Biblia SACRA; The bible Hause (kutsal kitap inci), 1918-NEWYORK. C- RMENE ROYMONDE, Les Qustions Du Kurdistan, 1946-Pari.s Bu lehe ile Trkiyede yazılı ve szl birok eser de mevcutur."

Per 200 dı, ser nuştox Zazaya ameyo nuştış;
"...Zaza şairleri arasında da aşağıda drt byk ağ
daş şairleri gsterebiliriz.
Yivise Sei Khali:
(1890 - 1938) lirik şiirleri vardır.
Hemed Silmani: (1890 - 1957) isyan zerine ağıtları-yla meşhurdur.
Silmmani Qiq: Halen yaşamaktadır. syan ağıtları ile yazmıştır.
Aşıq Verdi: (Am, halen yaşamaktadır
. retim-iş zer-ine ve inanla ilgili şiir ve deyişleri ile n salmıştır)".

Ny infermasyon mehkemey Tırkan dı amey pawutış u neşırda Komali dı vıcyay. Laber, neşırda R.Z, M.E.B dı belay x diy u sansr Bahoz ra n ravrawo. Bewn: Bahoz, per 1
26, 127, 128 dı belay x senin diyo u sansra n ravrawo. Namey ny i şwenizim, inkar u hlaqsızeya.

>>> peydı şo (to back)

 

 

Gılgamş

Hans Hagen


Gılgamş hemver bıray x

Şan Gılgamış hewın ra werzeno şıno marda x homa Nın-sun het wazeno cı r hewno siya kı vinayo y vaco.

-Maya mı, hewn dı bın estarey azminı dı ez b hal şiy. Bı rısteya fın dı jew siy azmini kewt rd. Ez waşta y werzana, laber a si zaf gıran bi. Mı waşta siyer cay cı ra bılıwna, laber mı y zi nşa. Heme şar Uruk amey u
orşmand mı dı vınderd. na şi nzdiy siyer u heyran siyeri mendi. Siyerı zey jew cınya mı ant het x ya. Mı arey x da ser si u bı yaremeteya merekan mı si cay cı ra werzana. Mı a si ard to r u tı va kı a siyer bıray mın o.

Ey iy kı Gılgamış va
t, Nin-sun zana y, zana y mane y hewıni ıi yo.

-Si kı azmini ra xij biyo kewto rd u to anto het x ya zey jew cınya, o tenya qand to ameyo vırazyayenı. Jew biro bıbo ze kopıya to. O koyan ser dı gırd biyo u ı wext tı y bıvin kef to yo zaf w
eş bo . Şar heyran y b. Tı gere y bigir vırar x, y ze enbaz x bıamorı i y biya mı r. Hewn to a i wazeno.
yni şan Gılgamış hewndo bini di. Vına o şi Nin-sunı het.
-Maya mı, ez hewn x dı key Uruk dı vina baltay est bi. Form (şekl) cı za
f cb bi u hinsani orşma y dı vınder bi. ı wext mı baltay vina, kf mı zaf weş bi. Zerya mı kewt y ze kı zerya mı bıkewo cınyay. Mı baltay nezdiy x tepışt u mı bar kerd y mı hetı.
Nin-sun cewap da:
-Balta, kı tı vina u tepışt ze hezkerde, o mrde
kno. O Enkidu yo, heri qeyım. O her wext to hetı bo, bıbo paşti to. Enkidu quwet x homayan ra gıroto. O heri quwetır welatiyo u ı wext gerek bo o yo to r yaremetey bıdo.
ı ax Gılgamış hewn x vat, Enkidu zi kyneker hetı bi. Kynek y r vat:
-E
nkidu, tı ze jew homay. Qand ıi tı bı heywanana daristanan miyandı doş ben? B, ez to bera suka Uruk wuca dı Gılgamış to paweno. X derg kı cı hetı, senin tı x derg ken cınyan hetı. Tı y hez ker ze kı tı x hez ken. Werzı x ser a rdı rıtubetın ra.
Enkidu mıl x ra cıl ermı vetı. Kynek ınay x dırna ke dıdı pare, parey da y. A ına da ser Enkidu r, dest cı tepışt u bi şıvan cı ray nişan da cı r ze kı o qeeko.
Şıvani ver qe wuni quwet, pırtukın hinsan nvina bi. na orşmed Enkidu
amey pser u adıran miyan dı jew dı cı r şamiy weş vıraşt. na nan verada ver y u şarabno bı quwet. Enkidu bewna ny iy newe. Koyan ser dı o tenya waş werd bi bı xezalal x ya u şıt xax şımıt bi, bızınan ra. O nmısa bi şarab şımıten u nan werdenı.
Kynek y r va;
-Nanı burı, Enkidu, werde-n hinsanan. Bışmı şarabı, ze ma dı deto.
O ax Enkidu nan verd ta kı vyşaney cı nmend u o hewt testi şarab şımıt. Kf y zaf weş bi, ruık cı şewq da. O leş x y pırtukın şıwıt u leş x bı zeyta vılyna. Enkidu bi hinsan. O ına da x u bi ze mrdım. O şemşr gırot dest x kı peza bıpawo. Şanı Enkidu kerey (sr) pawıt u o şr, vergi kışt ı wext şıvani bı hzra rakewte biy.
O şıwanan hetı heyat x ramna heta roj mrdek ame ina het. Enkidu keyne
ki r va;
-Qand ı ı o mrdek yeno tiya? Ez wazena namey cı bı zana.
Keynek vnderd mrdeki u pers kerd;
-Hedef to ı ıyo bı lıngan edızyaye tı y erx ben?
Mrdek Enkidu r va;
-Gılgamış to vendeno Uruk, ky camrda. Wuca dı şami-yno erciyaye u we
ş ameyo vıraşten. Tı mecbur bır ziyaret y. O kı heme cı ser qebul ken. Ser şar dı şart Qıralı vşıyo. ı wext veng zırney yeno gere camrd u cınyay x bıd kar. ı wext kynek bızewıciyo gere şan sıfteyını vırar mrdek x n, vırar Qıralı dı ravrno. O vano kı ı wext maya x ra ameyo dınya, homay cır na heq daya.
Enkidu eseb x ra bi zerd ı wext ny ıyana aşnawıt.
-Ez şıra o suk, o suk kı Gılgamış destı ro. Ez cı r ferman cı buwana. Bı veng no berz vnda cı miyan Uruk dı "Heri qeyım ez
a! Ez ameya kı yaremeteya şar Uruk bıkera, o kı mabn koyan dı ameyo dınya quwet cı hemınra vşiyo."
Enkidu x day ser ray u kynek kewt dım y. O keyan Uruk ravrd ame cay bazari. nsani amey nezdiy y. Ser quwet y ina qısey kerd.
-Tip ny şıno Gılgamışi. No tay werdiyo zi. Estey ny deha qeymiy.
ı wext camrdi Enkidu vinay bıkefa qiryay.
-Nıka Gılgamış insanno zeyd ya quweta bıro pver. No qehreman hemınra quwetıro. Weşeya homay cı dı esto. ı wext Gılgamış şıro ky vyvey Enkidu y bıdo vınderdış. O cınyay bıparzo.
A şanı vyvey na oday x dı pawetıt. Kver kyey heta pyni akerde bi, ze kı Qıralı waşt bi. ı wext Gırgamş waşt kı şıro ay hetı, Enkidu vıcya cı verni. O verniya rayı Qırali gırot. Bı lıng x ya Gılgamış da vınde
rdenı kı nşıro zere. na ptepışt u ze gayana kewti p can. şıg Kever kyey ame war, duwari xılyay. Wuni bi kı tay mend bi kye biro war. na day pro u guni miyan dı mendi. Lej bı seetana ramrd. O wext Gılgamış destek da. O saqey x tayın ard war, lıng x ke miyan qumi u zor x da ser Enkidu. Eseb Gılgamışı di ra vıni bi u o fam kerd kı ina zey pyay.
Enkidu va;
-Tı, zey d to ya kes ınyo. Quwet Maya to, Nin-sun ze gaxoz yo u qand coy tı ser hemın u hemın ra gırd. Tı text qıral meqam Enlil
gıroto x dest qand kı tı hemın ra xışım tır.
Enkidu u Gılgamış zey enbazana p ma kerd u vırar ke.
Sefer mşe y amand vyvekınan.
Enkidu Uruk dı Gılgamış hetı mend. Her roj cı r werd-en weşi u vyve y gırdi vıraşt. Labır dıma wext no ravrd
zerweşeya Enkidu ser sukı vıni bi, nmend. O n elımya bi heyat Qıraley. Gılgamış, ruşık y y tırşı vina u cı ra pers kerd;
-Dost mı, qand ı i tı wuni qehrn? Qand ı i tı y bermen.?
Enkidu cewab cı da;
-Ez tiya dı Uruk dı biya zeif . Mı vşi
cınyay vırar kerd. Quwet mı hba bi.
Gılgamış va;
-O wext b ma Uruk ra şır. Ma x r şır mşe y aman-d vyvekına, welat xırabey.
Enkidu tersa;
-ı wext ez wucanan dı gyray bı heywanan xoza, vın ez ameya nezdiy wuca, nezdiy mşe y amand v
êyvekınan. Wuca des hezar gami vşi horiyo. Homa Enlıl, Humbaba veradayo ver wuca kı mşe bıpawo. Vay vek Hmbaba ze adıro. Veng y ze lay ser şıno, vıcno. Nenuk cı merdeno. kam şeno bıkewo wuca miyan mşe? No lejno b poso.
Gılgamış va;
-Ez wazen
a şıra mıyan mşe y vyvekınan u bıvıcya ser koyo kı, miyan y dıro. Eger tı nwazen se tı şen tiya dı b, ez şena tenya şıra.
-Senin ma şır wuca, daran mıyan? Pers kerd Enkidu. Qolıy wuca qe nrakewno u o zaf qeyımo u bıdewan veşi zi esebiyo. O h
eme vengi miyan bvengeya mşan aşnaweno, heta hezar gam verni. Senin tı x bıresn koyo miyan dı y? O kı x nezdiy wuca kero heme quwet x vıni keno. Kı o leş hemver Humbaba dı ben bqiyas. O her wext x paweno.
Gılgamış va;
-Enkidu, sebi tı camrd
eya x vıni kerd? Gere ma qand merdeni nters. Tenya hey-at homay bdımo, labır qand ma merdıma roci amordey. Roj ma do zeyd vaya vıni b. Verni ez şına seferd x u tenya tı şen bıb mı r paşti. Qe sebeb ınyo kı ma bı ters. Eger ez bımra, namey mı do nmıro u dom kero. Merdım vac kı Gılgamış lej da hemver erch Humbaba. Merdımi jew bı jew camrdya mı do bı fıkıriy.
Enkidu va;
-Ez zi wazena miyan in-sanan namey mı zi bıbo bpeyni. Ez zi bı to ya yena kı bı erda jew bıker mşe y vyvekın
an. Labır b ma verni şır het homay tiji Şamaş, kı wuca dı o welatı am vyveki ra vıcno y o.
O wext Gılgamış jew sıpe u jew siyah bızın qurban homay tiji kerd. O sm go-pal x gırot dest x u va:
-Ez x bıda ray u şıra welat xırabey. Şamaş, e
z wazena bı can weşeya Uruk r pydı bira. Mı r soz bıdı kı tı mı sefer d mı dı bı parz.
Homay tiji cı r va:
-Gılgamış, tı quwet. Qand ı i tı y wazen bıvıciy na seferı?
-Of, Şamaş! Goşdareya kı iy kı ez vana. ı wext insani mıren, kı ina
qehrn u can ina beno lime lime. Bırc suk ra mı vina senin leşi la ser dı şın. ı wext ez bımı ra no do bıbo qeder mı zi. Qand ı i miyan insanan dı heri quwet nşeno Homayan ra bigiro u bıbo whr heyat no bdım. Her insan mecburo roj bım-ro. Qand yo kı ez wazena x bıda ray şıra mşe y amand vyvekınan. Wuca dı ez o namey x bı kola ser siy u cay qrban kerdenı vıraza qand Homay. Wuni, ı i bıbo ı i nbo namey mı bıbo whr cay, wuca dı bımano.
Hrsi ıman Gılgamışi suret cı r
a amey war.
-Ray no zaf duri sefer no zaf wext gino heta welat Humbaba. Mı r helal kı, Şamaş. O wext qand ı i tı verada mı zeri, na waştena sefer kerdenı mşe y amand vyvekınan? Na sefer kerdenı ser nkewno bparestna to. Eger ez bımra welat xırabi dı, o do weş bo. Eger ez peydı (tepa) bira Uruk, ez o do to ver dı sejde bıkera u to ver qrbani bar kera.
Heyf Şamaşi, ıman cı bı hrsiya pır Gılgamış r ame. O bı berxdarya qurbanı gırot u day kerd qand sefer kerdena mşe y vyvekıni. U Şam
aş, Gılgamışi r yaramet-eya xışım heyşt vayan soz da: vay-gırdi, vay-şamali, vay-layı, tofani u vay-serdi, vay-qasırxay, a vay kı tewnen u vay-qumi.

Açarnayox: Faruk Íremet

Not: Beş, Kormışkan 1996/3 neşır bıbi. Na nuş wuca ra dom kena.

>>> peydı şo (to back)

 

 

Vatış

Mewld Diyarbekıri

Geliyek de
ar cenki u mrdekk bi
Dı kynay jo dadew jo pirek bi
Geliyk de
Panc camrdi biy xeberi day
Bı zon mın weşıki
Geliyk de
Jo geliyek do weşıkde
Qeflg cenekanu mrdekk day.
Rayra şiyew bı zond mı xeberi
Veng cenkda şaire şytani n kerdo
U veng mrdekkdg dınyade x teslim
U pak mendo
U weşık mendo
Geliyk de
Gnakark
Gnekarkdog x ra şermayeno
Geliyk de
Geliykdog tede varıte varena, dar
U cenku mrdeki tede bı Zazaki xeberi
Nur asman
i
Hşinayiya dlanu wesari
Awa bereqnayiya eman
Varıtog bı rıhme varena
Wie wia teyrıku tırudan
U ser şewray zırq roci
En proyke qast Zazakida mı weşık
Geliyk de
Geliyk do bı nur asmanide
Keynekk bı Zazaki xeberi day.


05.03.1999

>>> peydı şo (to back)

 

 

Sewa Haqı mı sero sodır nbeno

M.Areyız

Veyve ses asmiye esmo mırena.
Maye ama ena ho sero bervena.
Bıne jara sewtıde caye mezela ho cena.

Dırveta mordemi cerra melem keno.
Herr mordem qesse fam nekeno.
Malle dna dırveta mordem wesnekeno.
Fellek-ke ame coru keşsra persnekeno.

Lewe mıde nalena veyvıka ses asmıye.
Mıde ino qurse peri tore bıkeri wayriye.
Ali-ve Mıstafay ra nane-ra hoviri bırayiye.
Mı qemşiyero to nekerde to ra bıvaji helaliye.

Zere mı-nu-to zumına hesto.
Ma hewne hode zumına hatır
wasto.
Der-do-kı mı weno mı to ra xatır newasto.
Mı qelve hode tore qonağ vırasto.

Sevetune mı ra vorena vora payiji.
Kess nezono derde Musaye Areyiji.
Felek neverda ke heqa balışna to ra bıvaji.
Ez nezon to wo tı mıra biya raji.

>>> peydı şo (to back)

 

 

Ez Kama?

Alanbay


Ez kam, nam mıu, ez ara hamo?
Yew sıwale ez tım u tım xra perskenu
Her kes yo welat yıhest x sınasnenu
Ez kam, qey ez x nsınasnenu
Ez kam, ez kam, ez kam?

Zıwan mıu, welat mıhoa, ket ınu
Mılleta mıkam, ha kamır xokena
Xort ma, keney ma he kamır lej ken
Ez kam, qey ez x nheseno
Ez kam, ez kam, ez kam?

Ez kam, tım u tım ez xra vun
In ıhal ez hoke, qey ez x nzun
Sebon, cad mımımojnin wayın bırn
Mıx kerd vin, ez ha x qeron
Ez kam, ez kam, ez kam?

Tay mıra vun, t Tırk, t werte Asya ra hume
Tay mıra vun, t Kırd, t sqandinav ra hume
Tay mıra vun t Fars, t ran ra hume
Tay mıra vun, t ıni, t bname
Ez kam, ez kam, ez kam?

nsun b name nben, elbet name mız hest
nsun b zıwan nben, elbet zıwan mız hest
nsun b welat
nben, elbet welat mız hest
Ey zi insun mızi bısınasnın ya alem hin bes
Ez kam, ez kam, az kam?

Ney ney, ez ne Tırk, ez ne Kırd, ez ne Fars
Dahway mıdahwawa heqa, raya mırayerda rasta
Zıwan mıZazaki, welat mıZazaistan
Mısuwend ın rayera ngren ha hetan x
elas
Ez Zazaw, ez Zazaw, ez Zazaw.

>>> peydı şo (to back)

 

 

Qetıl

Ozan Öncü

U serey glanı dı
hreket kok karıtını dest pkeno
filoy dı bı pancs tiyara ya
ina miyan dı Sabiha Gken
veri ra cay biy kit
kozıkan Seyit Rızay r
anışıen werzen

Alay vist u pancn
resen ser Koy Surını
Drsımo asi ra guniyko rıjno
azmini r sıp-surın şewqno
u dest leymıni kewn pmiyan awa Munzuri dı

Hme ira ver mıqadesey biyo xırabe
mııqyayo nefesi, teyri peydı fıray
Musay bdali, Baba Tujıkı
Saltıq Zerın ewresi nımnaye
u sıfteyo qasaturay tıfıngi
kewto hta zerida Drsımi.


Anarşist

Ze jew anarşista
vıcyaya
dest
hzkerdeya x ra
biya ver dengızı
mı dest da insanan
kes ferq n ke
tam şi mı gırot.


Seyit Rıza ve Pir Sultan Addalım ben
KORA Yayın, ıle 1988
arnayox Faruk İremet

>>> peydı şo (to back)

 

 

Mı ra nımnay

Faruk İremet

Qeekeya mı
mı ra gıroti
seran mın
kay
nımnay
siyayeyda şanan dı
u
hewnan mın
xaseki
mı ra trynay
y hewn kı
n resay
zımbl mıno glover.

Lewan mı dı
arıqo gunin
tam solın.

ıman mı dı
sersiya koyan welatı
serbest bı vala surın.

Hrs mı
kynay wext veyvi
şıwıt
bı awda Munzuri ya.

Mı ra nımnay
qeekan mı
y kı serehewadayenı dı
lorke y şanan amnani
vılıki dran bi

>>> peydı şo (to back)

 

 

Qeeki peydı amey

Faruk İremet

ı wext qeeki lej ra peydı amey
miyan şewq şani dı
qedya huwatenı
u bani nımıtey dı hrsi cemıdyay.

Zeri, hyati ra şelpe werde, wuni kılmı,
tenya a cıwna, ay zi to ra gıroti
siney to dı zerya to tewena
tı mecbur manena bewna het biniya.

Tı wazena şi bıkera şenık bıvırna
bı awa,
germeya u şamiya
l hme i bın sersida
nweşeyda tersi u nefreti dı manena

>>> peydı şo (to back)

 

 

Werzê

Faruk İremet

De werz werz
gan mı werz
no ı hal mayo gan
no ı hal ma.

ım suri Trki
kewt rd ma
talan keno oyo
mal war ma
talan keno oyo welat ma.

De werz werz
Zazano werz
no ı hal Zazyano
kewto ver lıngan
no ı hal Zazayano
kewto ver vergan.

>>> peydı şo (to back)

 

 

Derheqdê Zaza'nde

Mewld Diyarbekıri

Tı gerek hengemin bı vraz la ıngışta x bı d jerrow jer bor, tı gerek gulan bı şinw berz rayan ser, tı gerek glin b qay milete la gerek tı warway gurinigi sero, teliyan sero bı gyr gerek tek dı lınga tode latı tek bıker, kfd dest embaz d x u bımısn c.

iret eger tode ınb go şar to ğaret bıker iman ger tode ınb
tıgo eman bıwaz nyard x ra.

zm tode ınb tıgo g bı zm ineverde dest x akerw pars bıker. Kber kesd bı ğiret, bı iman, bı zm, bı cehdi u kber kesd b ğireti, b imani, b zmi, b cehdi qet beno jo. Qet merdımog vernida cde karkd c,
fıkrkd c, melekde c, grweyekde c, ğaykd c, melkde c, miradkd c, hedefkd c, raykda c esta. O og verniya c, vengaqet ben jo. En iro Ziya Gkalp rmug da Zazan vato lk yan istiqamet ver bı milete. Eger merdım bı şeklkd xori bawn tera ma Zazan hema tirane n dawa remnayış yayke tirane ma ra ver desbas n niya, durağag ma tede vındertey tirane hema hema hawa yenarısena cı. Peki bı ı neway, peki o go bı ı naway mago bırsın siratd msteqimi? Bı wendetd mili, bı itihad mili, bı jobini grotış, bı jobini ra hezkerdış, bı jobini şınasnayış, bı tarixk do roşın, bı tarixk do dostanu neyaran bewki kero mago rayu ra x bı şınasın mago rayu ra x rastkerın.

Zazay gıca est, Zazay ı qewm ray, Zazay dı tarixde kanco msibetu
belay diy? Hbk teyrıkk da dord eman esta. Ez vana qey Tırki cı ra van devequşi. Ena teyrıke hem sobebeyi zana hemike perena. Gawag cı ra van b bı perevana; "-La ez n zana bı peri, ez sobebera. Gavag cı ra van b sobeberi bıke, vana; "-La ez n zana sobeberi bıkeri ez şıkena bı peri. Qesta ma Zazana mayke ewnakiy. Ma nefer camrdan Zazay, nyke Krmanc.

Rock ma pserokda (dergida) Nubıhar'ede ronıştey mı di Krmanck do dergo qerase kewt ra zere, neyse ina boyk xeberi da va; "-Ez Holanda r
a yena". Krd Behdinani bi. Mı diawna mı ra va; "-Zazay Krdi niy". Mı va tı bı delili şıken vac va tarixzanan ma şerefxani u binan prıneyke ewna vato, hemike va Ewrupa de komeley Zazan est ez şına ewca ewnena Zazan ra tı ıkda maw ine pwa ınya. Ma roşnayox n iy. Ma bengzer jobini n ben. Ayne rock dı pserokda Azadiya Welati de hbk stajer profesorkd Japoni (o prof og kıtab "Tkiye'nin teki Yz" nuşto) kı o prof ın zf Zazan de Drsımi sero vınderto, hbek Krmanci ra vat; "-Tı ikda Zazan u Krmancan pwa ınya cra abırnaye yo (ayriyo) zon ciyaya vat; "-Zon Zazaki u krmanci jobini ra zf duriyo.

Hewn neyaro

Heri ma Zazayg aqıl rısnen cı u mazeret cine iniko ma hergu jo 10 roci roc bıgirınu, bı nand nimerocd x kıtaban qısebend (ferheng) u zon u edebiyat tarix x neşırk, neşıriyatd ciner bı perand x ma bıbın destek qey zf zoro? Qey mago bımrın. Yayke ma dı herunda dı aketand wayir aktk yayke potand binan bın, feqet metbuatu qısebend u zon, edebiyat, t
arix ma heyna roşın b qey zf zoro?

Merdım kı bono inqilapd Fransa u Oqtoberiy Rusya ra merdım go bıvin degırde en her wurdeme inqilaband tesir edebiyatiw roşnayoxan zfo. ınki edebiyat roşna-yoxey, pseroketey bena buqat xiyaland merdımiyeg
lumtey, dızdiy, gawog eno lumtewog bı hsretda seran nışkk ra fırset vinenow kuno ra qarşi zırgand roci zeg gandog merdebiyow rıh dı nışkk ra kewta cı bı o newa xiyaliw hesret u iyg merdımi ımud kerd yan serbesti, azadi, dınyayekda heyna hera, dınyayekdog heyna cazib yan bazargdo kesat ra ver bı bazard cazibi yeno vinayişi. Yan merdım şıkeno vac inqilab Fransızan u Rusan rok nuştışi, qelemi wendışiyo.. La feqet inqilab rani ewnaki niyo. nqilab rani bı qewetd maneviyatiyo. nqilab rani lac şarbiyayeniyo, lac bı şidet pawa gırdayış meshebiyo. Yan pleg dı rande inqilab vıraşt pl behrd dini bi, pl cami u hewzand ilmi din raniyan bi. La inqilab Fransa u Rusi bı pland edebiyat u metbuati u bı pland realizm, kılasizm, surrealistiw, naturalistiw fıkri cereyanan fıkri u edebi u endişayan, ewca qalıb tengg qab heyati besi n biy xerapnayw newera qalıbi x r vıraşti kı ma şira van inqilab.

Etya ik vecya ra roşın degır metbuat, edebiyat, zon ewna mhimok
nino hed u hesab. U gerek ma neşıreya Zazaki zengin u kamıle bıker. feqet hewno neyar fer koykd qırasi ma sero nıştorow nverdenog ma werzbın. Eyro dı niyamd neyarande neyara fen hewni ıniko. Heşiyari, xafil n biyayış, tefekr, roşnayey, mar en çi lazım. Eger ma şar x n werzanm mago bıb berdange Trkanre bad joyke Krmancan r. det ez iyano gavog merdım mecburi beno berdang heşyaran u bı lebatan. tifaqo mili, heşiyariya mili fıkrdo mili derman nweşida Zazano.Meya mı viri

Garcia Lorca


ı wext mırena
bı gitar mına mı defın bıker
bın qumı.

ı wext mırena
portaqali
u mabn nne ez.

ı wext mırena
şıma şen mı defın ker
bı ju deleme ya.Hésêna

Garcia Lorca

Hésêna
senin guni veşeno rıh mı dı
u adır ciy sur senin hlyno
zeri y mı dı zi waştenı.

Cınkn, aw bırıjn
u hyf şıma zi biro;
ı wext hme i bı veşo, bı qedyo
tenya vay dı
ıtırıx adır bı pero.

ı wext mırena.

arnayox Faruk İremet

>>> peydı şo (to back)

 

 

Awrançi u Semir'ya

Kewra Heyder


Welat ma de awraniy beno zaf baqıl beno. Dewuzu ra kam ke genım ard ane areye rinayne, tede base ceno. Pi xapneno, cıra genım ceno tıp-top rusneno. Roz Semir or teneki genım nano ro qatıre ceno sono areye. Awrani ber de rast cı yeno, piya alu nan ro ben zere. Xal-xatır ra tepiya, Awrani vano:
-Bıra Semir, bi base kume. Kamke rindek zr kerd o base ceno, mı ke zuro wes kerd, genim to, tora cen. To ke zuro wes kerd, ez dı teneki genım ki ken genim to ser, tor rinra hor bije su.
Semir vano:
-Bıra, to vato vato. Awrani vano :
-Bıra Semir, de vaze.
Semır vano:
-Bıra to mıra pıla vırende to vaze.
Awranı kuno qese vano:
-Usar, ma bar kerd şıme ware. Heştera tepiya mua mı, mıra vake: Bıko, ala ur-ze so dewe krgun ma de niade, dota cı mar genım biya xor beme rimera ameweme. Ez darine we şine dewe, dewe tıp-tola, şine ma kılıt vetke ber rakeni, ber ra nbeno. Tomdan ntomdan ke ber ra nbeno. Tesela mı bıriye, şine ser ban lozınero davacer niyada ke ı bıvınıne! Zere b
an sıpe keno, lozıne ro şine zere ke zere ban pro pır haquno. Mı haki pro lozıne ra eşt teber ke ı bıvınine. Dık gı-no pe ber ro to vana " gawo". Mı goen kerde dik'te, dik xo kuya ve ber ra, ber u des'a piya riznay bı tever. Mı dı tenekey genım kerd alu na ro dık kotnera ra son ware. Amıne kişta Ferat'i, xoriyo s bıkerine s nkerine ? Mı genım dikra na ru, eve sapan genım pro Ferat sera tek u tek est bover. Niştne ro dik, dik azna eşte şime bover. Mı fek alu kerd ra, dik genim pro nıkliye kerd, kerd alumı onca al bar kerd şime ware.Awrani qes xo qedeneno. Sa beno xo xor, tır ke Pising mrı de niyadano. Hen Semir de niyadano. Nafa ki dore kuno Semir,
Semir vano:
-Seru ra raver ewres petage mes ma bi, soder mı mş morden ver
den ra. Sonde onciya morden kerdn zere. Roz sonde onciya mı mş mord kej msa ma niyama. Mı pıncrar kerde hard de şine ser, nat-dot xo de niyadan. Mı niyada ke,hawa pey koy Qereol dej hega de ververej gay de kerda cıte. Ez darine we şine, msa mı kerda het zerı, ga kerdo het tever. Ga besenkeno bonco, qewete pro naro vıl Msa mı ser. mı mesa xo kılame ra vete ke ı bivinine, vıli sero honde cn kul giredo. Mı msa xo gurete arde , berde axre de gired, kelpı wele ardna ro kul vıli ser. ber sero kılıt kerdı amine (keye). Werte ra hir roz vrdi ra şine axre ke ı bıvınine. Vıl mse sero bostan tera biyo ke to ra s vajine 1kndır, 2kavun, 3karpuza, lolık, xiyar, ısot, lovik, sılq, piyaz, boldırzan. Ez tene hort bostan ra feteline, mı j 3karpuza girse diye, dı hond sar to esta. Mı karda xo vete, karpuza lone kerd ke ala resta, nresta. Mı ıme xo berd ver lone zerede niyadanteyw! Zer karpuza de awres (Hargos) remeno, tajiye verdana awres dıme, Say-dere ki verdano tajiye dıme. Zere karpuza de hiror sur ard pser. Awres amera ver lone, pey xo arna cı ra xete este tever. Mı xete gurete wende ke tede nivisno. ar tenekey toy, ar tenekey ki Awrani serkero tor bırıyo ra xore bije su.Semır qese xo qedeneno, fek Awranı akerd maneno, vano:
-Bıra Semır ez honde sero jr ken, mı hona juro niyane nhesno. To ar tenekey haq kerdi, Ez eve na zure to nke or, ewres tenekeyi mılet ra cen. Semir ardnxo ceno beno tever, tene ke beno ra dr cereno ra vano:
-Bıra Awrani heftena
onciya yen.
Awrani vano :
-Ni, Nii. Reyna tovbe vo ez ke reyna zuru ken, n ez zuri ken, n ki to dı hefte de reye bı. Haq'a mı ke ıka aye cen. Reyna tovbe vo.

Arêkerdox: Usxan Cemal
Berlin, 1984


1-Kndır: Kuy
2-Kavun: Beşila
3-Karpuz: Hendi (mıntıqa Diyarbekır Hni), zebeş (mıntıqa Sreg "Swereg")

Not: Vatey kavun, karpuz trkiyo u kndır zi kırdaski yo. Beşila (kavun) zaf mıntıqay zazayan dı vacno. Hendi orşme Diyabekır dı, zebeş zi orşme y Sreg dı vacno. vatey zebeş bı x zi rebki yo. Cora zi vatey hendi zazakiy do raşto. EditorKoyê ma koyê Bingoliyo

Muska ra Ibrahim


Ax koyema koye Bingoli
Ewro her hete to biyo ze oli
Tede pusudero namusuze eskere Romi
Gencanema Welat terkkerdo biye ğeribe qomi

Vınde bıra vınde koye xore welate xore bıberbine
Derdo kule kesreta cigeraxo na ğeribiyede rehetkerine

Koye Bingoli welate mao ware mao
None mao ağwa mao
Harde şero eginano Mırade feqir u fıqarano
Mekane ziyaro Evliyano
Velate piro rayberano
Koye Bngoli harde bavo khaleman
o

Vinde bıra vınde ez bavo khale xore bıberbine
Derdo kule kesreta cigera na ğeribiyede rehetkerine

Şima nezanene rındekiya koye Bingoli
Tede vengdane eşit eşit uuke oli
Kişta elkani,yede ware Qertali
Harde xo duzo kemere xo puro sali

Vınde bıra vınde dewa xore elkaniye re bıberbine
Derdo kule cigeraxo na ğeribiyede rehetkerine

Vere koye Bingoli mekane XIZIRE khali
Ma qıymet neda bavo khali
Ewro ki kewtime bıne meyeta şari
Aqılema bikor ıme ma bi tari

Vınde bıra vınde ez pilo kokumane xore bıbe
rbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Pilema mare omıdbi roştiya cımabi
Vere koye Bingolde ze şemşiya kınkorbi
Vatene lao goniya xora inkarmene
Şıma nezane ma cıdi
Veşan mendime teşan mendime
Koyane Bingolde mığarade mendime
Turko k
urda ma qırkerdime
Qirina ciniyo domanaema
Cigere ma pare kerdi ma merdime
Mara zuret neverda zere kerbelay de bime

Vınde bıra vınde hesiriya mılete xore bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Nono ağwa mabi sıtara mabi koye Bi
ngoli
ala dizdano ware Qertali
Mewziye MAMUDE ZEKE Zeynel i xele brahim Aliye Ulaşi
ne silaye maye egiti nişanciye xormeıkabi
Sene tora ewres ımera ağwe dana ELKAN
Karşide Sefil ziyareto XIZIRe khali
Xormeıka xo eşt siya şıma şıma tey yarbi

Vınde
bıra vınde mewziye khalike xo mamud,re bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Koye Bingoli koyede namdaro gırso
Verde şare ma emre xo ebe ters Xelesno
Eskere hamidiye alayi teba topa
Ame kewte dewane ma
Teslim gurete xomeıkara

SEYCAFIR yo VELI ağa
Desteg do hamidiye milisane Aşireta CIBRAN Kurda
Bingol ra, Bitlis ra, Muş ra, GIMGIM (varto) ra
O ke sila xo ina amo ebe torzeno qama
GIMGIM de milisane Xalit Beg Cıbrana veto FERMANE ma
Milise kurda dewane made kewte CANESERA no
SEMA
Şero egitane XORMEIKA zavo zece xo gureto
Waro veten terkerdo kewte koyo pukeleka

Vınde bıra vınde ez Fermano bekesiya mare bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Zavo zei ciniyo eneki
Ruşne koğa qıje ki kulina qurşunk
ere
Silaliye ma mende koğa pilede
Zeke orsane teba silaliyide binra
Sere ciniko eneke qurşine gureta
Vato make ameyme kiştene
Ceniyo enakanema pero qurşınkere
Namuse ma mekuyo Dşmen deste

Vınde bıra vınde onuro şerefe egitane mare bıberbine
Derdo kule
kesreta cigera xo na ğeribiyede rehet kerine

Diyare koye bingolde sere koğa pilera
Biyo şin şiwane ceniyo enane azebano domana
Herkesi heqa jmin ra kerda helal bırıyeya
Hımet vaşto ziyarane VARTOY ra, goşkarbabay ra

Vınde bira vınde KERBELA, ye mare bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Eskere hamidiye teba aşiretane Krda
Kewtera qome madima hitan vere koğe ebe topa
Durbıne de qaytbiye mewzidere EGTE XORMEIKA
Pe her kemerede bereqine namliye tıfanga
Dşmeni vato are ino
neşkinime ebenina
Vere goşkarbaba, yde orte xode dopera
se muzura vato bere ma ne esira bıkışme
Seba seycafiryo Veli ağay ra
J qol ağasieye asirete de bine vato na namusuziya
Asireta xo bırıya ya vato kam hewlo bıkışo
Kami hesire deste xo kişto
Seycafırıyo Veli ağay xelesira

Vınde bıra vınde Seycafiriyo Weli ağayre bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Krda qaytkerdo dı genc ene hete Goşkarbabay ra
brahimo Şukribiye lolara e ali ağay ra
Ibrahimi yo sukri vengdo vato:"-Xolo
ma şimaresime
Hin zanıtoke firare xormeıkane"
se muzura zonema zanıto vato: "-Berene berene
Ame kewte orte asiretane krda gurete şehid kerde."

Vinde bıra vınde ez ibrayim,yo Sukri,re bıberbine
Derdo kulu kesreta xo na ğeribiyede rehetkerine

Aşirete k
ürda kewtera jumini vere koğede
Cereya şiye welate xo serde
firare xormeıka xelesira
Loqme kerdo vıla vırane ardara ceniyo domananexora
Silaliyane ma welate xo terkerdo şiye dersim
ceniyo domane xo xnıs,te kerde vıla
Na ferman, e ma xormeıkade, yardım
niyamo dersimra
Na fermane made pişti da jumin xormeikano lola
kurdare ajan ,tiye kerda şerefsızane AVDELA
Xormeikano lola desteg do
Cumuriyete kemal karsiye kurda
Vınde bıra vınde merdetiya xormeikano Lolare
Kutikiyo xayintiya AVDELANE tersunukare
K
oye Bingol harde bavo khalemano
Şare ma ne krdo ne ki turko herkes zano
Verde kesi kurmanciyo Tirki nezanıtene
Zone xora başqe zon qese nekerdene
Zone ma zone hazar serano
Zone bavo khalemano, ZAZAKYO...

Vınde bıra vınde ez zone bavo khale xore bıberbin
e
Derdo kule kesreta xo na ğeribyede rehetkerine

Ma vatena pilane xo nkerd
Ma Kltre hazar sere inkar kerd
Ma zone xo qese nkerd
domanane maki qese nkerd
ewro ma teze danime okane xo ra
zone ma mare biyo derd

Vınde bıra vınde ez zone xo r kltre xo r bıberbine
Derdo kule kesreta xo na ğeribiyede rehetkerine

Biyene usar koye Bigolde ağwe gınede
Dere sorbelaxi kemero kui
Dale suri ardene corde
Orte muskano dewa şorıkede
J raye biye zere deride
Hurdina hetade
Meme şaro Sabadine şewişi
Emegdarbi m
acirbi dewede
Zaf piyaye feqir bi, be zerar bi orte made
Purde orte dewamamano şorike
Hersere şiyene laserde
Meme şare purdi vıraştene
Orte kemero kuce laserde
Ebe destane xy gırsa
Ebe bejna xya derge

E mara mara ma dera zaf heskerdene
Amene e ma ver
e şemıga everde niştene ro
Zımıstani ki vere sobara nevejiyene
Loğe destebiye sere bona loğe kerdene
Hem heqira hem ki cirane neheqira xeverdene
E heq nasnekerdene ziyarara inambiyene
Roc, deso dı imama guretene
Cıla nermede nekewtenera

Hitan roje mex
elesiyene e ağwe newerdene
Vate KERBELA de domane EL ŞAYE MERDA be ağwe merde
Germiya deso dı imamare her ira ardene
Rojane XIZIR de qurbana xo kerdene

Vınde bıra vınde ez ape xo MEM r SABADN r heyde Ali,re bıberbine Derdo kule kesreta cigera xo na ğ
eribitede rehetkerine

Usare, Welate mıde Qiriyo gaziya koye Bingoliya
Her hete xora ağwe vejina
Tame soy cıra eno ze cemed serdına
Welatemıde ke şiliye vare tam varena
Peyniya x esta...

Koye Şerefetinde duşe gıre boğade
Sere xo ke bi hewro siya
Pilanem
a vatene şiliye a hetra ena

perojra tepiya varena
Gege zaf ğedar varena
maliyo selx kowara qırkena
ede beno şino şiwane isana
Pi vano ere domani kotiye
layiki selx ardo ya niyardo
Pepug mayere waneno
Vana ero wi ez korbi korbi
Buliski da tora tı laserde
şiya
Tosera torge ze kemer vara
Piyo maye e terk kene
Verba koye Bingoli şone
Cigera xo kora biya vindi
qudumra kewte pıra cerene
qirene berbene cigera xora cerene
Mayo pi vane ero ez korbine korbine

Vınde bıra vınde ez na sevdare welate xore bıberbine
D
erdo kule cigera xo na geribiyede rehetkerine

Her het lasero ğezebo
Bulusk zere torgede ze tope adır erzeno
ım ımi nevineno
Torge ze kemer varena
Venge sajiye sere bona
Zerede isani vısneno pera
Pile ma mara hers biyene
Vate ero xo rone
Qayt mekere penc
erera
Meşore le everi bulusk dano şımara
Ma xo eştene talde qayt biyene dızdiya

Vınde bıra vınde ez khaliko pirika xere bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Welate mı ke kuno mı viri
Koye Bingoli dewamı ne isane delali
Na ci
rantiya meymantiya veri
Domantiya hevaltiya mı ena mi viri
Meyman nono rıske mılete mabi
En feqire isane ma none dene ğeriba
Meyman made XIZIR nebiyo
Pilane ma vatene
ewo ke meyman tede ino
Rısk,e edina ki ino

Vınde bıra vınde cirantiya verire bıberbi
ne
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Usar eno koye bingoli beno kewe
Boya gulo iegra isan beno newe
Cerdara hoka hoka şuyanana kılama vane
Taye syane genc sevdalıye berivanane
Manıka noni kene pıre sunga
Waştiyane xore ebe manıka
sunga ane
Sevda ena ver nalene kalene
Taye pilanema ki zaf kılame weşi vatene
Duşmeni welat xelesna BERIVAN,e ma kane

Vınde bıra vınde ez berivana xore bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Ma domanane dewa zaf heskerdene jmi
nra
Ma dene jminra rena biyene ze bıra
Ma şime mektebe hitan lise fesadiye kewte orte ma
Ma bime pare pare solci silay nay juminra
Xezika ma ze veri juminra hesbıkerdene
Mevejiyene dewa xora

Vınde bıra vınde ez hevaltiya verire bıberbine
Derdo kule ke
sreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Koye Bingoli non bi mast bi ze sere şıtbi
Ceniya ware de ebe postıka rono toraq dene are
Mal zaf bi dawar zafbi qatığ zaf bi
Make koye Bingoli terkerd welatra vejiyayme
Koye Bingoli ki mıradiya mara
Ma ne non di n
e qatığ di mıradiyay ziyaro diyara
ELKANIYE ŞEYIDE DYAR GOŞKAR BABA
GIRE BOA HAZIR BABA ADIR BABA
Ma PRO RAYBER nasnekerd pir ki mıradiya
Ma kuli mıradnay roja tengede nereşti ma
Qurbeto surguniye hepsade kowara poyay gencema
Ma qimet neda bavo khal
e xo teze kewtimera dıma

Vınde bıra vınde ez ziyarato ewliyane varto, yre
OCAA SEYCAFIR ıyo PIR SEYNESEM,re bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

ey ke siyene diyare koye Bingol,i ware
Şandane ma domani şiyene ware teba here

Ma gale kerdene pıre sawane tırşa xaşxaşıka
Gege ma here kewtene şewe zaf biyene tari
Kişta rayede lulıke adiri veşene
Makerdene xo dest pe metersime
Zere, dere irde venge cınawura amene
Waro surde ma xırbane boşara tersene
Xırba xeyma ma kiştiya rayede
biye
Na xırba xeyma xırabiyede
pirıkamı khalikemı mare duyay kerdene
ey ke ware koye Bingolira amene
aşme waro surde nene ro mendene
Xeyme fistene ya holıke xo vıraştene

Vınde bıra vınde kua xeyma khalike xore bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehet kerine

Koyo koyo koye Bingoli koye dewa ma
amnani Sıle fari Ali,ye hesiki mikaili cerdane tora
Kınkoro mırcor ınıtene kerde gırza
Tepeliyede dala zerde vere ala nikade kerde mağa
Hitan payiz mendene pedo ardene ebe gao ğızaga
Anka kane
gay şikoti Kınkoro Mırcore cerda

Vınde bıra vınde gulo iege welate xore biberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na geribiyede rehetkerine

Koye Bingoli berzo ebe hazara metro
Vere sene koyde korto nefeso
Ma ke şewe kewtene ala korte
Pilane ma vatene k
ortede ejdiya esto
Ninge xo hardere sere xo azmendero
Tuke sere ma biyene ğıj ma tersene
Ma HERE,ra cesaret guretene
Biyene fıra fıra merata here neşiyene
mal veremade goredebi ma nediyene
Here fırene mal remene
merata here vere mali remene
biyene zıra zır
a here
vero peyra kerdene ma urikede mendene
Xaftla şuyane girene
gewro ha gewro kuo ha kuo
Nafaki kutik nenera madima ma remene

Vınde bıra vınde şuyane xore hera xore bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Ma teze kewtenera
raya vıradiye verba wara şiyene
Ma le Nefes,te niştenero bina xo guretene
kemere nefes pakerdene ma halle jminre huyene
Ma nefes xelesne zinare deleverge karşide vejiyene
Pilane ma vatene heş,iyo cınawır,i ita qulade vındene
ma rena tersene qudum made
nemendene
Ma zınare mewziyara vejiyene diyar
Mara ware asene doman biyene har
Vere her xeymo holıkede adir veşene
Millet amene tehet govende gurete kılami vatene
Xortano azeba ze qulunga wengdene
Azmende aşme ze eletirıg şewle dene
Gegane govende hitan as
tare şodiri dewam kerdene
Ma domana varaede şiyene sala inge kuyene

Vvınde bıra vınde ware koyde sala ingere bıberbine
Derdo kule xesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Pırıkamı ma tornane xora zaf heskerdene
Reseno xape dene ma Vatene şore zelıka
biyarene
Vere nefeste hete şeyide diyar serde
ma kerdene top zeliki ebe derza
makerdene pişti onciyene kemero zınarara
ığa rındek veşene zelıke kınkoriyo dımega
Boya xo ığa veşebiye merate dye adıre wara
Ewro kane kınkor dımega sere siti ez axzara

nde bıra vınde domantiya xore malo daware xore bıberbine
Derde kule cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Pe warane koyde cıra vane merga sira
tedebi xeyme hurkujano bertiya
Hurka(yrk) zaf rindbi. Ağaye hurkuja kist bertiya
koye Bingolde vahşiligiya bert
iya ze eskere romiya
Gege Bertiyano şuyanane ma dene juminra
Ma domana ware ra hebere berdene dewe
Dero ciran camerd vaznenera amene wara
qaşo şiyene bertiyaradene, neşiyene le cenika xora
A şewe camerdi niyamene dewe
Hitan şodur vırana cenika xode kewtene
ra
Biyene şodur her kes zımela xo vıraştene uştenera
camerdi hitan amene dewe pale kewte merga

Vınde bıra vınde ez na heskerdena rindekiya verire bıberbine
Derdo kule xesreta cigera xo na geribiyede rehetkerine

Vane bertiya ARIF,e sıliyo SS,E Qemeri kuy
e
Mehemed,e hemedi verdera karnekerdo xo nora neweşiye
Hero ware de le amoja perşede vinetene, dibi rehetiye
Ewro ware xelesiyo e XIZIR de keno xizmeto azete
Bertiya syane ma kuyene ap mehemed neşiyene
Camerdi dewera amene ware.o teze xo ontera şiyene
Domane xo ze şerane hesiyo ibil vejene
Hemed Remzi Ali ze egitane
Vane Alikemale Ulaşanu Weysele Ademi do bertiyara
Vane bertiya ame şewtiyo baturmera
Amoja DILŞEteba sepiya doy şiya
Ali kemal,iyo Weyseli do bertiyara
Kamci bertij kewto dest kerdo berz doh
ardıra
Kuweta bertiya tepiya rema tufangi ne jminra
Kemale Doğan verdera fırlemebi gaziye arda waro
Vato kundez kişto namet birindaro
isaneke varede mende berbe pedo zur vejiyo
Zure kemale doğan ze tufang teqo şiyo

Vınde bıra vınde şero egitane welate xore bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

KEEL ALTAN muxtare dewo vane remo şiyo
Hefe e FER, ke no PNT cıra biyo
Wari dizdiya rotene peri verdene
herkes ebe ımane xo diyene
memur ke biyamene e ciranade non verdene
No KEL
AYNAK tam hirıs sere muxtare MUSKA,biyo
Heqa cirantiye heqede gırana gulera meşoro bıxeniqiyo
Cirane feqir nezane o ığa duriyo ze luye sinsiyo
Juyoke bızano ancax wayire şerefiyo vicdane xyo

Vınde bıra vınde ez durutuya bebextiya KEL ALTAN,ire vajine
derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehet kerine

Koye Bingol de ware Elmuradiyo Kumnexşa
Raya Tekmani Hunisi ne warara şona
Pe gola axil koğa selereşa
Vere dayede gola sitile namdara ebe tersa
Ware bavo khale mano harde şero egita
Pe selereşe koğ
a pila en cawo berzo
Vara xo nehelina hitan vara teziye sera bıvaro
Diyare koğera roj se vejino akıle isan vındeno
Şavaqra ze sajiya adiri iye siya keno
Roj hurdi hurdi beno sur cıra adır teqeno

Vınde bıra vınde koye Bingol de koğede roj,re bıberbine
De
rdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Ma domana şiyene deve Bertiya ardene
Ma berdene gora sala ıngede meğelkerdene
Amoja dilşe tebe Şagula apemı SERTF,i
Tuke deva ruukutene vate ma kenme lapıki
Pıre devara vıraştene lapike ze tıftıki

Vınde bıra vınde xeyma pirika xore sala ıngere bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribiyede rehetkerine

Pirikamı şavaqra MEŞKE, e do şanitene
Kerdene REWUKE ma ware ra vejiyene
Rewuka qatığ ron gıredene hondke heciyene
Xezıka merata here made neb
iyene
bare xo biyene ewt neşiyene
Kutık verma şiyene dewe ,kewtene siye

pirikamı pela PEJEKE,ra sere şiti piştene
Make verdene tame hazar iege te diyene
Ma kevwtene vırade raya nefesi
Toze dumaxe rayera nıngane goligara kıncane ma surkerdene
Ma rena ki
kefli bime orte toze velede
Toze kınkoriyo Dimegayra her het eqer kerdene

Vınde bıra vınde hera xya velinere
Raya warane tozunere agwa serdınere bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo ğeribiyede rehetkerine

Ax koyo koyo Bingoli
Ax ware ware ware koy
ma tode şenık werde xaşula doy
Nono pede ronine hewla helisa dewejune lopıke doy
Ma şenık verojo cerdane tora ardi kenger sungo soy
eyke dewera şiyene koye Bingoli ware
Cırani pero amene tehet şiyene diyare ELKAN,ye
Miyaz kerdene vıla ebe para
eyke am
ene dewe rena kulina piya
Şiyene xatır vaştene ziyarane koye Bingoli,ra
Ziyarane to sera isane itikatli berbene dene xora
Venge berbişe isana siyene erşo ellara

Vınde bıra vınde TKAT,e verire
ziyarane koye xore biberbinere
Derdokule kesreta cigerağo na ğeribiyede rehetkerine

Verde genca jminra hesbikerde xapıtene inbiye
Ebe sozo bext juminre vınetene hitan zewejiyene
Jke ortede fesadiye bıkerdene
Milleti tye rye fesada kerdene
Juke bızanitene dı genci juminra heskene
Kesi enekere teklif neberdene
Vate waire waştiya benamusye nekerdene
Xortiyamade Weysel,e Sılmane Perşe
Fesadbi fesade de fenabi yazi nivısnene dene ibe perşe
Weysi yazide enara xeverdene ibil pencerera eştene zere
Veysel,o fesad. bırawa berd, ESTENBOL de kerd gure
Biyo ze xinzir, qaf
ike biya keel .biya ze zutika here

Vınde bıra vınde ez na heskerdena verire bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na geribiyede rehetkerine

Ax koye ma koye Bingoli
Na kamaxa ğeribiye mıre biye ze oli
Birine mi nalene tı vane mı kuyene werda ebe uşira
moli
Ez hondke berbo ıme mı biye ze gola goni
Ax derdo ax VARTO ya XIZIR tikotiya mı bıresne qomi

Vınde bıra vınde ez MUSKA,de XIZIR,re bıberbine
Derdo kule kesreta cigera xo na ğeribyede rehetkerine

Ax koyo koye Bingoli ax dewe dewa MUSKA
Nıce rındeka
tode vıraşti puluko bıska
Ax deste YARE deste mıdebiyene wa xezıka
Yare birina mina yare GULSOSUN,a ze mıska
Cigeramı DIRENCAN rojo DOUŞ Aşma
BRAHM ğeribiyede birindare yaro neweşo seba şıma

Vınde bira vınde ez yara xore domanane xore bıberbine
Derdo k
ule kesretexo cigera xo na ğeribiyede rehetkerineHıştık u Pıştık

Istan orşme Sreg ra

Beno nbeno wext dı cınek bena u merdek k cı beno u keynek da inan bena. Namey keyneker Fatima ya, namey merdeki Hıştıko namey cıneker zi Pıştık. Na Hıştık u Pıştık keyneka inan bena gırd, ken veyw. Na veyw bena şına dewna. Tayn şıno bol şıno no may u piy cı beriya keynerda x ken. Cinek vana:

- Hıştık !

Merdek vano:

-Ha Pıştık, had ma beriya keynerda x kerda, ma şır Fatmaya x biwin. Hıştik vano:

-Dı had şo cı r iy berini, ma şır cı bıwin. N şın cı r cıtey qondırey erinen, fistanlıxedo xerir erinen. N yen i miy x dan pkı u şır dewda Fatmaya x. Hıştık vano:

- Pıştık hemm iy ma temam o?

Ny werzen kı şır dew. Zımıstano wevr varaya, dar u beri pro per x rıjnay. N weynen rayra dar amey nina ver, per x pro rıjyay. Vayo zi wuni yeno. Wuni dar hel keno, wuni dar hel keno dar kena rdra bıkelıbyo. Wucadı cinek vana:

-Hıştık! Merdek zi vano:

-Ha Pıştık, tiya se vana?

- Eza se vana, Fatmaya ma x ra veywa neweya, hm ınay cı est, fistan cı boli y. Ama na dar bol serdo zımıstan, na dar vırana, vayo yeno na dara qefilena, darir serdo seni lerzena. Biya ma na topa Fatima N darra d, va na dar pa germ bo, Fatma fistan cı boly sekena p. Hıştık vano:

-Wa bo Pıştık, wuniyo s rındo, ma xeyr kezen ken. Q n dar ma reynen. Dara lerzena had biya ma piya peş. Ny top do sur gırot, n fistanlıx Fatima hm cer u cor ra peşen gıland u kok d dari ra. Dari rınd mhfeze ken. Bı fistand sura darı xembılnen u yen, Pıştık vana;

-Hıştık!

-Ha Pıştık.

-To di ma seni iy do rınd kerd? Dıha o dar n qeflıno. Rınd bi wuna, dıha dari r serd niyo. had ma şır.

N rayda x r dewam ken u şın. Pıştık vana;

-Hıştık ma şır, ma dıha dara x newe kerd.

Dı qeeki zi a kışt ra yen kı ı bıvin; Na dara wuni sur kena. Fistano suro wuni dara hel beno u van; "La hele ma şır no ıiyo wuna na dara sur kena" Yen weynen kı qumtopo herirın nina safi pışto dar ra. N qeeki hema fistanlıxi dar ra aken x r gin ben u van; "-No homay mar da wulı. No dar fistan sekena". Wuja ra n şın a ta, dı(2) qeeki dıha raşt Hıştık u Pıştıki yen. N qeeki van;

-Hıştık, Pıştık şımay şın koti? U Ny van;

-Lac mı ma do şır koti? Ma y şın Fata x bıvin. Fat rewnayo şiya ma briya cı ker-da. Ma wezen ay bı-vin.

-Şıma r oxır bo. Şır!

-Ma r oxır bo, temam ma y şın ema şıma zi n şır kyd ma bew ma qawurme vıraşto, ma qawurme y x dekerdo dormiya, ma kber x zi kılit kerdo. Kılit ma yo bani ser dı bın loxi dı ro. Meşo wuja ra kılit ma megi r, kber ma maker qawurmay ma n ber! Ma o nımıto, ma do bir kı o qawumay x bur. Qeeki van;

-Wa wuni bo Hıştık, wa wuni bo Pıştık. Şıma şır, ma iy şıma n ben. Ma do senin şır qawurmay şıma ber.

- temam yani ma y şıma r van. Meşır, meber.

"-Temam, ma iy şıma nben" .

Ny wuja ra tayna şın şın u weynen ı bıvin vewr varaya. Erdo sıpe keno, leglegı a vewr sero anışta. Lıng legleger zaten suriy. Laber, ny van qey kı leglegi r serdo lıng cı cemıdyay. Coka lıng cı biy suri. Cınk vana;

-Hıştık!

O zi vano;

-Ha vacı Pıştık.

-Tı leglegi vinena ma hal ny r seker? Bew na legleg cemıdyaya lıng cı senin biy suri. Na do bıqefılyo. O do sebo? Ma nay r ar y bıvin.

-Hıştık, are y cı ma bıvin. Ha ez zana ma do seker. A n sewli kı ma qand Fatı gıroto ma do seker. Zaten a veyva neweya sewl cı boliy, a do ny sewla sekero? Ny sewla ma bıd leglegi r. Wa zi leglegi r bo. Fat sekena sewli?

-Wabo Pıştık

Ny sewl x torba da x ra vecen şın het leglegi. Leglegi nina vinena perna şına azmna, perena berz dıha n asena.

-Pıştık, ma legleg şi.

-A do biro biro. A do ny sewli wutiya dı bıvino a do biro x pay kero. A ya warwaya lıng cemıdyay. A do biro sewli x pay kero.

Ny sewli kı Fat r gırot wuja dı ronan u şın. Dıha qey legleg yena sewla kena x pay. Legleg x r pera şi cana, şi dewna ser. sewli x r wuni vewri sero manen. Ny zi x r yewaş yewaş het dewa Fatı şın. Şın Fat yena vera nina. Na kışt a kışt nina gıran ken, an ben zere.

-Maya mı tı xeyr ameya, Hıştık u pıştık şıma xeyr amey.

- xeyri miyandı b. Fılan bevan ken, wuja dı Pıştık vana:

-Keyna mı wıllı mı tore fistan ard, dar vıran bi, qefıly bi, lerzay lerzay gunay mı p am, fistane to wıllı ma gırot da dar ra mı to r cıtey sewli zi gırotibi legleg ling x cemidyabi vewr sero, mı y zi day legleg ra mı va tı sekena p? Tı x r idar bıkı wujadı warway, vırani y. Fat zana may u piy cı hint vana:

-Şıma hewl kerdo, şıma iy do rınd kerdo, rındo, şıma amey omı r bess o. Ez şıma ra halet nwazena.

Neyse n roj dıdı wuja dı weş weş roşen, ya tepya Fat weynena hal inan hal niyo, vana n xinty n de gırwey bıker wutya dı. Merdey Fat cotker o, yan dewar cı, arwey cı, kerg cı, hm iy cı bolo. Fat a roj werzena nina bena band kaza . Ca y wuja dı nina r virazena, wuja dı nina kena hewna. det kazano kazi tım şew van; kırt, kırt, kırt, x vıreynen. Na cınek zi vana:

- Hıştık!

- Ha, Pıştık!

- na Fata ma tenya ya, n şena serey ny kaza bı şuwo, wılı vana ışpıji kewt serey ny kaza, ny caka n rakewn. Hele bow, bow x seni vıreynen, guna yo ma werz nina r ar y bivin. O zi vano:

- Ê ma sekerê?

- ma seker? Ma werz tayn aw bıgreyn, ma serey nina weş bışıw, wa ny ışpıjı ki ninan dı wa bımır kı ny zi rhat rhat rakew.

o zi vano:

- beno ma wıni bıker. N werzen şın biri ra aw ancen, an, lni nan ser aw ken germ, ln no gırd nane ser u adıri nane bına, aw gıreyena bılk bılka awiya, ny werzen ny hyvana jew bı jew peren kanadandecı u veradane a aw miyan, ny serey nina cenen awda gıreynayeni ra u vecen, cenen aw da gıreynayeni ra u vecen, hemna wuja dı nan pser heyvani awa gıreyena heyvani pro te de veşen u mıren. ny merdise, hyvana ra veng nviceno dıha. Wujadı Pıştık vana:

-Hıştık!

O zi vano:

-Ha, Pıştık!

-To di, ma iy no rınd kerd. Ma serey nina hmna şıt bı awa germa, ny dıha x r rhet rakewn, bow ışpıj cına merdi dıha x r rakewn bowni dıha ne hs ne veng inan vıceno.

n zan ki hyvani hm bı awa germa xaş biy merd. Şewra beno Fat yena vana:

-Maya mı roj şıma bı xeyır bo! Şıma y seken? Şıma rhet rakewti?

-U, keyna mı ma bol rhet rakewti labre tı raştiya cı pers kena ma qet n rakewti.

-ır maya mı? Şıma sekerd?

-A ny hyvani, tı n şena bowniy pıra, tı jewdesta, ne pero ışpıjı kewtibi ninan sere, ma ardi lenek na ser, ma serey nina şıti, a diha gan ina bı rhet a dıha xü rê rakewnê.

A dıha wujadı keynek weynena kı heyvani hm merd.

Wujadı na vana:

-Temam maya mı, şıma bol rınd kerdo. Şıma iy do bol rınd kerdo.

X piz dı zi keynek qehrna. Na x bı x vana; "O do sebo ny est 20 tene kaz, nina pero ceneya aw ny pero merd. Na weyndana qe u quland dew, ny kaza prın ben eken kulık inan ser u yen kye. Na keynek şewra ra heya şan dışmış bena. Na x r vana: "-Emşo mı ny wuja dı hewna kerda ny wına kerd bımı. zdo nina emşo kotidi hewna kera. Beno şewa bin zi Fat may u piy x bena band hney u sabunan dı kena hewna. N van rınd emşo zi ma do wıtyadı rakew. Ny wujadı rakewn, tenek hewn şani gin. Ny fına ben aya, werzen. Ny van:

-Ma ı rakewt? Ma Fata ma tenya ya, ma key x dı zi şen rakew, ma wutya dı qand keynerda x iy biker. Ny wujadı werzen weynen kı! U ny wujadı sabun rokerdo, miyan teliza pıro, erd pıro, pero sabuno. N van:

-Way way , way way! Ma ny pro sıy sıpe y. Ny sıy sıpey ninan ard, hni r zi van, na zi xer ra nina arda qey ny ken ny bane x dı wutya ra divar banc laber waxt nina ınyo kı divar banc. Ny n şen wext nina ınyo. Ma emşo ıi r rakewt? Ma werz n xeri alaw nina r vıraz. Ny werzen aw anen hne y x zey d lınciya alawen, bı huwana hney merdeki pero teliza ra veng ken, zey lınciya alawen, alawen sabuni zi nan p ser. Wujadı odey cı gırd o, ds ancen, y ken dı odey. N heyya şewra nrakewn, qat sabun qat hn, qat sabun qat hn nan p ser, nina r işte odey cı ken dı odey cına r bani vırazen. Beno şewra Fat yena vana:

-Maya mı şıma sekerd?

-Wıllı keyna mı eger tı raştey pers kena se, ma emşo zi n rakewt, ma bol dizyay yanı.

Na zi vana:

-Maya mı şıma sekerd? Şıma ir dizyay?

- ma seker keyna mı tı jew tenya ya, kar to bol o. Tı n şena bıker. A ny siya kı şıma daybi arden, xer zi day arden, şımay wext şıma ınyo kı şıma ny desi bumun, a ma şıma r ny desi weş vıraşt, a bı hazır, dıha x r meşti iye x dekena no bando peyin deki. Odey cı kerdo dı oday cı r.

- rındo maya mı. Şıma berxdari b, destand şıma r homa weşey bıdo, rındo, şıma mar kerd dı odey rındo. Na keynek şına band x labere zeriya cı keno vındero, na vana "Ezo merdey x r se vaca" şew 20 hebi kazi şi, emşo zi telızena xenn pro alawyayo, telizana sabun pro şi, no sermayey merdeki yo. Nina no ıiyo wuna nina ez kerda rezil. na may u piy x zi n şıknena, o do sebo. Neyse a roj ny wen, şımen, geyren, na keynek nina gina şına miyan dewi, geyrnena nina, ny şın miyand baxe roşen laber keynek nina ra niyabırena. A zana kı n do gırwey bıker. Beno şan ny yen key na x r vana kı emşo zi ez ny oday mişandı hewna kera, ma no oday mişo do mişandı wuşkar sekere. Wa wuja dı x re rakew. Na bena caye ina wuja dı afinena, nina kena hewna. Şew beno ny van:

-Meki ma ney odey r zı tenek yardım bıker , ma n odey zi tayn rınd ker.

Ny werzen, weynen kı zeytuniy, ışkıj siyay zere pır i-miy wuna yo, mişo wuşko pro. Ny rakewn, ny fına werzen, Pıştık fına vana:

- Hıştık!

- Ha, Pıştık!

- hele werzı, werzı ma emşo zi tenek bıxebity, ma do x ra şır keyd x dı rake-w. Ma emşo zi tenek Fata x r yarametey bı-ker.

-Ê ma sekerê?

A zi vana:

- ma seker, bowni wutya dı qey arwey gıreday, pero n pşkl arwan (zeytuna r van n pşkl arwan) ma na keynek do end bı xebıtyo kı nina pak kero no zer ra? Hele werzi werzi, telız-melız ma bıwin u ney deker ber. Berı bırıjn kulıki ser. Ny ben teliza pır ken u hya şewra n rakewn, ny ışkıjan siyayan u zeytunan siyayan pro kıreşen, ben kulıkd dew sero roken. Zeri pak temiz ken veng, gezi ken u girwey inan qedeno dest u rıy x şıwen yen kown ca d x rakewn.

-Oh! vanê. Ma zerya xü kerd rehat, ma karê Fata xü hémê qedina. Ma kaz cı hemm serey inan şıtti, pro bi pak u temiz, ma ban cı zi dawut, ma cır des cı zi vıraşti kerdi new, ma ny pşkl ny arwan zi pro ma ekerdi teber, orşmey Fata ma bı pak u temiz.

Hıştık u Pıştıka rakewn, şewra beno Fat fına yena vana:

-Maya mı roj şıma bı xeyr, şıma senini y? Şıma rhet? Şıma emşo seni rakewti? Şıma boka x ny diznayo.

Na vana:

-N keyna mı, ma qand to bı dizy zi, bı dizy, ma dizyayen hsab nino kı, ma to r yarametey ken ma ır ma dizen. Ma emşo zi n rakewt.

- şıma sekerd maya mı?

- a na pşkl arwani kı wutya dı bi, ma pro kerdi teliza, ma berdi kulıki sero rokerdi, a bow zer bı veng, ma pak gezi kerd u ma rakewti. Ma seker, ma hndi zi to r yardım n ker? Qey tı ewlada ma ya.

wıllı şıma rınd kerdo maya mı, şıma rınd kerdo, berxdar b, Alla şıma ra razi bo.

Laber keynek wuni bena wuni bena, dıha şıro merdek d xr se vaco, no hire şaniyo ny her şan iy d inan ken talan. O do sebo. Şewra beno keynek vana:

-Dayê!

-Ha!

Na vana:

-Şıma do şır key wuni n?

- vana, ma do şır.

- vana, bri wutyadı arwand ma miyan, bewniy kamci arwa weşt şıma yeno se, ez ay şıma r xelat dekera. Bıgir bıb x r key dı qavurm ker.

Na zi vana:

-Wa bo. Na keynek şına miy da qerkaşı miyandı weinena, gina ana.

- Hıştık Pıştık a nay ber.

Na vana:

- Uu, keyna mı, a ıya biya zey xoza xenziri. Ez ay n bena, mekı ma x r wein.

Ny şın weynen bız na zyifa wujadı ra zinciya cı amya kowta feq, mırdara, meşi arebyay ser.

Na vana:

-Keyna mı dana ma se a nay bıdı ma.

- beno vana maya mı şıma a wein se wa a şıma r bo. Dı had bıza x bıgire şır.

Ny bıza x gin u yen. N ray ra tım van:

-Hıştık!

O zi vano:

-Ha, Pıştık!

-To di ma ı iyen do rınd kerd ma şi. Ma şi ma hir şewi yarameteya keyneker-da x kerd. Ma orşmey cı areda u ma amey, wullı ma rınd kerd wuni n?

-Ma bol rınd kerd, ma cı r kar Fat kerd asan.

Ny yen keyd x, şın bani ser, lox bin ra kilit x gin an nan keber x ser, keber x aken,

-Pıştık, dı şo ma r tayn qavurm bıya ma bure, ma bi weyşani.

Na şına dest x ekena dorda qavurmi miyan kı, Alla bıdo, miyan dor vengo. ny qekar va, qeeki zi x r amey, qand inan hazır qavurm yo qande ıi wujadı vındero. Qeka amey, y qavurmey inan berdo, keber inan kilit kerdo, kilit x zi berdo nayo lox bına. A ny wujadı van:

-Heywah, to di qavurm y ma şı, xeyre Allay Fat na bız daya ma. van.

Ny werzen a bıza x cıken, x r newdera ken qavurm, ken dorda x. A wen şımen resen mırazd x.
>>> peydı şo (to back)